İçinde F olan 7 harfli 444 kelime var. İçerisinde F harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında F harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu F harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FELAKET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela
  • "İnsanların korkması icap eden en büyük felaket, kötü ahlaktır." (Samiha Ayverdi)
 2. [sıfat] Çok kötü
  • "Felaket bir yazı."
 3. [sıfat] Şaşırtıcı, hayrete düşürücü
  • "Bu kız felaket."

FİTİLCİ

 1. [isim] Fitil yapan veya satan kimse
 2. Kargaşalık çıkaran kimse

NEFASET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nefis olma durumu
  • "Yemekler her günküne üstün bir nefasete ermiş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MUSAFFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Temizlenmiş, arıtılmış

OFSETÇİ

 1. [isim] Ofset baskı yapan kimse

FANATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bağnaz
  • "Kendine fanatik tutkunluk duyan insana göre, dünyanın ekseni kendisidir." (Haldun Taner)

FIRÇALI

 1. [sıfat] Fırçası olan

DEFATEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ansızın
 2. Birden, aniden
  • "Sönük bakan gözleri defaten parladı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

İSTİFRA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kusma

MEGAFON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet

ÜFÜRMEK

 1. [-i] Üflemek
 2. Üfleyerek bulunduğu yerden uzaklaştırmak
  • "Pencereden ince bir rüzgâr, güneş tozlarını tül perdelere üfürüyor." (Atilla İlhan)
 3. [nsz] Esmek
  • "Kapının altından rüzgâr üfürüyor."
 4. [nsz] Üfleyerek çalmak
  • "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü, üfürmeye başladı." (Halide Edip Adıvar)
 5. [nsz] Abartarak konuşmak

TASFİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arıtma, ayıklama, temizleme
  • "Biz lisanımızı tasfiye ediyoruz, yeni kelimeler buluyor, bulamazsak gelişigüzel uyduruyoruz." (Refik Halit Karay)
 2. Özleştirme
  • "Dilde tasfiye."
 3. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon
  • "İmparatorluğu tasfiye etmek."
 4. Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme

KONFETİ

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Düğün, balo vb. eğlencelerde, spor karşılaşmalarında serpilen, küçük yuvarlak pul biçiminde kesilmiş renkli kâğıt parçaları
  • "Maskeli maskesiz bütün bu halk, avuç avuç hiç bıkmadan, yorulmadan muttasıl konfeti serpiyorlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

FİŞLEME

 1. [isim] Fişlemek işi

KÜFLÜCE

 1. [isim] Mantar hastalığı

MİSAFİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Konuk
  • "Bir değil, birkaç misafiri dahi ağırlayabiliriz." (Mahmut Yesari)
  • "Onu, evin çocuklarıyla bir odada misafir etmişlerdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Cemile sekiz, on gün çiftlikte misafir kalacaktı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Aklına esince atına atlar ve Rüstem Bey'e beş on gün misafir olur." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz leke

HURUFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Harfler
 2. Basımda, baskı işinde kullanılan metal vb. bir maddeden yapılmış harf, rakam veya başka işaret kalıpları
 3. Dizgi işinde kullanılan harf türlerinin bütünü
  • "Hurufatı zengin bir basımevi."

İNFİLAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güçlü bir biçimde patlama
  • "Bazen en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infilaka sebep olur." (Reşat Nuri Güntekin)

LAFLAMA

 1. [isim] Laflamak işi

SEFARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Elçilik, sefarethane
  • "Bu ismi bana İranlı bir sefaret kâtibi buldu." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü