İçinde J olan 11 harfli 78 kelime var. İçerisinde J harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında J harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu J harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PSİKOLOJİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ruh bilimcilik

TRAJİKOMEDİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Trajediye özgü ciddi ve acı verici olaylarla geleneksel olarak komediye özgü yöntemlerin içinde karşıtlaştığı tiyatro eseri
  • "Oyun, profesörün politikada karşılaştığı düş kırıklıklarını bir trajikomedi hâlinde sergiliyordu." (Haldun Taner)

JİMNASTİKÇİ

 1. [isim] Jimnastik yapan sporcu
 2. Jimnastik öğretmeni

KANSEROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanser bilimi

MÜZİKOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Müzik bilimi ile ilgili

ANGAJMANSIZ

 1. [sıfat] Bağlantısı, taahhüdü olmayan

KRİPTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kriptoloji ile ilgili

MAJESTELERİ

 1. devlet başkanlarına bir seslenme sözü

HEPATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hepatoloji ile ilgili

HEMATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kan bilimi ile ilgili

TOKSİKOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı

OBJEKTİVİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnellik
  • "Objektiviteyi yitirince belgesel piyes yazmanın âlemi yoktu." (Haldun Taner)

ORİJİNALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özgünlük
 2. Alışılagelenden değişik, şaşırtıcı nitelikte olma durumu
  • "Eleştirmenlerce sırf bir orijinalite trüğü olarak değerlendiriliyordu." (Haldun Taner)

OBJEKTİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnelci

DUBLAJCILIK

 1. [isim] Sözlendiricilik, seslendiricilik

OBJEKTİFLİK

 1. [isim] Nesnellik

PEJMÜRDELİK

 1. [isim] Pejmürde olma durumu
  • "On beş yaşın bütün güzelliği, pejmürdeliği, karmakarışıklığı ile..." (Sait Faik Abasıyanık)

SOSYOLOJİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adı

BANDAJLAMAK

 1. [-i] Sargı ile sarmak

MARJİNALLİK

 1. [isim] Marjinal olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü