İçinde ğ olan 5 harfli 146 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEĞME

Değmek işi, temas. değme (II) sıfat (de'ğme)
1 . Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele: "Deli gönül değme çaydan bulanmaz / Coşarsa dalgası kendinden olur."- Âşık Veysel.
2 . Seçkin, seçme.

TUĞLA

Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi: "Tuğla büyüklüğünde bir delikten aydınlık giriyordu içeri."- Ç. Altan.

DÜĞÜN


1 . Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet: "Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören.

ÇÖĞÜR

İri gövdeli, kısa saplı bir tür halk sazı: "Çöğür şairleri."- . çöğür (II) isim, bitki bilimi
1 . Maydanozgillerden bir çeşit dikenli yaban bitkisi.
2 . Tohumdan yetişmiş küçük fidan: "Dut çöğürü."- .

SAĞIR


1 . İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse).
2 . Ses geçirmeyen.
3 . Isıyı az veren, geç ısınan: "Sağır soba."- .
4 . Vurulduğu zaman ses vermeyen: "Sağır davul."- .
5 . İçi görülmeyen, donuk (cam).

UĞRAŞ


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAK


1 . Çok uğranılan yer: "Bingöl bugün de şahinlerin yaylağı, çobanın uğrağı ve Türk'ün sevgisidir."- E. İ. Benice.
2 . Yol uğrağı: "Yol boyundaki bütün uğraklarının aksine bu nahiyeye karşılanarak girmişlerdi."- T. Buğra.

FERAĞ


1 . Bir işten vazgeçme, çekilme, el çekme, terk etme.
2 . hukuk Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme: "Fabrikanın ferağ ve intikal muamelesinin ikmal edildiği günün akşamı nikâhımız kıyıldı."- R. N. Güntekin.

MEĞER

Bilinmeyen, farkında olunmayan bir durum için kullanılan bir söz, meğerse, oysa, oysaki: "Evinin şaşmaz düzenine, sürekli durgunluğuna meğer ne de alışmış?"- A. İlhan.

YAĞIŞ


1 . Yağma işi.
2 . Havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi, ağış karşıtı.
3 . Yağan yağmur veya kar miktarı.
4 . Yağmur.

YEĞEN


1 . Birine göre, kardeş, amca, hala, dayı veya teyzenin çocuğu: "Ama yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur."- T. Buğra.
2 . hayvan bilimi Tüylü dişi deve ile tek hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir deve türü.

DOĞAN

Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

DAĞLI


1 . Dağlık bölge halkından olan.
2 . Dağa ait.
3 . mecaz Kaba saba, görgüsüz: "Batıl itikatlara inanmış, dağlı, cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay.

BELİĞ


1 . Belagati olan, belagatli.
2 . Anlaşılır: "Çeşmeden sökülmüş o kitabenin yeri kendisinden daha beliğ bir şekilde, hafızamda kaldı."- Y. K. Beyatlı.

DAĞAR


1 . Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap.
2 . Dağarcık: "Daldırın elinizi onun özdeyiş dağarına, her duruma uygun formüller bulabilirsiniz."- H. Taner.

KAĞNI

İki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası: "Kağnıyı araba ile, kamyonet ile değiştiriyor."- E. İ. Benice.

BAĞIL


1 . Görece.
2 . isim, fizik Kendine özgü bir kımıldanışı olduğu hâlde başka bir cisme uyarak sürüklenen cismin görünürdeki kımıldanışının niteliği.

SÖĞÜŞ


1 . Soğuk olarak yenen haşlanmış et.
2 . Üzerine yağ ve limon konulmadan ve birbirine karıştırılmadan yenen dilimlenmiş domates, salatalık vb.

SAĞIN


1 . Doğruluk kuralına uygun olan.
2 . Sözün anlatılmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği, sahih: "Sağın anlatım."- .

OĞLAK

Keçi yavrusu. Oğlak (II) -k'ı özel, isim, gök bilimi (oğlağı) Zodyak üzerinde Yay ile Kova arasında bulunan takımyıldızın adı, Cedi.