İçinde J olan 6 harfli 70 kelime var. İçerisinde J harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında J harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu J harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KADRAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma

KORSAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Küçük, kısa korse
  • "İnce belini önden bağcıklarla bağlanmış bir korsaj sıkmıştı." (Nazlı Eray)

SONDAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sonda ile yoklama, sondalama
 2. Bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılan yoklama, araştırma
  • "Bu konudaki sondajları iyi oldu."

DUBLAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Seslendirme
 2. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi
  • "Bazı kere bana hani film Türkçeleştirirler ya, dublaj mıdır nedir, öyle bir şey yapıyormuşum gibime geliyor." (Sait Faik Abasıyanık)

AJURLU

 1. [sıfat] Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli
  • "Ajurlu çorap."

NEOJEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem
 2. [sıfat] Bu sistemle ilgili

BANDAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sargı ile sarma
 2. Bağ, sargı

DEGAJE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Serbest, geniş
 2. Açık

LEJYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Romalılarda piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî birlik
 2. Fransa'da genellikle yabancılardan kurulu, birkaç takımdan oluşan piyade birliği

JURNAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
  • "Meğer bizimki ayda otuz lirayı hak etmek için her gün beni jurnal edermiş." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Günlük
  • "Feride'nin jurnali burada bitiyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

ALERJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki
  • "Bazı bünyelerin kafeine karşı alerjisi vardır."
 2. Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık
  • "Büyük kalabalığın matematiğe karşı bir alerjisi vardı." (Haldun Taner)

JEOLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer bilimci

RUJSUZ

 1. [sıfat] Ruj sürülmemiş

ENERJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
  • "Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."
 2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç
 3. Manevi güç
  • "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim." (Peyami Safa)

GRAMAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ekmek ve kâğıt için ağırlık ölçüsü

KROMAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi
 2. Bu işlemle kaplanmış yer

DRENAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
 2. Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma

JÜBİLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği
 2. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni
  • "Onun bu jübile saplantısı, meslektaşları arasında alay konusu bile olmuştu." (Haldun Taner)
 3. Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl
 4. Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl

POMPAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pompalama

BERJER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Arkası kabarık ve yüksek, oturacak yeri geniş koltuk

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü