İçinde İL olan 7 harfli 389 kelime var. İçerisinde İL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İL olan kelimeler listesine ya da Sonu İL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİLYELİ

 1. [sıfat] Bilyesi olan

DİŞİLİK

 1. [isim] Dişi cinsten olma durumu
 2. Cinselliğin özelliklerini ön plana çıkarma ve bundan yararlanma durumu
 3. Kadına özgü olma durumu

İHTİLAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çırpınma
  • "Bütün zehirlenen köpeklerde görülen ihtilaçlarla kıvranmaya, çırpınmaya başlamıştı." (Halide Edip Adıvar)

İLGEÇLİ

 1. [sıfat] İlgeci olan, edatlı

SİLİVRİ
...
SİLMECİ

 1. [isim] Silme işini yapan usta

FAMİLYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Aile
  • "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile
  • "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."
 3. Karı, eş

ÇİZİLME

 1. [isim] Çizilmek işi

ESKİLİK

 1. [isim] Eski olma durumu, antikite
  • "Gömleğinin eskilikten akmış bileklerini içeri doğru kıvırdığına dikkat etmiştim." (Reşat Nuri Güntekin)

SİLMECE

 1. [zarf] Ağzına kadar dolacak biçimde

ŞAKİLİK

 1. [isim] Haydutluk

EMİLMEK

 1. [nsz] Emme işine konu olmak

DİKİLİŞ

 1. [isim] Dikilme işi veya biçimi

GİDİLİŞ

 1. [isim] Gidilme işi veya biçimi

İKİLEME

 1. [isim] İkilemek işi
 2. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi

İNİLMEK

 1. [nsz] İnme işi yapılmak
  • "İstanbul'a vapurla, parayla inilir." (Sait Faik Abasıyanık)

TEPİLME

 1. [isim] Tepilmek işi

GERİLLA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan, hafif silahlarla donatılmış topluluk
 2. Bu topluluktan olan kimse
 3. Bağımsız bir biçimde hareket eden çete

İLÇEBAY

 1. [isim] Kaymakam

İLTİFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma
  • "Genç kızlar erkeklerin iltifatlarına nasıl karşılık vereceklerini şaşırmışlardı." (Mahmut Yesari)
  • "İltifat etti, hatırını sordu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. İlgi gösterme, rağbet etme
  • "Kime iltifat dozunu artırırsa o gerçekten de bir şeyler olurdu." (Çetin Altan)
  • "Akşamki yemeklere iltifat eden çok oldu."
 3. Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme
 4. Yüzünü çevirerek bakma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü