İçinde İL olan 6 harfli 229 kelime var. İçerisinde İL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İL olan kelimeler listesine ya da Sonu İL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BESİLİ

 1. [sıfat] Semiz, semirtilmiş
  • "Avludan atlar geçmeye başladı. Hepsi besili ve bakımlı idi." (Tarık Buğra)

PİLİNG

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Cildin ölü hücrelerden arındırılmasını sağlayan, kan dolaşımını hızlandıran bir krem türü

MÜSHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan ilaç

DAHİLİ
...
BİLMEK

 1. [nsz] Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
  • "Bu adam, bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğini de şıp diye sezen bambaşka bir insandır." (Haldun Taner)
  • "Efendiden gizli yine herkes bildiğini okuyordu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Her şeye peki, olur der fakat sonunda gene bildiğini yapardı." (Haldun Taner)
  • "Sütannenin sandık odası, bildim bileli akar." (Ömer Seyfettin)
 2. [-i] Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
  • "Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz." (Burhan Felek)
 3. Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek
 4. Tanımak, hatırlamak
  • "Kadıncığım aç. Ben geldim. Bilemedin mi?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 5. Sanmak, varsaymak, farz etmek
  • "Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir." (Refik Halit Karay)
 6. [-i] Sorumlu tutmak
  • "Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim."
 7. İnanmak
  • "Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku." (Necati Cumalı)
 8. [-i] İşine gelmek, uygun bulmak
  • "Mal almasını bildi de parasını vermeyi mi bilmiyor?"
 9. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  • "Anlayabilmek. Gidebilmek. Kapayabilmek. Yazabilmek."
 10. [-i] Saymak
  • "Teşekkürü borç bilirim."

AİLECE

 1. [zarf] Bütün aile birlikte, ailecek
  • "Ailece gezmeye gideceğiz."

BASKİL
...
MAAİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ailece, ev halkıyla birlikte
  • "Bir perşembe akşamı maaile atölyeye davet olunduk." (Haldun Taner)

İTİLME

 1. [isim] İtilmek işi
 2. İğrenç, ayıp veya elde edilemez görünen düşüncelerin kişide bilinçaltına sürülmesi

PERİLİ

 1. [sıfat] Kötü ruhlar bulunduğuna inanılan, tekin olmayan (yer)

İSTİLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme
  • "İstanbul'a geldiğim zaman Habeşistan istilası başlamak üzereydi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Yayılma, kaplama, sarma, bürüme
  • "Sevgilimizi bazen de gürültülü bir neşe istila ederdi." (Reşat Nuri Güntekin)

ZİLLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hor görülme, alçalma
  • "Fakat içimdeki zillet bir türlü zail olmuyordu." (Halide Edip Adıvar)

İLENİŞ

 1. [isim] İlenme işi veya biçimi

KİLİSE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer
  • "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor." (Ömer Seyfettin)
 2. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
 3. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu

ETKİLİ

 1. [sıfat] Etkisi olan, tesirli, müessir
  • "Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş." (Atilla İlhan)

HEPÇİL

 1. [sıfat] Hem hayvansal hem bitkisel besinlerle beslenen

İRİLİK

 1. [isim] İri olma durumu

PROMİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanda alkol varlığı birimi

SESÇİL

 1. [sıfat] Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik

TAHVİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren yazılı senet
  • "Bu da derde deva olmayınca zemin katını bakkal dükkânına tahvil etti." (Ömer Seyfettin)
 2. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü