İçinde EN olan 3412 kelime var. İçerisinde EN bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında EN olan kelimeler listesine ya da Sonu EN ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Afrikamenekşesi, Belirlenimcilik, Bilinçlendirici, Bilinçlendirmek, Çengelçeneliler, Çingenepalamudu, Damargenişleten, Denizkırlangıcı, Deniztavşancılı, Denizyıldızları, Endişelendirmek, Enstrümantalist, Enstrümantalizm, Gastroenterolog, Gençleştirilmek, Genleşebilirlik, Gevişgetirenler, Gezegenbilimsel, Gözlenebilirlik, Hiddetlendirmek, İlişkilendirmek, Kentlileştirmek, Kentsoylulaşmak, Kıymetlendirmek, Klorürlendirmek, Kuvvetlendirici, Kuvvetlendirmek, Lezzetlendirmek, Meryempelesengi, Neticelendirmek, Nitelendirilmek, Örgütlendirilme, Psikolengüistik, Rutubetlendirme, Sendikalılaşmak, Seslendiricilik, Sosyolengüistik, Sürüngenbilimci, Şiddetlendirmek, Taksitlendirmek, Devamını Görüntüle

14 Harfli Kelimeler

Adamsendecilik, Başöğretmenlik, Bataklıkketeni, Belgelendirmek, Benmerkezcilik, Biçimlendirici, Biçimlendirmek, Bilgilendirmek, Bölümlendirmek, Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çeşitlendirmek, Çingenepembesi, Değerlendirmek, Dejenereleşmek, Deneyselleşmek, Deneyüstücülük, Dengeleyicilik, Dengesizleşmek, Denizaltıcılık, Denizgergedanı, Denizhıyarları, Denizkestanesi, Denizmenekşesi, Denizsarmaşığı, Devingenleşmek, Dinlendirilmiş, Eğlendiricilik, Elektriklenmek, Endüstrileşmek, Endüstriyalist, Endüstriyalizm, Engellemecilik, Entelektüalizm, Evrenselleşmek, Frenkmaydanozu, Frenkmenekşesi, Fundamentalist, Fundamentalizm, Galvanizlenmek, Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

Alevlendirmek, Anadenizbilim, Ateşlendirmek, Belirlenmezci, Benzerbiçimli, Bereketlenmek, Cerahatlenmek, Cesaretlenmek, Çakırdikenlik, Çerçevelenmek, Çimentolanmak, Çingeneleşmek, Değirmencilik, Denetimsizlik, Deneyimsizlik, Deneyselcilik, Denizkadayıfı, Denizkozalağı, Denizlahanası, Denizlaleleri, Denizörümceği, Denizpalamudu, Denizrezenesi, Denizşakayığı, Denkleştirici, Denkleştirmek, Dinamitlenmek, Düşkünezenlik, Elektriklenme, Elenebilirlik, Eleştirmenlik, Endokrinoloji, Endoplazmatik, Endüstrileşme, Engerekgiller, Enternasyonal, Esrarengizlik, Eşdüzeylenmek, Evcimenleşmek, Evlendirilmek, Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

Alacamenekşe, Alevlendirme, Antrenmansız, Aslanpençesi, Beklenmezlik, Belirlenimci, Bencilleşmek, Beniçincilik, Benzeşmezlik, Bilinçlenmek, Bilmezlenmek, Biyomühendis, Böğürtlenlik, Büyütkendoku, Cehennemtaşı, Cennetbalığı, Centilmenlik, Çemberlenmek, Çengellenmek, Çengelliiğne, Çengelsakızı, Çentiklenmek, Çiğrenkçilik, Çimdiklenmek, Çimentolamak, Çimentolanma, Çimentolaşma, Çimlendirmek, Değirmentaşı, Demlendirmek, Denetimcilik, Deneyimlilik, Denizdanteli, Denizmaymunu, Denizotobüsü, Deniztavşanı, Denizyıldızı, Densizlenmek, Densizleşmek, Desteklenmek, Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

Adamsendeci, Akademisyen, Alenileşmek, Alicenaplık, Antrenmanlı, Antrenörlük, Asteğmenlik, Ayrıcinsten, Başmühendis, Başöğretmen, Beğendirmek, Beğenmezlik, Belgelenmek, Belirlenmek, Benbencilik, Beneklenmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzetilmek, Bestelenmek, Betimlenmek, Beyinüçgeni, Biçimlenmek, Bilgilenmek, Bilinçlenme, Binaenaleyh, Bitişkenlik, Biyogenetik, Bombelenmek, Böbürlenmek, Böceklenmek, Bölümlenmek, Bükülgenlik, Bütünlenmek, Büyüklenmek, Cehennemlik, Celallenmek, Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

Aksilenmek, Alevlenmek, Antijenlik, Aşıramento, Ateşlenmek, Ayıpençesi, Ayrıtürden, Bakırrengi, Başdenetçi, Beğenilmek, Beğenmemek, Belirlenim, Belirlenme, Belirtilen, Bencileyin, Bengilemek, Benildemek, Benimsemek, Benzetilen, Benzetişim, Benzetmeli, Benzilleme, Berelenmek, Bestenigar, Biçimleniş, Bilecenlik, Bilinmeyen, Birdenbire, Biyosentez, Boğadikeni, Boğazkesen, Bozukdüzen, Böbürleniş, Böcelenmek, Bölümleniş, Bölütlenme, Bütünleyen, Büyüklenme, Büyülenmek, Cenkleşmek, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Acentelik, Adamsende, Adrenalin, Ağaçkesen, Ağbenekli, Aksülümen, Albenisiz, Alengirli, Alevlenme, Alicengiz, Antrenman, Arsenikli, Barmenlik, Beğenisiz, Beklenmek, Bellengeç, Bellenmek, Belletmen, Bencillik, Beniçinci, Benlenmek, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik, Beslenmek, Beyefendi, Bitlenmek, Bityeniği, Biyogenez, Bizlengiç, Böğürtlen, Böylecene, Büyükkent, Büyüleniş, Cehennemi, Cenevizli, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Ahenksiz, Albenili, Aleniyet, Alicenap, Anadeniz, Antrenör, Aradeniz, Ariyeten, Artezyen, Asaleten, Aselbent, Asenkron, Asetilen, Asteğmen, Bağkesen, Balrengi, Bedensel, Bedesten, Beğenili, Beğenmek, Beklenti, Belenmek, Beleşten, Belirten, Belleten, Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendeniz, Bengilik, Beniadem, Benlikçi, Benzemek, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzeteç, Benzetiş, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Ağbenek, Ahenkli, Akbenek, Akdiken, Alfenit, Altçene, Altıgen, Anakent, Antijen, Arsenik, Asmolen, Başkent, Bedenci, Bedenen, Beğence, Beğeniş, Benekli, Bengisu, Benmari, Benzeti, Bilecen, Bileşen, Bilinen, Biyenal, Biyogen, Bölünen, Cenabet, Cendere, Cenuplu, Cevaben, Cilbent, Çalçene, Çeçence, Çemenli, Çenebaz, Çenekli, Çenelik, Çentmek, Çeviren, Çilenti, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Acente, Acilen, Adenit, Ahiren, Albeni, Alenen, Amenna, Aniden, Apsent, Barmen, Beğeni, Bencil, Bendir, Benlik, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzil, Benzin, Benzol, Beşgen, Binaen, Birden, Bülten, Büzgen, Cebren, Cenaze, Cengel, Cenkçi, Cennet, Cenubi, Cepken, Cermen, Cidden, Cismen, Çedene, Çekene, Çekmen, Çelenç, Çelenk, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Ahenk, Aleni, Anten, Arena, Aslen, Atfen, Avene, Aynen, Basen, Bazen, Beden, Belen, Benci, Bende, Benek, Bengi, Beniz, Benli, Bezen, Bilen, Bölen, Büken, Büten, Cenah, Cenap, Cenin, Cenup, Ceren, Çeçen, Çemen, Çenek, Çenet, Çengi, Çeten, Çimen, Çiten, Çöven, Denek, Denet, Deney, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Bent, Cenk, Çene, Çenk, Deni, Denk, Dren, Enek, Enez, Enik, Enir, Enli, Ense, Enva, Eren, Esen, Eten, Fena, Fent, Fren, Genç, Gene, Gren, İken, İlen, Kene, Kent, Lenf, Lens, Meni, Menü, Nene, Ören, Özen, Pena, Peni, Pens, Renk, Sena, Sene, Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

Ben, Fen, Gen, Nen, Sen, Şen, Ten, Yen, Zen,

2 Harfli Kelimeler

En,


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

En, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖZENEKLEŞTİRİCİ

Bir reçine ya da kauçuğa katıldığında sıcaklığın yükselmesi sonucu gaz vererek bozunan ve böylece karışımın kütlesi içinde açık ya da kapalı gözeli bir köpük ya da süngerimsi doku oluşturan bileşik.

BENZEŞİM


1 . Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme.
2 . matematik İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer.

GENÇLEŞTİRMEK


1 . Yeniden gençliğine ve dinçliğine kavuşturmak: "Karı beni yirmi yaş gençleştirdi."- P. Safa.
2 . Bir kuruluşu genç üyelerle canlandırmak.
3 . Genç göstermek: "Kısa saç seni gençleştirdi."- .

KESENE


1 . Sözleşme, yazılı anlaşma.
2 . sıfat Götürü, toptan: "Şimdi bu, kesene işlerine girişiyor, mekteplere ekmek veriyor. Trabzonlu bir ortakla bir eskici koltukçu dükkânı işletiyor."- M. Ş. Esendal.

KÖSTEKLENMEK


1 . Ayağına köstek vurulmak.
2 . Ayağına bir engel takılarak düşer gibi olmak veya düşmek.
3 . mecaz Bir iş yürümez duruma getirilmek, engellenmek: "Fikrim, zihnim kösteklendi."- H. R. Gürpınar.

STEN


9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek. sten (II) isim, fizik Fransızca sthène Bir tonluk bir kütleye bir saniyede
1 m hız artışı veren kuvvet ölçü birimi.

KÜLLENMEK


1 . Genellikle ateşin üzerinde kül oluşmak.
2 . mecaz Bir acı, bir sıkıntı unutulur gibi olmak: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

ÜZENGİ

Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka: "İyi süvarilik gururuyla ayaklarını üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış."- F. R. Atay.

GENELGEÇER

Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen: "Diyelim, şairlerin ince yapılı, bilim insanlarının dalgın olduğu yolundaki genelgeçer değer yargılarını bağrınıza basmışsınız."- T. Uyar.

KÖKLENMEK


1 . Bitkide kök oluşmak, bitki kök salmak, kök tutmak.
2 . mecaz Köklü, temelli bir biçimde yerleşmek: "Türklük ülküsünün biraz daha köklendiğini, büyüdüğünü, yeşerdiğini duyarız."- O. S. Orhon.

DÜZENLEYİCİ


1 . Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör.
2 . fizik Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör.

TRAMPLEN


1 . Yüzme sporunda, suya yüksekten atlamada kullanılan bir ucu sabit, öteki ucu esneyen sıçrama tahtası.
2 . Kayakta, atlamayı yapan sporcuya gerekli hızı sağlayan, özel olarak düzenlenmiş eğik alan.

PORSELEN


1 . Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek hamuru.
2 . sıfat Bu hamurdan yapılmış (tabak vb.): "Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu."- Ö. Seyfettin.

GÖÇMEN


1 . Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir: "Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız."- N. Araz.
2 . Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan).

NİSPETEN


1 . Oranla: "Böylece hem kızı almaya taksiyle gelmiş olacak hem de taksiye nispeten daha az para ödemiş olacaktı."- Ç. Altan.
2 . Bir dereceye kadar, oldukça, nispetle: "Bugün hava nispeten iyi."- .

ENGEBELİ

Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı: "Bu engebeli, orasından burasından kayalıklı sel yataklarıyla kesilmiş çetrefil arazide, yönlerini bulmalarını kolaylaştıracak bir harita..."- A. İlhan.

PENTATLON


1 . Eski Yunan'da koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma ve güreşi kapsayan atletizm yarışması.
2 . Günümüzde uzun atlama, cirit atma, disk atma, 200 ve 1500 m koşularını kapsayan atletizm yarışması.

ENJEKTÖR


1 . İğne: "Üzerinde ağızları açık kalmış ilaç şişeleri, pamuk parçaları, kırık bir enjektör ile bir küçük masa..."- R. N. Güntekin.
2 . Bir sıvıyı basınçla herhangi bir yere vermekte kullanılan aygıt.

GİZLENMEK


1 . Kendi kendini gizlemek, saklanmak: "İki Osmanlı neferi gizlenmişler imiş, biçareleri o dakika boğazlamışlar"- A. İlhan.
2 . (-den) Gizlenilmek, gizli tutulmak: "Bu iş ondan gizlendi."- .

BENZEŞEN

Ünlü veya ünsüz benzeşmelerinde, etki altında kalan ünlü veya ünsüz: Sütçü (süt-çü), ekmekten (ekmek-ten), odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü, -ten, -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi.