İçinde ğ olan 13 harfli 99 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKSEKÖĞRETİM


1 . Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş.
2 . Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim.

TELGRAFÇİÇEĞİ

Birçeneklilerden, boğumlu sarkık dallı, yaprakları etli, uçları sivri, kimi türlerinde yaprakların alt yüzü mor, üst yüzü mor ve gümüşi yollu, beyaz, mavi ya da pembe çiçekli bir süs bitkisi (Tradescantia).

DOĞUŞTANCILIK

Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm.

AĞUSTOSBÖCEĞİ


1 - Eşkanatlılardan, erkeği yazın, karnının altındaki özel bir organdan kesik ve hep tekdüze ses çıkaran bir böcek; orakböceği (Cicada Plebeja).
2 - Çalışmadan eğlenen kimse.

TESTEREBALIĞI

Testerebalığıgillerden, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan, burnu uzun ve iki yanı testere gibi dişli olan iri bir balık, marangozbalığı (Pristis pristis).

KURDELEBALIĞI

Kurdelebalığıgillerden, uzun, yassı vücutlu, pulları çok küçük, kuyruk yüzgeci ipliğe benzeyen, kemikli bir Akdeniz balığı, °flandrabalığı (Cepola rubescens).

PELESENKAĞACI

Sıcak bölgelerde yetişen, değerli kerestesi kahverengi, mor ya da esmer, hatta vişneçürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç (Guaiacum officinale).

AĞIRLAŞTIRICI

Ağırlaşmasını sağlayan (şey): "Böyle bir suç işlendiğinde, aşkın ağırlaştırıcı nedenleri ne kadar hafifletici neden sayılır, bilmiyorum."- M. Mungan.

PAPAĞANGİLLER

Ayakları tırmanmaya uygun, canlı ve zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu vb. sıcak ülke kuşlarını içine alan familya.

DEĞİŞTİRİLMEK

Değiştirme işi yapılmak: "Kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer."- Anayasa.

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm.

KAHKAHAÇİÇEĞİ

İkiçeneklilerden, çoğu kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, gündüzsefası (Convolvulus persicum).

ÇAĞRIŞIMCILIK

Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti.

BUĞULANDIRMAK

Buğulanmasına yol açmak: "O kadar duru ki bardağı buğulandırmasa içinde su olup olmadığı anlaşılmayacak."- R. H. Karay.

DURAĞANLAŞMAK

Durağan duruma gelmek: "Yenilikler, yıllarca üst üste durağanlaşmış toplumların yaşamına ekleniyordu."- A. Boysan.

KURBAĞAZEHİRİ

Kurbağazehirigillerden, tatlı sularda yaşayan, beyaz çiçekli, yürek biçimi yapraklı bir süs bitkisi (Hydrocharis).

HELVACIKABAĞI

Kabakgillerden, tatlısı yapılan, dışı boz, içi sarı renkli iri bir kabak türü, kestanekabağı (Cucurbita maxima).

SOĞUKKANLILIK

Soğukkanlı olma durumu, serinkanlılık: "Soğukkanlılığımı kaybetmek, terbiyesizlik etmek üzereyim."- R. H. Karay.

OLAĞANÜSTÜLÜK

Olağanüstü olma durumu: "Bu yalılarda da hıdırellezi belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu."- S. Birsel.

DEĞERDÜŞÜRÜMÜ

Paranın altın ya da yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, °devalüasyon.