İçinde ŞİS olan 23 kelime var. İçerisinde ŞİS bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ŞİS olan kelimeler listesine ya da Sonu ŞİS ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Faşistleştirmek, Kişiselleştirme,

13 Harfli Kelimeler

Kişiselleşmek,

12 Harfli Kelimeler

Kişiselcilik, Kişiselleşme, Sadomazoşist,

10 Harfli Kelimeler

Kişisellik, Şistleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Faşistlik, Monarşist, Şistlilik,

8 Harfli Kelimeler

Fetişist, Mazoşist, Mikaşist, Talkşist,

7 Harfli Kelimeler

Kişisel,

6 Harfli Kelimeler

Faşist, Goşist, Şistli, Şistsi,

4 Harfli Kelimeler

Şist,


Kelime bulma makinesi

S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İs, İş, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KİŞİSEL

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî: "Kimse ... kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez..."- Anayasa.

KİŞİSELLEŞTİRMEK


1 . Kişiye özel duruma getirmek.
2 . Bilişim teknolojisinde kullanılan araçları kişiye özgü duruma getirmek.
3 . Bir kişiye mal etmek, bağlamak.
4 . Söz edilen konudan uzaklaşarak olumsuz yönleriyle kişiler üzerinde durmak.

KİŞİSELCİLİK


1 - Akılcı ve irade sahibi olarak, varlık olarak insanı dünyayı bilimsel bir biçimde tanımaya yönelik her türlü girişim merkezi ve temeli sayan felsefi sistem.
2 - Maddi baskılar karşısında insanın mutlak önceliğe sahip olmasını savunan ahlak anlayışı.

ŞİST


1 - Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı.
2 - Molozla karışık bütün moloz maddelerinin bilimsel adı.

MİKAŞİST

Küçük kuvars billurlarıyla mikadan oluşmuş, yaprak biçiminde, başkalaşıma uğramış kaya.

ŞİSTLEŞMEK

Kömüre karışmış moloz oranının çok olması yüzünden bir tabaka tümüyle işletilemez olmak.

FETİŞİST


1 . Fetişizmi uygulayan kimse veya görüş.
2 . ruh bilimi Fetişizme düşkün kimse.

FAŞİST


1 - Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.).
2 - Çevresindekilere baskı yapan.

MONARŞİST

Monarşizme ilişkin, bu rejimi benimseyen ve savunan, tek erkçi.

ŞİSTLİLİK

Bazı kayalara özgü olan dilimlere ayrılabilme durumu.

ŞİSTSİ

Şist görünümünde ya da şist özelliği taşıyan.

ŞİSTLİ

Şist gibi yapraklı: "Şistli kaya."- .

GOŞİST

Goşizm yanlısı olan kimse veya tutum.

KİŞİSELLEŞTİRİLMEK

Kişiselleştirmek eylemine konu olmak.

TALKŞİST

Talktan oluşmuş billur şist.

KİŞİSELLEŞMEK

Kişisel bir duruma gelmek.

FAŞİSTLEŞTİRMEK

Faşistleşmesini sağlamak.

SADOMAZOŞİST

Sadomazoşizme ilişkin.

KİŞİSELLEŞTİRME

Kişiselleştirmek işi.

KİŞİSELLEŞME

Kişiselleşmek eylemi.