İçinde İL olan 5 harfli 169 kelime var. İçerisinde İL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İL olan kelimeler listesine ya da Sonu İL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TİLKİ

 1. [isim] Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun ve sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
 2. [sıfat] Bu hayvanın postundan yapılan (manto vb.)
  • "İki hanım yaşları geçkince olmasına bakmayarak sürmüşler, boyanmışlar, omuzlarına tilkilerini almış, kurulmuşlar." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [sıfat] Çok kurnaz
  • "Ne tilkidir o, bilmezsiniz."

ZELİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
  • "Şımarık kantocu kim bilir hangi tesirler altında eski mütevazı, zelil, ahiretlik olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Onun namusu için ben zelil oldum, onun saati için ben bedbaht oldum." (Aka Gündüz)

NAZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnen, inmiş
 2. Konaklayan

MAİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aklan

REZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alçak, aşağılık
  • "Sadece rezil etmekle kalmayacağım, hapse de tıktıracağım." (Peyami Safa)
  • "Parmaklarının bileğime yapışacağından ve daha fazla rezil olacağımdan şüphe etmiyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hasan, bu dediğini yapsaydı, dört başı mamur bir dayak yiyip âleme rezil rüsva olacaktı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Şu gömleğe bak, rezili çıkmış!" (Çetin Altan)

ÇİĞİL
...
SEFİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sefalet çeken, yoksul
  • "Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Alçak

METİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doymuş hidrokarbon kökleri serisinin ilk basamağı

MİLİM

 1. [isim] Milimetre
 2. [zarf] En küçük veya en az miktarda

İLENÇ

 1. [isim] Beddua, kargış

BİLİM

 1. [isim] Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
  • "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." (Halide Edip Adıvar)
 2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi
 3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci

KİLİZ

 1. [isim] Hasır otu

DİLME

 1. [isim] Dilmek işi
 2. Dört köşe kesilmiş ağaç

İLAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz
  • "İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?" (Necati Cumalı)

KİLSİ

 1. [sıfat] Kili andıran, kile benzeyen, kil gibi

FİLUM

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Canlıların bölümlenmesinde, dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik

İLMİK

 1. [isim] İlmek (I)

PİLLİ

 1. [sıfat] Pili olan, pille çalışan
  • "Pilli radyo."

CİLVE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
  • "Romantik devirlerde bu nevi cilvelere aşk mâni olurdu, şimdi de kültür." (Peyami Safa)
  • "Değil mi ki cilveler yapıyorsun, kalkıp da bize erdemlilikten söz etme!" (Atilla İlhan)
 2. Görünme, ortaya çıkma, tecelli
  • "Denizin çok cilvelerini tattık, diyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

İLGEÇ

 1. [isim] Edat

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü