İçinde AA olan 126 kelime var. İçerisinde AA bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında AA olan kelimeler listesine ya da Sonu AA ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Akçaağaçgiller, Karaağaçgiller,

13 Harfli Kelimeler

Amerikaarmudu, Maalmemnuniye, Menfaatperest,

12 Harfli Kelimeler

Kanaatkarlık, Zanaatkarlık,

11 Harfli Kelimeler

İnşaatçılık, İtaatsizlik, Kurbağaadam, Maatteessüf, Matbaacılık, Müdafaaname, Ortaağırlık, Taahhütname, Zanaatçılık, Ziraatçılık,

10 Harfli Kelimeler

Kıraathane, Menfaatına, Müracaatçı, Sabaaşiran,

9 Harfli Kelimeler

Afrikaans, Akçaarmut, Ampersaat, Boyaağacı, Danaayağı, Havaalanı, Kanaatkar, Kanaatsiz, Karaardıç, Maazallah, Mayaağacı, Menfaatçi, Mubayaacı, Mukataalı, Mutaassıp, Muvazaalı, Münazaalı, Paşaağacı, Saatçilik, Saatlerce, Taahhütlü, Taallukat, Taammüden, Zanaatkar,

8 Harfli Kelimeler

Akçaağaç, Babaanne, İnşaatçı, İtaatsiz, Kalaazar, Kanaatli, Karaağaç, Maalesef, Maarifçi, Matbaacı, Mutavaat, Mümanaat, Müracaat, Saadetle, Şefaatçi, Zanaatçı, Ziraatçı,

7 Harfli Kelimeler

Anasaat, İtaakar, İtaatli, Maaşsız, Menfaat, Mubayaa, Mukataa, Murafaa, Muvazaa, Mücamaa, Müdafaa, Münazaa, Müsaade, Mütalaa, Saatlik, Şaşaalı, Taaccüp, Taaddüt, Taaffün, Taahhüt, Taalluk, Taammüm, Taammüt, Taannüt, Taarruz, Taassup, Taaşşuk, Taayyün, Taayyüş,

6 Harfli Kelimeler

Anaarı, Beraat, Cemaat, Fecaat, İcraat, İfşaat, Kanaat, Kıraat, Maaile, Maarif, Maaşlı, Matbaa, Saadet, Saatçi, Saatli, Sınaat, Şecaat, Şefaat, Şenaat, Tabaat, Zanaat, Ziraat,

5 Harfli Kelimeler

İtaat, Maada, Şaşaa, Tebaa,

4 Harfli Kelimeler

Faal, Maaş, Naaş, Naat, Saat, Taam, Vaaz, Zaaf,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KIRAATHANE


1 . Kahve, kahvehane: "Burasını otel mi zannettin, kıraathane mi?"- S. F. Abasıyanık.
2 . eskimiş Müşterilerinin okumaları için gazete ve dergi bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane.

MAALMEMNUNİYE

İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle: "Eğer sen ahlakıyla çalışıp da buhran sebebiyle işi bozulmuş bir adam olaydın maalmemnuniye yardım ederdim."- H. R. Gürpınar.

SAATLİK

Herhangi bir saat süresince yapılan veya olan: "Yeniköy bu yandan Banarlı nahiyesine yarım saatlik, kaza merkezine de olsa olsa bir buçuk saatlik bir yerde..."- M. Ş. Esendal.

SAAT


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

ŞEFAAT

Birinin suçunun bağışlanması ya da dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık.

ZAAF


1 . Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama: "Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi."- P. Safa.
2 . İrade zayıflığı: "Her Havva kızı gibi övünmek onun da zaafıdır."- H. Taner.

ZANAAT


1 - İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan,öğrenimle birlikte deneyim ve ustalık gerektiren iş, °sınaat.
2 - El uzluğu isteyen işler.

ŞAŞAALI


1 . Görkemli, gösterişli.
2 . eskimiş Parıltılı: "Bazen mehtap bu yalının üstüne vurarak onu şaşaalı manalarla öyle pırıl pırıl parlatırdı ki..."- A. Ş. Hisar.

ORTAAĞIRLIK


1 - Yumrukoyununda 7
1 kg.dan 7
5 kg.a kadar olan yumrukoyuncularına verilen ad.
2 - Güreşte, güllede ve halterde 72-7
9 kg. ağırlıktaki oyuncular için kullanılır.

KARAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik vb. cinsleri içine alan bitki familyası.

TAAMMÜDEN


1 . Bilinçli bir biçimde, önceden tasarlayarak, bile bile, kasten.
2 . hukuk İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak.

PAŞAAĞACI

Kerestesi açık sarı, yeşilimsi renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı (Triplochiton scleroxylon).

MAAZALLAH

"Tanrı korusun, Tanrı esirgesin" anlamlarında bir söz: "Maazallah! Birimize kitaptan rastgele bir şey soracak olsa yandığımız gündü."- H. Taner.

MAATTEESSÜF

Maalesef: "Hayır, Belediye nizamnamesinde maatteessüf -evet aynen böyle söyledi- maatteessüf buna dair bir kayda tesadüf edemedik."- H. Taner.

KANAAT


1 - Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.
2 - Kanma, inanma.
3 - Kanış, kanı, düşünce.

İTAATSİZLİK

İtaatsiz olma durumu veya itaatsizce davranış: "Tabur hademesinin emirlerine gösterdiği itaatsizlik, Nuri'yi zıvanadan çıkarmış."- A. İlhan.

VAAZ


1 - Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinsel konuşma.
2 - Bir kimseye kalbini yumuşatacak, kendisini iyiliğe götürecek biçimde söz söyleme.

MAARİF


1 . Bilgi ve kültür.
2 . Öğretim ve eğitim sistemi: "En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir."- Atatürk.

MAADA

-den başka, gayri: "Karakol Cemiyeti'nin de İstanbul'dan maada, Bursa havalisinde de faaliyette bulunduğu anlaşıldı."- Atatürk.

SAATLİ

Saati olan, saati bulunan: "Sınıfın bir tek saatlisi olduğu için onu her derste birkaç defa çıkarıyor."- S. F. Abasıyanık.