İçinde ADI olan 92 kelime var. İçerisinde ADI bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ADI olan kelimeler listesine ya da Sonu ADI ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Hadımlaştırmak, Nışadırkaymağı, Yadırgatıcılık,

13 Harfli Kelimeler

Cadısüpürgesi, Hadımlaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Kadındoğumcu, Yaradılıştan,

11 Harfli Kelimeler

Çadırçiçeği, Doğadışılık, Kadıköytaşı, Kadıngöbeği, Kadınlaşmak, Kadınsızlık, Nışadırruhu, Yadırganmak, Yadırgatıcı, Yadırgatmak, Yasadışılık,

10 Harfli Kelimeler

Cadılaşmak, Çadırcılık, Çadıruşağı, Fecrisadık, Gökadadışı, Hadımağası, Kadıncağız, Kadındoğum, Kadınsılık, Paşaçadırı, Yadımlamak, Yadınkurun, Yadırgamak, Yadırganış, Yadırganma, Yadırgatma,

9 Harfli Kelimeler

Adımlamak, Ayşekadın, Hacıkadın, Kadınbağı, Kadınbudu, Kazkanadı, Kuşkanadı, Sadıkhane, Umulmadık, Yadımlama, Yadırgama, Yaradılış,

8 Harfli Kelimeler

Doğadışı, Göbekadı, Hadımlık, Kadıncık, Kadıncıl, Kadınlık, Kadınsız, Mıhladız, Sadıklık, Sıradışı, Şadırvan, Tadımlık, Tumbadız, Yasadışı,

7 Harfli Kelimeler

Adımlık, Bahadır, Cadılık, Çadırcı, Çadırlı, Dadılık, İnadına, Kadılık, Kadınca, Kadınsı, Kadırga, Madımak, Nışadır, Olmadık, Onmadık, Yadırgı,

6 Harfli Kelimeler

Soyadı,

5 Harfli Kelimeler

Adına, Badıç, Çadır, Hadım, Kadın, Sadık, Sadır, Sadır, Tadım,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adım, Cadı, Dadı, Kadı,


Kelime bulma makinesi

A D I Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Ad,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ADIMLAMAK


1 . Adımla ölçmek.
2 . Bir yerde ileri geri gezinmek: "Otele geldiğimiz zaman, kumandanı ölüler gibi sarı ve soluk, bel kayışı takılmış, hançeri belinde, tören esvabı ile salonu adımlarken bulduk."- F. R. Atay.

YADIRGI

Yadırgayan: "Birbirini kovalayan delikanlı dokumacılar, yalınayak çocuklar, bütün bu gürültü, şamata ve kaynaşmayı alışmamış, yadırgı gözlerle seyreden memleket uşakları..."- O. Kemal.

KAZKANADI

Güreşte hasmının başını koltuk altına alarak, hasmı arkadan, yandan sararak, elleri koltukları altından geçirdikten sonra sırtında ya da ensesinde birleştirme biçimindeki oyun.

KADIRGA

Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir savaş gemisi: "Çoban, Gümüşlük'e su almak için uğrayan bir kadırgaya tayfa yazıldı."- Halikarnas Balıkçısı.

ŞADIRVAN

Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz: "Eski cami yıkıldığı hâlde, onun şadırvan avlusu, olduğu gibi yerinde kalmış."- Y. K. Beyatlı.

CADISÜPÜRGESİ


1 - Emeçleri özellikle dal uçlarındaki kabuk altında sıkı bir ağ örerek çekirdekli yemiş ağaçlarının çiçeklenmesine, dolayısıyla meyve verimine engel olan asklı mantar (Taphrina cerasi).
2 - Bu mantarın yol açtığı bitki hastalığı.

KADINSIZ


1 . Kadın bulunmayan.
2 . Karısı olmayan, eşsiz.
3 . zarf Kadın olmaksızın: "Artık bekâr gidemezsin, hiçbir yerde kadınsız duramayacağını bilirim."- R. H. Karay.

YADIRGATMAK

Yadırgama işini yaptırmak, yadırgamasına yol açmak: "Şiirlerindeki mistik hava ile yaşamındaki bu bağırgan, çocuksu yaklaşım, çoğu kimseyi yadırgatırdı."- H. Taner.

KADI

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADINCA


1 . Kadın gibi, kadına benzer.
2 . zarf (kadı'nca) Kadına yakışır bir biçimde, kadıncasına: "... susması daha kadınca, daha insanca olurdu."- S. F. Abasıyanık.

CADI


1 . Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak.
2 . mecaz Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın.
3 . eskimiş Çok güzel göz.

KADINSI


1 . Kadına benzer, kadın gibi, kadınımsı.
2 . Kadınlara benzeyen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek), kadınımsı, efemine, feminen.

ADINA

Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine: "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez."- S. Eyuboğlu.

YARADILIŞTAN

Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten: "Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor."- M. Ş. Esendal.

İNADINA


1 . Terslik olsun diye: "Dünya kendisinden ibaretmiş gibi görünmeyi nedense inadına abartırdı."- Ç. Altan.
2 . Gereğinin, istenilenin tersine.

PAŞAÇADIRI

Begonyagillerden, yürek biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak, üstü koyu yeşil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi (Begonia feasti).

YADIRGAMAK

Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamak: "İçine paldır küldür yuvarlandığı bu curcunayı yadırgadı."- A. İlhan.

KADILIK


1 . Kadı olma durumu veya kadının görevi.
2 . tarih Bir kadının davalarına baktığı il sınırları içindeki bölge: "Galata kadılığı."- .

YADIMLAMA

Canlı protoplazmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yıkım, katabolizma, özümleme karşıtı.

YADIRGATMA

Yadırgatmak işi: "Günümüzün yenilik sıtmasına tutulmuş sanatçılarını yadırgatmasını tabii görmek gerekir."- A. Ş. Hisar.