İçinde olan 176 kelime var. İçerisinde NÜ bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında NÜ olan kelimeler listesine ya da Sonu NÜ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Alçakgönüllülük, Kırlangıçdönümü, Olağanüstüleşme,

14 Harfli Kelimeler

Elektronükleer,

13 Harfli Kelimeler

Geridönüşümlü, Nüfusbilimsel, Olağanüstülük,

12 Harfli Kelimeler

Dışadönüklük, Dönüşümcülük, Görünürlerde, Hüsnükuruntu, İnsanüstülük, Nüfusbilimci, Termonükleer, Vakanüvislik,

11 Harfli Kelimeler

Beyinüçgeni, Dönüştürmek, Dünürleşmek, Dünüştürücü, Geridönüşüm, Gönüldeşlik, Gönüllenmek, Gönülsüzlük, Hüsnüteakki, İçedönüklük, Nüktedanlık, Venüsçarığı,

10 Harfli Kelimeler

Çözünürlük, Dönüştürme, Dönüştürüm, Dönüşümsel, Düşünülmek, Düşünürlük, Enüstünlük, Gönüllülük, Gönülsüzce, Görünürlük, Günübirlik, Hüsnükabul, Hüsnüniyet, Hüsnüyusuf, Nüfusbilim, Nüktecilik, Nümayişkar, Nümismatik, Olağanüstü, Revnaknüma, Sinüzoidal, Sönümlemek,

9 Harfli Kelimeler

Cihannüma, Dışadönük, Dışadönüş, Dikenüstü, Dönüşümcü, Dönüşümlü, Eksenüstü, Geridönüş, Görünümlü, Görünürde, Görünüşte, Gündönümü, Günücülük, Günülemek, Hipotenüs, İnsanüstü, Kıblenüma, Kösnüllük, Kösnülmek, Madenyünü, Nüksetmek, Nümayişçi, Vakanüvis, Yaşdönümü, Yıldönümü,

8 Harfli Kelimeler

Alaminüt, Cünüplük, Dönülmek, Dönülmez, Dönümlük, Dönüşmek, Dönüşsüz, Dünürlük, Göğnümek, Gönüldeş, Gönülsüz, Göynümek, Granülin, Granülit, Hüsnühal, Hüsnühat, İçedönük, İçedönüş, Kösnümek, Minüskül, Nübüvvet, Nüksetme, Nüktedan, Nütasyon, Paçagünü, Sinüzoit, Sönüklük, Sönümsüz, Sürtünüş, Tecennün, Terennüm,

7 Harfli Kelimeler

Düşkünü, Bölünüm, Camyünü, Çözünür, Dönümlü, Dönüşlü, Dönüşme, Dönüşüm, Dünürcü, Dünürşü, Düşünür, Düşünüş, Gönüllü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Günyönü, Hanüman, Kosinüs, Kösnülü, Nüfusçu, Nüfuzlu, Nükleer, Nükleon, Nükteci, Nükteli, Nümayiş, Sinüzit, Siyanür, Sönümlü, Sürünüş, Taannüt, Tecanüs, Tesanüt,

6 Harfli Kelimeler

Düşünü, Göynük, Günücü, İşgünü, Kösnük, Kösnül, Nühüft, Uranüs,

5 Harfli Kelimeler

Cünüp, Dönük, Dönüm, Dönüş, Dünür, Dünüş, Gönül, Henüz, Kösnü, Nüans, Nüfus, Nüfuz, Nükte, Nükul, Nüsha, Nüzul, Sinüs, Sönük, Sönüm, Venüs,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Dönü, Günü, Menü, Mönü, Nüks, Nüve,

2 Harfli Kelimeler

Nü,


Kelime bulma makinesi

N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜŞÜNÜŞ


1 . Düşünme işi, mütalaa: "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu."- P. Safa.
2 . felsefe İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

YAŞDÖNÜMÜ


1 - Kadınlarda doğurma yeteneğinin sona ermesi, °menapoz.
2 - Erkeklerde, erbezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek azalması sonucu erkeğin cinsel gücünün azalması, °andropoz.

