İçinde ğ olan 9 harfli 342 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAĞDURLUK

Mağdur olma durumu, kıygınlık, mağduriyet: "Oy kavgasında kazanılmaya değer bir kalabalık saymadıklarından olacak, onların mağdurluğunu gidermek, onların hakkını korumak çabasına üşenmişler."- H. Taner.

GÖKKUŞAĞI

Yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli, yay biçimindeki görüntü, alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, yağmurkuşağı, °alaimisema.

GÖBEKBAĞI


1 - Bebeğin göbeği kesildikten sonda geri kalan damar örgüsüne kan akmaması için bağlanan bağ.
2 - Bir bitkide yumurtacığı yumurtalığın etesine bağlayan kordon.
3 - Çıkar ilişkisinden doğan bağımlılık.

ATKUYRUĞU


1 - Atkuyruğugillerden köksapı ömürlü olan, daha çok nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki (Equisetum arvense).
2 - Saçların başın arkasında sıkılıp bağlanmasıyla oluşturulmuş saç biçimi.

DEĞİŞMECE

Bir sözcüğün ya da söz öbeğinin gerçek anlamı dışında, anlatımda bir anlam inceliği elde etme, söyleyişi daha etkili, daha çarpıcı kılma amacıyla gerçek anlamın dışında kullanılması, °mecaz.

ÇOĞALTMAK


1 . Miktarını, sayısını, ölçüsünü artırmak: "Şüphe yok ki ölçüsüz bir para israfı bu borçları daha çoğaltacak, hiç azaltmayacaktı."- P. Safa.
2 . Çoğaltma makinesi kullanılarak sayısını artırmak, teksir etmek.

BÖĞÜRTLEN


1 . Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu, it üzümü (Rubus caesus).
2 . Bu bitkinin önce kırmızı, olgunlaştığında kararan mayhoş yemişi.

EĞİTBİLİM


1 - Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, °pedagoji.
2 - Öğretmenlik sanatı, uygulaması ya da mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, °pedagoji.

YAĞLIBOYA


1 - Boyanın kimi özel sıvılarla karıştırılmasıyla yapılan ve eşyaya renk vermek ya da onu dış etkilerden korumak için sürülen kimyasal madde.
2 - Bu boya ile yapılmış (resim).
3 - Açılın, savulun anlamında uyarma sözü.

RENGEYİĞİ

Geyikgillerden, Kuzey Kutbu'na yakın soğuk bölgelerde koşum hayvanı olarak kullanılan ve etinden, sütünden, derisinden de yararlanılan evcil bir memeli türü (Rangifer tarandus).

EŞDEĞERLİ


1 - Değerleri eşit olan.
2 - Eşbiçimli olmadıkları halde yüz ya da oylum ölçümleri eşit bulunan (biçim).
3 - Cebirde karşılıklı olarak çözümleri aynı olan (denklem sistemleri).

KARACİĞER

Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ: "Bu sefer de uzun parmaklarını karaciğer bölgesinde gezdirmeye başlar."- H. Taner.

ÇAĞRIŞMAK


1 . Birbirini çağırmak.
2 . (nsz) Hep birden bağırarak yaygara etmek: "Koşuşa çağrışa etrafa dağılıyorlar, ağaçlara tırmanıp çimenlerde yuvarlanıyorlardı."- R. N. Güntekin.

KIZILAĞAÇ

Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek çiçekleri püskül biçiminde olan, boyu
30 m kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç, kızılsöğüt (Alnus).

ACIÇİĞDEM

Zambakgillerden 20-
30 cm. boyunda, şerit yapraklı ve açık renk çiçekli; tohumları romatizma sağaltımında kullanılan ağılı bir çiğdem türü, güzçiğdemi (Colchicum autumnale).

BALIKYAĞI


1 - İri balık ve deniz hayvanlarının sanayide kullanılan yağı.
2 - Morina balığının karaciğerinden çıkarılan ve hekimlikte zayıflığa karşı kullanılan iyotlu, vitaminli yağ.

AĞIZLAMAK


1 . Bir boğazın veya bir limanın ağzını ortalamak.
2 . teknik Bir parçayı yuvasına geçirmek için önce yuvanın ağzını ayarlamak.
3 . halk ağzında Bir işi kolaylamak.

BEÇTAVUĞU

(Beç, eskiden Türklerin Viyana'ya verdiği ad) Tavukgillerden başı küçük ve çıplak, tüyü mavimtırak külrenginde, tavuk büyüklüğünde, evcil bir hayvan (Numida meleagris).

DEĞİŞİNİM

Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon.

DOĞRULAMA


1 . Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon.
2 . felsefe Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü.