İçinde ğ olan 7 harfli 343 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AĞBENEK

 1. [isim] Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar
 2. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı

BAĞITLI

 1. [sıfat] Bağıtla, sözleşme ile bağlanmış olan

İĞNELİK

 1. [isim] Üzerine iğne saplanan küçük yastık, iğnedenlik, iğne yastığı

ÖRNEĞİN

 1. [edat] Söz gelişi

TUĞRALI

 1. [sıfat] Tuğrası olan

ÇAĞIRMA

 1. [isim] Çağırmak işi
  • "Daha doktor çağırmaya giden olmamış." (Peyami Safa)

EĞLEŞME

 1. [isim] Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf

SIĞIRCI

 1. [isim] Sığır besleyen veya satan kimse
 2. Sığırtmaç

EĞİRMEK

 1. [-i] Yün, pamuk vb.ni iğ ile büküp iplik durumuna getirmek

BOĞUŞMA

 1. [isim] Boğuşmak işi
  • "Ne çare ki boğuşma esnasında o da birkaç yerinden yaralanmış." (Reşat Nuri Güntekin)

DAĞILIŞ

 1. [isim] Dağılma işi veya biçimi, çözülme
  • "Düşman ordusunun dağılışı."
 2. Yıkılış, çöküş
  • "Hun İmparatorluğu'nun dağılışı."

YIĞILIM

 1. [isim] Yığılma işi
 2. Organizmada zararlı maddelerin birikmesi

DAĞINIK

 1. [sıfat] Geniş bir alana yayılmış olan
 2. Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız
 3. Düzeni bozuk, düzensiz, karışık
  • "Kadın yatağın içinde saçları dağınık, dimdik oturuyordu." (Peyami Safa)
 4. Hoş görünmeyen, uyumsuz
  • "Bağırarak konuşmaktan hoşlanmaz, dağınık kıyafetle, kocasına bile görünmez bir kadın." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Düşüncelerini toparlayamayan
  • "Şu anda kafam çok dağınık."

EĞİMSİZ

 1. [sıfat] Eğimi olmayan

KURBAĞA

 1. [isim] Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan

NİĞDELİ
...
KÖPOĞLU

 1. [isim] "Hain, düzenbaz" anlamlarında kullanılan sövgü
 2. Kurnaz, işini bilen, zeki kimse
  • "Vay köpoğlu, ne de güzel işini biliyor!"

NAĞMELİ

 1. [sıfat] Nağmesi olan

BÜĞEMEK

 1. [-i] Suyu önüne bent yaparak toplamak

CIRBOĞA

 1. [isim] Bir tür çöl sıçanı (Dipus Caegyptius)
 2. Cılız, zayıf, çelimsiz çocuk

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü