İçinde ğ olan 7 harfli 343 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AĞAÇÇIK

 1. [isim] Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç

BİRÇOĞU

 1. [zamir] Çok sayıda olan kimse veya şey
  • "Ziyaretçilerin birçoğu geri döndü."

EĞDİRİŞ

 1. [isim] Eğdirme işi veya biçimi

SIĞINMA

 1. [isim] Sığınmak işi, iltica
  • "Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar." (Refik Halit Karay)
 2. Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının arkasına sinme

SÜLOĞLU
...
YATUĞAN

 1. [isim] Kanun, santur vb. sazların ortak adı

ÖĞÜTMEK

 1. [-i] Bir araçla tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek
  • "Bu değirmen, günde ancak kırk elli çuval öğütebilirdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Ezmek, çiğnemek

SARIAĞI

 1. [isim] Kışın yapraklarını döken, sarı çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitki, sifin, zifin (Rhododendron luteun)

BÜĞEMEK

 1. [-i] Suyu önüne bent yaparak toplamak

AĞIZCIL

 1. [sıfat] Ağızla ilgili olan, oral

ÇOĞALMA

 1. [isim] Çoğalmak durumu

SOĞUYUŞ

 1. [isim] Soğuma işi veya biçimi

DEĞİŞKE

 1. [isim] Varyant
 2. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon

EĞİTİCİ

 1. [isim] Genellikle çocuk eğitimi ile uğraşan kimse, mürebbi
 2. [sıfat] Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
  • "Eğitici film."

YAĞLAMA

 1. [isim] Yağlamak işi
 2. Küçük tabak büyüklüğünde açılan yufkaların tavada pişirilmesinden sonra aralarına kıymalı iç konulup üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek hazırlanan bir yemek

ÖĞRENME

 1. [isim] Öğrenmek işi
  • "Benim kafam böyle bir öğrenme usulüne de yaratılıştan müsait değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

AĞDALIK

 1. [isim] Pekmez yapmaktan başka işe yaramayan üzüm

AĞIRTOP

 1. [isim] Güçlü, ünlü, tanınmış kimse

DOĞUMLU

 1. [sıfat] Belirli bir yılda doğmuş, tevellütlü
  • "1995 doğumlular askere çağrıldı."

EĞELEME

 1. [isim] Eğelemek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü