İçinde DAR olan 156 kelime var. İçerisinde DAR bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında DAR olan kelimeler listesine ya da Sonu DAR ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İdareimaslahat, Radargökbilimi,

13 Harfli Kelimeler

Çavdarmahmuzu, Damardaraltan, İktidarsızlık, Sümmettedarik, Süpürgedarısı,

12 Harfli Kelimeler

Dargınlaşmak, Darmadağınık, Defterdarlık, Hazinedarlık, Karacadarısı, Mihmandarlık, Tahsildarlık, Tedariklemek,

11 Harfli Kelimeler

Daraltılmak, Darılganlık, Darvincilik, Hükümdarlık, İdaresizlik, Jandarmalık, Mandarinlik, Paradarlığı, Tedarikleme, Veznedarlık,

10 Harfli Kelimeler

Çuhadarlık, Dapdaracık, Darbecilik, Darbelemek, Darbımesel, Darmadağın, Darmaduman, Darülaceze, Darülfünun, Haydarilik, Hintdarısı, İdarecilik, İktidarsız, Kafadarlık, Kasadarlık, Murdarilik, Radarcılık, Sermayedar, Solidarist, Solidarizm, Tedariksiz,

9 Harfli Kelimeler

Ballıdarı, Daralamak, Daraltıcı, Daraltmak, Darbetmek, Darbukacı, Dargınlık, Darıdünya, Darılmaca, Darıltmak, Darlaşmak, Defterdar, Dindarlık, Gaddarlık, Hazinedar, İdarehane, İktidarlı, Mahsuldar, Methaldar, Mihmandar, Murdarlık, Şedaraban, Tahsildar, Tedarikli,

8 Harfli Kelimeler

Alakadar, Berhudar, Çavdarlı, Darağacı, Daralmak, Darboğaz, Dardağan, Darılgan, Darılmak, Darphane, Gaddarca, Haberdar, Haleldar, Hissedar, Hükümdar, İdaresiz, İdareten, Jandarma, Mandarin, Mühürdar, Perdedar, Standart, Türbedar, Veznedar, Zimamdar,

7 Harfli Kelimeler

Alemdar, Çuhadar, Daraban, Daracık, Daralma, Darasız, Darbeci, Darbuka, Havadar, Haydari, Işıldar, İdarece, İdareci, İdareli, İktidar, Kafadar, Kasadar, Kesedar, Manidar, Payidar, Radarcı, Sadaret, Tedarik, Ziyadar,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Çavdar, Daraçı, Daralı, Dargın, Darlık, Dindar, Dizdar, Dümdar, Gaddar, Kindar, Madara, Mandar, Mundar, Murdar, Müdara, Namdar, Pişdar, Serdar,

5 Harfli Kelimeler

Daraç, Darbe, Darca, Didar, Isdar, İdare, İdari, Kadar, Medar, Radar,

4 Harfli Kelimeler

Dara, Darı, Darp,

3 Harfli Kelimeler

Dar,


Kelime bulma makinesi

A D R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Dar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İDARELİ


1 . İdare etmesini bilen, iyi yöneten.
2 . Tutumlu: "İdareli bir kadın."- .
3 . zarf Tutumlu bir biçimde, ekonomik olarak: "Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı."- P. Safa.

TEDARİKSİZ


1 . Önceden gereken şeyleri sağlamamış olan, hazırlıksız.
2 . zarf Önceden gereken şeyleri sağlamadan, hazırlıksız: "Ya doktor alelade bir dâhilî hasta zanneder de tedariksiz gelirse?"- P. Safa.

GADDARCA


1 . Gaddara yakışır, gaddara uygun.
2 . zarf (gadda'rca) Gaddara yakışır bir biçimde, gaddarcasına, insafsızca: "Bunu nasıl gaddarca kullandığımı adamlarımdan bile iyi biliyorsun."- T. Buğra.

İKTİDARSIZ


1 . Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz.
2 . Cinsel gücü olmayan (erkek).
3 . zarf Beceriksiz, yetersiz bir biçimde: "Selim bu vakayı anlatmaya iktidarsız görünüyordu."- P. Safa.

MÜHÜRDAR

Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli: "Mühürdar, vezirin mührünü muhafaza eden ve gene onun emriyle kullanabilen adamdı."- S. Ayverdi.

STANDARTLAŞTIRMA


1 . Standartlaştırmak işi.
2 . ekonomi Nitelikte belirli düzeyi, kaliteyi, pazarlamada kolaylığı ve değer birliğini sağlamak amacıyla her tür üründen benzer nitelikte bulunanı ayırma.

DARGIN


1 . Darılmış olan, küskün: "Hasan Ağa büyük oğlu ile dargındı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Soğuk, ilgisiz: "Annem, bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı."- Y. Z. Ortaç.

DARALMA


1 . Daralmak işi: "Yeni bir aşkın eşiğindeymiş gibi bir daralma vardı yüreğinde..."- N. Cumalı.
2 . dil bilgisi Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.

MURDAR


1 . Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?"- A. Mithat.
2 . Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse).
3 . Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).

DARAÇ

Dar: "Başını, geçtiğimiz daraç bir sokaktaki yamru yumru karanlık evlerin arasından görünen gökyüzünün mavi boşluğuna doğru kaldırarak geniş soluklar alıyor..."- R. N. Güntekin.

DARA


1 . Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2 . Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra.
3 . İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.

ÇAVDARMAHMUZU

Buğdaygillerin ve en çok çavdarın başağı üzerinde türeyip koyu mor renkte bir horoz mahmuzunu andıran, hekimlikte kullanılan asklı mantarlardan biri (Claviceps purpurea).

DARI


1 . Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum miliaceum).
2 . Bu bitkinin buğday yerine besin olarak kullanılan tohumu.
3 . halk ağzında Mısır.

İDAREİMASLAHATÇI


1 . Bir işi sağlam bir temele oturtmadan o günün şartlarına göre yapan kimse: "İdareimaslahatçılar esaslı inkılap yapamazlar."- Atatürk.
2 . İşi oluruna bırakan kimse.

DEFTERDAR


1 . Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli.
2 . tarih Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.

GADDAR

Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı (I): "Onu sevenler, farkında olmadan acı, insafsız ve gaddar bir sevginin zindanı içinde eziyor, sıkıyor, boğuyorlardı."- S. Ayverdi.

DARLIK


1 . Dar olma durumu.
2 . mecaz Geçim zorluğu.
3 . mecaz İç sıkıntısı: "Yüreği göğsünü yırtacak gibi hopluyor, boğazına bir darlık tıkanıyordu."- Ö. Seyfettin.

DARBOĞAZ


1 . Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz imkânlarının, sürümün, ham madde arzının ve malzeme stoklarının gereksinim düzeyi altına düştüğü sıkıntılı durum.
2 . mecaz Toplumun, çözümlenmesinde güçlüklerle karşılaştığı bunalımlı durum.

TÜRBEDAR

Türbede hizmet gören, türbeyi bekleyen kimse, türbe bekçisi: "Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına / Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem."- M. A. Ersoy.

DARBIMESEL

Atasözü, atalar sözü: "Diğer ülkelerde Türk gençleri gibi kahraman, Türk kızları gibi ince, Türk gibi hür yollu darbımeseller vardı."- Y. K. Beyatlı.