İçinde J olan 11 harfli 78 kelime var. İçerisinde J harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında J harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu J harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

METODOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yöntem bilimsel

OFTALMOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göz bilimi

KANSEROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanser bilimi

SONDAJCILIK

 1. [isim] Sondajcı olma durumu

JURNALLEMEK

 1. [-i] Şikâyet etmek, ispiyonlamak, ihbar etmek

PROJEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İz düşümü
 2. Gösterim
 3. Gösterim işlemini yapan alet

MARJİNALLİK

 1. [isim] Marjinal olma durumu

AKTİNOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Aktinoloji ile ilgili

NÖROŞİRÜRJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Beyin cerrahisi

OBJEKTİVİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnellik
  • "Objektiviteyi yitirince belgesel piyes yazmanın âlemi yoktu." (Haldun Taner)

FARMAKOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı

MÜZİKOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Müzik bilimi ile ilgili

KRİPTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kriptoloji ile ilgili

PEJMÜRDELİK

 1. [isim] Pejmürde olma durumu
  • "On beş yaşın bütün güzelliği, pejmürdeliği, karmakarışıklığı ile..." (Sait Faik Abasıyanık)

TRAJİKOMEDİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Trajediye özgü ciddi ve acı verici olaylarla geleneksel olarak komediye özgü yöntemlerin içinde karşıtlaştığı tiyatro eseri
  • "Oyun, profesörün politikada karşılaştığı düş kırıklıklarını bir trajikomedi hâlinde sergiliyordu." (Haldun Taner)

SEMİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Semiyoloji ile ilgili

MONTAJCILIK

 1. [isim] Kurguculuk

ANTROPOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi

BALKANOLOJİ
...
İMMÜNOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bağışıklık bilimi ile ilgili

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü