İçinde ğ olan 3 harfli 25 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖĞE


1 - Birleşik bir şeyi oluşturan yalınç şeylerden her biri, °unsur, °eleman.
2 - Bir sınıfın ya da bir topluluğun bireylerinden her biri.
3 - Bir tümceyi oluşturan özne, yüklem, tümleç gibi birimlerden her biri.

SIĞ


1 . Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.): "Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: "Sığ düşünce."- .

ÇİĞ


1 - Pişmemiş ya da az pişmiş.
2 - Yersiz ve yakışıksız.
3 - Yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan.
4 - (Renk, ışık için) Gözü rahatsız eden, göze batan.

TUĞ


1 . Sorguç.
2 . tarih Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.

EĞE

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga.

LIĞ

Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli öğelerin, kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, °alüvyon.

ÇAĞ


1 - Zaman parçası, °vakit.
2 - Yaşamın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri, yaş.
3 - Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, °devir.
4 - Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.
5 - Bir şeyin uygun, elverişli zamanı.
6 - Bir katmanın oluştuğu süre.

TIĞ


1 . Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş: "Maviş Hanım'ın elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel üretir, görmüyor mu?"- A. İlhan.
2 . Biz (II).
3 . Demirci ve tesviyecilerin delikleri büyütmek veya eşit duruma getirmek için kullandıkları takım.

DAĞ

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.

SAĞ


1 . Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı: "Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı görünüyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . isim Bu taraftaki yön: "Sağa dönmek. Sağdan yürümek."- .
3 . Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş).
4 . isim, spor Boksta sağ yumrukla vuruş.

ÇIĞ


1 - Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi.
2 - Bölme ya da paravana.

LOĞ

Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir.

YEĞ

Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah.

FİĞ

Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (Vicia sativa).

HUĞ

Çubuk veya kamıştan yapılmış bağ ve bahçe kulübesi.

YUĞ

Eski Türklerde ölüler için yapılan tören.

CAĞ

Büyük bez ya da deri torba, büyük çuval.

KIĞ

Koyun, keçi ya da deve pisliği.

ZAĞ

Kılağı.

AĞI

Zehir.