İçinde ğ olan 8 harfli 375 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YOĞURMAK

 1. [-i] Katı veya toz durumundaki bir maddeyi herhangi bir sıvı ile karıştırarak hamur durumuna getirmek
 2. Bir kişiye istenilen nitelikleri kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek
  • "Öğretmen çocuğumuzu alsın, yoğursun, adam etsin." (Haldun Taner)

BAĞDAMAK

 1. [-i] Birkaç şeyi birbirine geçirerek bağlamak
 2. İçinden çıkılmayacak bir duruma getirmek, kördüğüm etmek

DEĞİŞMEK

 1. [nsz] Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek
  • "Ben gelirken yarım saat içinde hava değişmiş, kara yel kudurmuştu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Onu kimseye değişmem."
 2. Yerine başka şey veya kimse gelmek
  • "Eskiler arasında duvardaki saatli maarif takvimleri de değişmiş oluyordu." (Necati Cumalı)
 3. Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek
  • "Onunla saatlerimizi değiştik."
 4. [-i] Değiştirmek
  • "Üstümü değiştim."

ÖĞÜTÜLME

 1. [isim] Öğütülmek işi

SAĞLANIŞ

 1. [isim] Sağlanma işi veya biçimi

AYIBOĞAN

 1. [sıfat] İri yarı, kaba ve anlayışsız (kimse)

KARAİĞNE

 1. [isim] Bir çeşit iğneli karınca

KELOĞLAN

 1. [isim] Hindi

YOĞALTMA

 1. [isim] Yoğaltmak işi

BOĞULMAK

 1. [nsz] Boğma işine konu olmak
 2. Havasızlıktan ölmek
  • "Denize düşmeden boğulacağız diye haykırıyordu." (Halikarnas Balıkçısı)
 3. Bunalmak
  • "Bu misalleri görüp de Boğaziçi tepelerinin apartman yığınları ile boğulduklarına yanmaz mısınız?" (Falih Rıfkı Atay)

SOĞURMAK

 1. [-i] Bir madde, bir sıvıyı içine çekmek
 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek
  • "Siyah yüzeyler ışık enerjisini soğurup ısıl enerji durumuna getirirler."

SEĞİRTME

 1. [isim] Seğirtmek işi
 2. Yemsiz kullanılan olta

ÇAĞLAYAN

 1. [isim] Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelale, çağlar
  • "Yüksekten karşıda çağlayanın şırıltısı duyuluyordu." (Ömer Seyfettin)

DOĞUŞTAN

 1. Yaradılıştan
  • "İnsan doğuştan medenidir, cemiyet içinde yaşamak için yaratılmıştır." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [sıfat] Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri

DOSDOĞRU

 1. [sıfat] Çok doğru
 2. [zarf] Sağa sola sapmadan
  • "Dosdoğru dayımın karşısına geçerek bağırdım." (Peyami Safa)

YOĞURTÇU

 1. [isim] Yoğurt yapan veya satan kimse

KURLAĞAN

 1. [isim] Etyaran

KİŞİOĞLU

 1. [isim] İnsanoğlu, insan
 2. Soylu kimse

LOĞLAMAK

 1. [-i] Üzerinde loğ gezdirip toprağı bastırmak, sıkıştırmak

SAĞCILIK

 1. [isim] Sağcı olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü