İçinde TÖR olan 130 kelime var. İçerisinde TÖR bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında TÖR olan kelimeler listesine ya da Sonu TÖR ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Töretanımazlık,

13 Harfli Kelimeler

Fabrikatörlük, Transformatör,

12 Harfli Kelimeler

Amplifikatör, Dekoratörlük, Kondüktörlük, Kooordinatör, Pastörizatör, Pülverizatör, Stabilizatör, Törebilimsel, Töredışçılık,

11 Harfli Kelimeler

Demodülatör, Diktatörlük, Direktörlük, Distribütör, Garantörlük, İnsineratör, Kondansatör, Manipülatör, Operatörlük, Organizatör, Raportörlük, Redaktörlük, Törelleşmek, Törensellik, Töretanımaz, Törpülenmek,

10 Harfli Kelimeler

Akümülatör, Alternatör, Armatörlük, Ekskavatör, Fabrikatör, Karbüratör, Komparatör, Kompozitör, Provokatör, Radyatörcü, Restoratör, Senatörlük, Spekülatör, Törelcilik, Töresellik, Töresizlik, Törpülemek, Törpülenme, Vantilatör,

9 Harfli Kelimeler

Amatörlük, Aspiratör, Deflektör, Dekoratör, Desikatör, Desinatör, Editörlük, Gladyatör, İndikatör, Jeneratör, Komütatör, Kondüktör, Konvektör, Modülatör, Numaratör, Pastörize, Prodüktör, Projektör, Rektörlük, Reflektör, Regülatör, Tabülatör, Törebilim, Törpüleme, Triportör,

8 Harfli Kelimeler

Aktörlük, Amatörce, Animatör, Başaktör, Dedektör, Detektör, Diktatör, Direktör, Enjektör, Garantör, İzolatör, Kolektör, Konektör, Operatör, Radyatör, Raportör, Redaktör, Reseptör, Selektör, Töredışı, Törellik, Törelsiz, Törensel,

7 Harfli Kelimeler

Adaptör, Anketör, Armatör, Ejektör, Koaptör, Kreatör, Monitör, Puantör, Reaktör, Sağtöre, Senatör, Törelci, Törenli, Töresel, Töresiz, Törpülü, Traktör,

6 Harfli Kelimeler

Aktöre, Amatör, Editör, Faktör, Lektör, Rektör, Sektör, Şantör, Töreci, Töreli, Vektör,

5 Harfli Kelimeler

Aktör, Törel, Tören, Törpü,

4 Harfli Kelimeler

Töre,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENJEKTÖR


1 . İğne: "Üzerinde ağızları açık kalmış ilaç şişeleri, pamuk parçaları, kırık bir enjektör ile bir küçük masa..."- R. N. Güntekin.
2 . Bir sıvıyı basınçla herhangi bir yere vermekte kullanılan aygıt.

ADAPTÖR


1 . Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı.
2 . Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı.

AKTÖRLÜK


1 . Aktörün görevi, aktörün yaptığı iş: "Tiyatro ve aktörlük onun için biçilmiş kaftandı."- O. C. Kaygılı.
2 . mecaz Olduğundan başka türlü görünme, kendini başka türlü gösterme.

LEKTÖR


1 . Okutman.
2 . Yayınevlerinde yayımlanması düşünülen eserleri inceleyerek değerlendiren kimse: "Yayınevi on on beş lektörle çalışıp çok daha fazla iş çıkarabiliyor."- H. Taner.

ASPİRATÖR


1 . Havadaki duman, is, koku vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan aygıt, emmeç.
2 . Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, emmeç.

OPERATÖR


1 . Cerrah.
2 . bilişim İşletmen.
3 . Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse: "Mürettiphanede operatörler İhsan Babanın etrafını çevirmişler."- A. İlhan.

TÖRPÜ


1 . Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe.
2 . Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe: "Tırnak törpüsü."- .

TÖRPÜLEMEK


1 . Törpü ile düzeltmek: "Aysel tırnaklarını törpülüyor, sırtında bornoz."- A. İlhan.
2 . mecaz Sivri noktalarını gidermek.
3 . mecaz İnceltmek, terbiye etmek.

DİKTATÖR


1 . Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse: "İmparatorluk diktatörü olacağını, hayalime bile getirmiyordum."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Zorba.

GARANTÖR


1 . Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci.
2 . isim, ekonomi Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.

TÖRELLİK

Topluluk yaşamını, insan davranışlarını düzenleyerek insanların birbirlerine ve topluma karşı ödevlerini belirleyen kural ve ölçüler bütünü, ahlakilik.

KONEKTÖR

(Demiryollarında) Fren kumanda kollarını dingilin üzerine bağlayan ve her iki ucunda kumanda kolunun girmesine uygun deliği bulunan parça ya da düzen.

REDAKTÖR


1 . Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse.
2 . Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse.

TÖREBİLİM

Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlakbilim, °i

PASTÖRİZE

Pastörizasyon yoluyla 7
5 °C'ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulması yoluyla, içindeki mikropları öldürülmüş olan (süt, bira, meyve suyu vb.).

REAKTÖR


1 . Yakıt olarak çevre havayı kullanan ve pervanelerin yardımı olmaksızın doğrudan doğruya tepki ile çalışan, iki ucu açık boru biçiminde itici.
2 . Bir katalizör yardımıyla kimyasal tepkime yaparak üretim elde edilen endüstri kuruluşu: "Atom reaktörü."- .

AMATÖR


1 . Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan (kimse), profesyonel karşıtı.
2 . Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapmaya hevesli, meraklı: "Bu, çok ucuz bir amatör ressam tüzüğüdür."- H. Taner.
3 . Acemi.
4 . alay yollu Beceriksiz.

SELEKTÖR


1 . Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.
2 . Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç.

EDİTÖR


1 . Yayımcı.
2 . Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse: "Ben hem yazar hem de yazdıklarımın editörüydüm."- C. Uçuk.

VEKTÖR


1 . Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi.
2 . fizik Büyüklüğü ile yönü olan nicelik.
3 . tıp (***) Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı.