İçinde İL olan 6 harfli 229 kelime var. İçerisinde İL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İL olan kelimeler listesine ya da Sonu İL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİNGİL

 1. [isim] Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen, aks
  • "Öyleleri görülür ki arabanın dingilleri üzerine oturtulmuş büyük kafesler sanırsınız." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [sıfat] Aptal, salak
 3. [sıfat] Kaba saba

CİLACI

 1. [isim] Cila yapan, eşyaya cila vuran kimse

KADRİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Salon danslarından biri
  • "Kadril için her kadına bir erkek lazımdı." (Aka Gündüz)
 2. Bu dansın müziği

DERİLİ

 1. [sıfat] Derisi olan
 2. Deri ile kaplanmış olan

YEDİLİ

 1. [sıfat] Yedi parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden yedi tane bulunan
 2. [isim] İskambil gibi oyunlarda üzerinde yedi işareti bulunan kâğıt
 3. [isim] Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşmuş nazım birimi

İNİLTİ

 1. [isim] İnleme sesi
  • "Yavaş yavaş kendine gelen anne, ıstıraplı iniltileri arasında itiraz ediyordu." (Peyami Safa)

SEPİLİ

 1. [sıfat] Sepilenmiş, tabaklanmış (deri, post)

FANİLA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
  • "Nihat'ı birkaç fanila ile sımsıkı giydirerek bitişik odada, karyolaya oturttu." (Peyami Safa)
 2. [sıfat] Yumuşak yünden örülmüş veya dokunmuş, hafif ve gevşek (kumaş)
  • "Fanila örtü."

AİLEVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Aile ile ilgili
  • "Ailevi bir laubalilikle genç adam, köşe koltuğuna kuruldu." (Peyami Safa)

EDİLME

 1. [isim] Edilmek işi veya durumu

FİLMCİ

 1. [isim] Sinemacı

BİLLUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
  • "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."
 2. Kesme cam, kristal
  • "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat." (Refik Halit Karay)
 3. [sıfat] Bu maddeden yapılmış
  • "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 4. Koç yumurtası
 5. [sıfat] Duru, temiz ve akıcı
  • "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek." (Atilla İlhan)

MUADİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Eşit, denk, eş değer

ADİLİK

 1. [isim] Bayağılık, düşüklük, aşağılık

AMİLAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim

EPİLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Son deyiş

İLİŞİK

 1. [sıfat] İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
  • "Dilekçeye ilişik olarak sunulan belge..."
  • "Onunla hiçbir ilişiğim kalmadı."
 2. Bir şeyle ilgili, ilişkin, ait
  • "Listelere ilişik açıklama, sabaha karşı aldığı bir telgraf kadar şaşırtıcıydı." (Necati Cumalı)
 3. [isim] İlgi, bağlılık, ilişki, münasebet
  • "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir..." (Anayasa)
 4. [isim] Ek
  • "Ayrıntılar ilişikte yazılıdır."

İTİLAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlaşma, uyuşma, uzlaşma

LEŞÇİL

 1. Leşle beslenen (hayvan)

ZİLSİZ

 1. [sıfat] Zili olmayan
  • "Çuha elbiseler giymiş, sakalı gayet biçimli kesilmiş, güzel yüzlü genç bir elekçi sazını kuruyor, alnı çatkılı kart bir kadın zilsiz tefini ovuşturuyordu." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü