İçinde EZİ olan 118 kelime var. İçerisinde EZİ bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında EZİ olan kelimeler listesine ya da Sonu EZİ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Elektroanestezi, Merkeziyetçilik,

14 Harfli Kelimeler

Böbreküstübezi,

13 Harfli Kelimeler

İnfinitezimal, Kulakaltıbezi, Merkezileşmek,

12 Harfli Kelimeler

Bezirganbaşı, Merkezileşme, Merkeziyetçi, Vezirparmağı,

11 Harfli Kelimeler

Bezirganlık, İçsalgıbezi, Sezindirmek, Teziktirmek,

10 Harfli Kelimeler

Abdülleziz, Anestezist, Bezirlemek, Buldanbezi, Ezilmişlik, Fotokinezi, Gezimcilik, Gezintilik, Histerezis, Kalkanbezi, Meddücezir, Merkeziyet, Sezindirme, Sezinlemek, Sezinleyiş, Telekinezi,

9 Harfli Kelimeler

Analjezik, Anestezik, Beziryağı, Bilezikli, Cebellezi, Eziyetsiz, Kaputbezi, Kinestezi, Meziyetli, Rezistans, Salgıbezi, Sezinleme, Sinestezi, Tökezimek, Yezidilik,

8 Harfli Kelimeler

Analjezi, Anestezi, Bezilmek, Bezirgan, Ezicilik, Eziyetli, Gezilmek, Gezinmek, Jeodezik, Manyezit, Mutezile, Mültezim, Münhezim, Önsezili, Rezidans, Rezillik, Sezilmek, Şilebezi, Vezinsiz, Vezirlik, Yezitlik,

7 Harfli Kelimeler

Andezit, Bilezik, Eziklik, Ezilgen, Ezilmek, Ezilmiş, Ezimevi, Fantezi, Geziniş, Gezinme, Gezinti, Hezimet, İlksezi, Jeodezi, Manyezi, Merkezi, Meziyet, Muktezi, Rezilce, Sezilme, Vezinli, Yezitçe,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Brezil, Drezin, Elbezi, Erbezi, Eziliş, Ezilme, Ezinti, Eziyet, Gezici, Önsezi, Yezidi,

5 Harfli Kelimeler

Bezik, Bezir, Cezir, Ezici, Ezinç, Leziz, Nezif, Nezih, Nezir, Rezil, Seziş, Vezin, Vezir, Yezit,

4 Harfli Kelimeler

Ezik, Gezi, Sezi,


Kelime bulma makinesi

E Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEBELLEZİ

Hakkı olmayan bir şeyi kendisine mal edip cebine koyma, cebine indirme: "Filmin maliyeti on beş bin dolar tutar mı? Sponsora yirmi beş bin gösterilmiş, aradaki fark, elbette cebellezi..."- A. İlhan.

BEZİRGAN


1 . Tüccar.
2 . Alışverişte çok kâr amacı güden kimse: "O hiç oralı olmaz ve bütün bezirgânlar gibi hâlinden yakınır."- S. Birsel.
3 . Yahudi.
4 . mecaz Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.

ANESTEZİ

Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi: "Zavallı Hacı Ömer, dişçinin koltuğunda anestezi bile kabul etmiyor."- R. N. Güntekin.

GEZİ


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

YEZİDİ


1 . Musul, Halep ve Bağdat bölgelerinde yaygın bulunan, Tanrı'nın iyiliği, şeytanın kötülüğü temsil ettiğine, Tanrı ile şeytan arasında sürekli bir tartışma olduğuna inanan bir mezhep.
2 . Bu mezhepten olan kimse.

EZİLMEK


1 . Ezme işine konu olmak: "Altın tas içinde kınam ezildi / Gümüş tarak ile zülfüm düzüldü."- Halk türküsü.
2 . Açlık sıkıntısı duymak: "İçim eziliyor, bir bardak süt içeyim."- .

EZİCİ


1 . Ezme işini yapan (kimse veya şey).
2 . Yıpratıcı, bunaltıcı, sıkıntılı: "Hep ağır, ezici, sıkıntılı şeyler düşündükleri belliydi."- S. F. Abasıyanık.
3 . mecaz Üstün gelen, yok eden, ağır basan: "Ezici çoğunluk."- .

ABDÜLLEZİZ


1 . Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus).
2 . Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

EZİLMİŞLİK

Ezilmiş olma durumu: "Ezileceğini bile bile yola çıkıyor, o ezilmişlik içinde küçük bir tarlanın, bir çift öküz sahibi olmanın özlemini çekiyor."- N. Cumalı.

EZİLMİŞ


1 . Ezik duruma gelmiş: "Çevremizi, ıslak bir ezilmiş ot kokusu sarmıştı."- A. İlhan.
2 . mecaz Kendisine baskı yapılmış, hakları elinden alınmış.

BEZİK

İki, üç veya dört kişi arasında 9
6 kâğıtla oynanan bir çeşit iskambil kâğıdı oyunu: "Beybabanın bezik oynayışı da pek alengirlidir."- S. Birsel.

EZİK


1 . Bere, çürük: "Vücudu eziklerle dolu idi."- .
2 . sıfat Ezilmiş veya yassılmış.
3 . sıfat, mecaz Olaylar ve hayat şartları karşısında güçsüz ve sıkıntılı duruma düşmüş olan, üzüntülü: "Hiç de ezik bulmaz kızını, hep güvenmiştir ona."- T. Buğra.

BİLEZİKLİ


1 . Bileziği olan.
2 . Bilezik takmış olan: "Panjurun gölgesinde beliren altın bilezikli, zayıf bir kadın kolu gördüm."- H. E. Adıvar.

LEZİZ


1 . Tadı güzel, lezzetli.
2 . mecaz Hoş, güzel, zevkli, latif: "Bunun öte tarafında hayalî, leziz bir âlem mevcuttur."- M. Ş. Esendal.

MERKEZİYETÇİLİK


1 . Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet, merkezcilik.
2 . Bu görüşe dayanan yönetim biçimi.

YEZİT


1 . Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz: "Kolay canı çıkar mı o yezidin?"- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Hilekâr, sahtekâr.

BEZİRGANBAŞI


1 . Bir çocuk oyunu.
2 . tarih Padişahın kullanacağı çuha, bez, tülbent vb. eşyaları sağlamak ve bunları korumakla görevli kimse.

MEZİYETLİ

Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan: "Köy halkı meziyetli insanlardı. Haksızlıktan ve yalanlardan ürkerlerdi."- S. F. Abasıyanık.

GEZİNME

Gezinmek işi, seyran: "Nuri'nin ustalıkla sardığı çift kâğıtlıdan içiyor, hayaller dünyasında gezinmeye başlıyordu."- M. Uyguner.

MUTEZİLE

Kaderi inkâr ederek "kul, ettiklerinin yaratıcısıdır" diyen ve Tanrı'nın sıfatları konusunda sünnet ehlinden ayrılan bir felsefe.