NÜMAYİŞ


1 . Gösteri: "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı."- F. R. Atay.
2 . Gösteriş: "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem."- P. Safa.

SİNÜS


1 . Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar.
2 . matematik Trigonometrik bir çember üzerine taşınmış bir yayın ucunun ve bu yaya karşılık olan merkez açısının ordinatı.

HENÜZ


1 . Az önce, daha şimdi, yeni: "Memleketten henüz dönmüş, avlunun duvar dibinden yine mutfağa doğru yürüyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Daha, hâlâ: "Henüz hareket etmeyen otomobile yaklaştı."- R. N. Güntekin.

GÖRÜNÜM

Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon: "O geniş caddeler bugünkü hazin görünümleriyle nihayet bulurlar. Edebiyatın özlemleri acı bir batkıya uğrar."- S. İleri.

OLAĞANÜSTÜ


1 - Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan.
2 - Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, °fevkalade.
3 - Büyük bir hayranlığa yol açan, °harikulade.

DÖNÜŞ


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜMLÜK


1 . Dönüm ölçüsünde olan: "Evin arkasında üç dört dönümlük bir bahçemiz vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Dönüme yetecek ölçüde olan: "İki dönümlük tohum kaldı."- .

DÜNÜŞTÜRÜCÜ


1 - Dönüştüren.
2 - Aynı frekansta fakat yoğunluğu ya da gerilimi genellikle farklı olan bir ya da birçok değişik akım dizgesini, değişik bir akım dizgesine dönüştüren elektromanyetik indükleçli duruk aygıt, °muhavvile, °transformatör.

KÖSNÜL


1 . Kösnüyle ilgili, şehvani, şehevi, erotik.
2 . Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, erotik.
3 . Özellikle cinsel isteği işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik.

GÖYNÜK


1 . Orman yakılarak açılan tarla.
2 . sıfat Yanık, yanmış.
3 . sıfat Güneşte yanmış.
4 . sıfat İyice olmuş (yemiş).
5 . sıfat, mecaz Acısı olan, elemli. Göynük -k'ü özel, isim (gö'ynüğü) Bolu iline bağlı ilçelerden biri.

GERİDÖNÜŞ

Bilimler tarihinin yalnızca olayların bir anlatısı olmadığı, bilimlerin güncel durumunu göz önünde tutan bir değerlendirme tarihi de olduğu yolundaki bağıntı.

NÜFUZ


1 . İçine geçme.
2 . mecaz Söz geçirme, güçlü olma, erk: "Birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini bilirlerdi."- A. Ş. Hisar.

SÖNÜMLEMEK


1 . Bir salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek, itfa etmek.
2 . ticaret Bir borcu, her yıl ödenen taksitlerle belli zaman sonra ödemek, itfa etmek.

DÖNÜŞTÜRMEK


1 . Dönüşmesini sağlamak, tahvil etmek: "İnsan soyu ne yazık ki sükûneti kavgaya, anlaşmayı tartışmaya dönüştürmekte bütün öbür yaratıklardan önde geliyor."- H. Taner.
2 . matematik Bir şekli, belli bir kurala göre, başka bir şekle çevirmek.

NÜSHA


1 . Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri: "Bu yazma eserin üç nüshası daha var."- .
2 . Gazete, dergi vb.nde sayı: "Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi."- F. R. Atay.
3 . sıfat Benzer, aynı, kopya.

GÖRÜNÜRLÜK

Görülebilen bir şeyin niteliği: "Sen bir yanında Fevzi Paşa, bir yanında İsmet Paşa ... üç genç subay görünürlüğünde oturdunuz."- R. E. Ünaydın.

ÇÖZÜNÜRLÜK


1 . Bir maddenin başka bir madde içinde çözünme özelliği.
2 . bilişim Ekrandaki görüntünün veya yazıcı tarafından basılan şekillerin netliği.

DÖNÜŞMEK

Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek: "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde."- N. Cumalı.