İçinde ğ olan 7 harfli 343 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AĞNAMAK

 1. [nsz] Hayvan yere yatıp yuvarlanmak

DAĞITIK

 1. Kendinden geçmiş, sarhoş
  • "Polis, dağıtık gazino müşterisini derdest edip götürdü."

GELEĞEN

 1. Ana ırmağa karışan (akarsu)

ÇIĞIRMA

 1. [isim] Çığırmak işi

DEĞİNİŞ

 1. [isim] Değinme işi veya biçimi

DOĞRUCU

 1. [isim] Her şeyin doğrusunu söylemeyi huy edinmiş olan kimse

BAĞIRMA

 1. [isim] Bağırmak işi

BAŞAĞAÇ

 1. [isim] Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yıl halkaları çember biçiminde görüntü veren ağaç

ÖĞRETİM

 1. [isim] Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
  • "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi

SAĞLAMA

 1. [isim] Sağlamak işi
 2. Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan

UĞUNMAK

 1. [nsz] Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak, soluğu tıkanmak, ağlaya ağlaya bayılmak
 2. İsteksiz davranmak, savsaklamak
  • "Gönülsüz yazıyorum. İstemediğim için, çevresinde dolanıp uğunuyorum." (Nezihe Meriç)

AĞAÇÇIK

 1. [isim] Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç

SAĞDUYU

 1. [isim] Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
  • "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü

YAĞILIK

 1. [isim] Düşmanlık

ÇAĞIRIM

 1. [isim] Çağırma işi
 2. Ruh çağırma sırasında seans

ÇALKAĞI

 1. [isim] Çalkar

DOĞACAK

 1. [sıfat] Gelecek
  • "Bu ayda olmazsa doğacak ayda / Ölürüm de alırım yâr seni hey." (Halk türküsü)

UĞRAMAK

 1. [-e] Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak
  • "Üç günde yalnız üç vapur iskeleye uğradı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek
  • "Ona kapıdan şöyle bir uğramak isterdim." (Haldun Taner)
 3. Fırlayarak çıkmak, dışarı çıkmak
  • "Zelzele çığlığıyla beraber hepsi evden dışarı uğradılar." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Kötü duruma konu olmak
  • "Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir." (Atatürk)
 5. Yaklaşmak
  • "Erkek misafir geldiği zaman Despina'dan başka kimse salona, kapının yanına uğramayacaktı." (Ömer Seyfettin)
 6. Karşılaşmak, maruz kalmak
  • "Millî Mücadele'nin başından o güne kadar Atatürk'ün en hafif bir sitemine uğramamıştım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 7. Cin, peri çarpmak

AĞIZLIK

 1. [isim] Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
  • "Kiraz, bilir miydi ki günün birinde tütün diye bir ot çıkacak ve insanlar bunu içmek için dallarını kesip kesip ağızlık yapacak?" (Refik Halit Karay)
 2. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer
 3. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılan kapak
 4. Kuyu bileziği
 5. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç
 6. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes
 7. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer
 8. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm
 9. Bir şeyin başladığı yer
 10. Huni

SOĞUTMA

 1. [isim] Soğutmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü