İçinde İL olan 5 harfli 169 kelime var. İçerisinde İL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İL olan kelimeler listesine ya da Sonu İL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİLİM

 1. [isim] Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
  • "Biraz çay, birkaç dilim tereyağlı ekmek." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Radyatör parçalarından her biri
 3. Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot

MİTİL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
 2. İki yüzü beyaz kapsız yorgan

EKİLİ

 1. [sıfat] Ekilmiş olan, mezru
  • "Ekili tarla."

TATİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
  • "Yurdumuzda hafta tatili iki gündür."
  • "Üniversite haziranda tatile girecek."
 2. Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem
  • "O zamana kadar inşaatı tatil edeceksiniz, dediler." (Haldun Taner)
 3. Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre
  • "Beni tatili geçirmek üzere evlerine davet ettiler." (Sait Faik Abasıyanık)

FİLET

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Derinliği her yerinde aynı olan sığ su alanı

İLHAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katma, bağlama, ekleme
 2. Egemenliği altına alma

İTİLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yücelme
  • "Beşer denen kuş doymaz itilalara." (Tevfik Fikret)

MİLAS
...
BİLİR

 1. [sıfat] "Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz
  • "İşbilir."

HİLYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'in dış görünüşünü ve niteliklerini anlatan manzum ve mensur eser

PİLİÇ

 1. [isim] Tavuğun küçüğü, erginleşmemiş tavuk veya horoz
 2. Genç, güzel ve alımlı kız veya kadın

GAİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
  • "Küçücük yaşta büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür." (Ahmet Mithat)
  • "Devletin başına sayısız gaileler açmak yolunda hiçbir fırsatı kaçırmadı." (Samiha Ayverdi)
 2. Uğraştırıcı, pürüzlü iş, yük
  • "Otuz iki senelik bir saltanatın binbir gailesi ve bu en son yıllarda geçirdiği ağır hastalığın tesiri yüzünden o, kendisini çok yorulmuş, yıpranmış, çökmüş hissediyordu." (Nahid Sırrı Örik)
 3. İstenmeyen durum, baş belası

SİLİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kum, çakmak taşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli birleşimleri

PİLOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
 2. Otomobil yarışlarında veya otobüslerde aracı kullanan kimse
 3. [sıfat] Deneme niteliğinde olan
  • "Yüz milyon lira sermayeli bir pilot şirket kuruldu."

KİRİL
...
HİLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kaftan

HAİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çok acıklı olay
 2. Manzum biçimde yazılmış trajedi

İLZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cevap veremez duruma getirme, susturma
 2. Herhangi bir iş yerinin gelirlerini toplama işini üzerine alma

BİLME

 1. [isim] Bilmek işi
 2. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma
 3. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu

MİSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eş, benzer
  • "Misli görülmemiş bir refaha, bir saadete ermiştim." (Refik Halit Karay)
  • "Bu sonbahar sabahında Gülhane Parkının misli menendi yoktur." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Miktar
 3. Defa, kez, kat
  • "Ona edeceğiniz her hareketi yüz misli ile size iade ederim." (Aka Gündüz)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü