İçinde ADİ olan 92 kelime var. İçerisinde ADİ bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ADİ olan kelimeler listesine ya da Sonu ADİ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Halkadizilişli,

13 Harfli Kelimeler

Kadirbilirlik, Kadirşinaslık, Radikalleşmek,

12 Harfli Kelimeler

Boğadişlilik, Kadifeçiçeği, Kadifeleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Evladiyelik, İktisadiyat, Kaynanadili, Kelamıkadim, Mütemadiyen,

10 Harfli Kelimeler

Badiklemek, Boğadikeni, Kadirbilir, Kadirşinas, Katibiadil, Padişahlık, Radikalizm,

9 Harfli Kelimeler

Adileşmek, Hadisesiz, Kadifemsi, Kadirilik, Müteradif, Ortadirek, Padişahçı, Paradigma, Sadistlik, Topkadife,

8 Harfli Kelimeler

Badigard, Deryadil, Gadirlik, Hadiseli, Hadisene, İktisadi, Kazmadiş, Monadizm, Mütemadi, Sadistçe,

7 Harfli Kelimeler

Adilane, Adisyon, Anadili, Bağdadi, Havadis, İradiye, Madikçi, Mübadil, Müradif, Müsadif, Nadiren, Padişah, Radikal, Şeddadi, Yadigar,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Anadil, Badire, Badiye, Hadise, Kadife, Kadiri, Ladini, Miladi, Muadil, Münadi, Nadide, Paradi, Sadizm, Temadi, Viladi,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Badik, Gadir, Hadim, Hadis, İdadi, İradi, Kadim, Kadir, Kadir, Kadit, Ladin, Madik, Nadim, Nadir, Sadik, Tadil,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Badi, Hadi, Vadi,

3 Harfli Kelimeler

Adi,


Kelime bulma makinesi

A D İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Adi,

2 Harfli Kelimeler

Ad,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜBADİL


1 . Başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmiş.
2 . isim Lozan Antlaşması'na göre, İstanbul dışında oturan Rumlarla değiştirilmek üzere Batı Trakya dışındaki Yunanistan'dan getirilen Türkler.

NADİR


1 . Seyrek, az bulunur: "Nadir eserleri kopya etmek üzere encümenin kararı ile Fransa'ya gönderildim."- H. Taner.
2 . zarf Seyrek: "Üsküp'e o gün nadir görülür bir kar yağmış."- Y. K. Beyatlı.

KADİR


1 . Değer, kıymet, itibar.
2 . gök bilimi Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak: "Birinci kadirde on dokuz, ikincide elli yedi, üçüncüde yüz yetmiş dört yıldız bulunur."- .

SADİSTLİK


1 . Sadist olma durumu: "İnsan yavrusunun sadistliğine ben orada tanık oldum."- R. Erduran.
2 . Başkalarına acı çektirme yoluyla cinsel doyum sağlama biçiminde kendini gösteren bir tür sapıklık, elezerlik, sadizm.

MADİK


1 . Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu.
2 . argo Dolap, hile: "Gazetecilerin pintiliklerinden, kitapçıların madiklerinden uzak ve serbest yaşıyorum."- H. R. Gürpınar.

PADİŞAHLIK


1 . Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık.
2 . Padişahın görevi.
3 . Padişahın yönetimi.
4 . Padişahın saltanat dönemi.
5 . Padişah tarafından yönetilen ülke.

LADİN

Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea).

YADİGAR

Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi: "Bir eser bırakmadan geleceğe yadigâr / Bırakmışım kime ne, bırakmasam ne zarar."- E. B. Koryürek.

ADİL


1 - Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli.
2 - Hakka uygun, haklı, eşit, eşitliğe uygun, hakkaniyetli.

NADİDE

Az görülür, görülmedik, seyrek görülen: "El işi olmasına rağmen el değmeden yapılmış hissini veren bu nadide sanat eserine hayrandı."- C. Uçuk.

KADİT


1 . Güneşte veya hafif alevde kurutulmuş et.
2 . İskelet.
3 . sıfat Çok zayıf: "Gözlerini kadit elleriyle iyice ovdu."- Ö. Seyfettin.

BADİK


1 . Ördek.
2 . Palaz.
3 . sıfat Kısa boylu: "Badik kızların yanı sıra perçemli öğrenciler geçiyordu."- S. F. Abasıyanık.

ADİ


1 . Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan: "Sonra redingot devri geldi ve redingot içinden yarı uşak, yarı kapı kulu, riyakâr, adi bir nesil türedi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Aşağılık, bayağı, alçak: "Bunlar çok adi ve fena insanlardı."- R. N. Güntekin.

BADİRE

Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum: "Nasıl oldu da deminki badireden sağ salim kurtulabildi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

KADİFE


1 . Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılmış, bu kumaşla kaplanmış: "Camları kapanmış bir arabanın yumuşak kadife minderleri, o çıplaklığa karşı, zavallı adamı avunduruyordu."- H. R. Gürpınar.

KADİFEÇİÇEĞİ

Bileşikgillerden, çiçekleri genellikle parlak sarı renkte ve kadife görünümünde bir süs bitkisi, topkadife (Tagetes).

İKTİSADİ

Ekonomik: "İktisadi düşünceler hâlâ devlet adamlarımızın resmî beyanlarında yer bulmaktadır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BADİYE

Çöl: "Bütün İslam diyarlarından, Afrika'nın badiyelerinde Müslümanlar hep bir Mehdi'yi beklerler."- Ö. Seyfettin.

KADİRİLİK


1 . Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XI. yüzyılda kurulan bir tarikat.
2 . Bu tarikata mensup olma durumu.

HADİSESİZ


1 . Olaysız.
2 . zarf Olaysız bir biçimde: "Son senenin ilkbaharı hadisesiz geçti."- Y. K. Karaosmanoğlu.