İçinde ğ olan 10 harfli 319 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEĞİŞİKLİK


1 . Değişik olma durumu.
2 . Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."- .
3 . Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

MİNEÇİÇEĞİ


1 - Mineçiçeğigillerden, yaprakları karşılıklı ve oymalı, çiçekleri başak durumunda alacalı, mavi ya da menekşerenginde, sapı dört köşeli olan ıtırlı bir bitki (Verbena).
2 - Bu bitkinin çiçeği.

DOĞRULTMAN


1 . Bir nokta veya bir çizginin hareketine yön vererek bu hareketi yöneten şey.
2 . matematik Çizgi oluşturan noktanın veya yüzey oluşturan çizginin yönelmesi gereken doğrultuyu gösteren çizgi veya düzlem.

İLKÖĞRETİM

Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim: "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..."- Anayasa.

SÖZVARLIĞI


1 - Bir dildeki sözcüklerin, deyimlerin, terimlerin kalıplaşmış sözlerin, atasözlerinin oluşturduğu bütün °vokabüler.
2 - Bir kimsenin, özellikle bir yazarın kullandığı sözcükler bütünü.

YERFISTIĞI


1 - Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea).
2 - Bu bitkinin eğlencelik olarak yenilen, yağı da çıkarılan tohumu.

GÖĞÜSLEMEK


1 . Göğsünü dayayarak zorlamak: "Vapurlara, trenlere ihtiyarları itip, çocukları ezip, kadınları göğüsleyip biniyoruz."- O. S. Orhon.
2 . mecaz Karşı durmak, engel olmak, direnmek.

DOĞRUCULUK


1 . Doğrucu olma durumu: "Gönüllü doğruculuğun o kadarı tatlı anılar edinme şanslarını büyük çapta kısıtlar."- R. Erduran.
2 . felsefe Bir insanın söz ve hareketleriyle düşünüşünün, kanaat ve inançlarının uyuşması.

ARANAĞMESİ


1 - Şarkı, türkü, köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde, güftenin iki kıtası arasına, başına, sonuna da gelebilen sözsüz çalınan parça.
2 - Sık sık söylenen söz ya da açılan sorun.

HİNOĞLUHİN

Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse): "Siz onun böyle sakin ve masum göründüğüne bakmayın, o ne hinoğluhindir, o ne içinden pazarlıklı aşüftedir o ..."- H. Taner.

BOĞUMLANMA


1 . Boğumlanmak işi.
2 . dil bilimi Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde engellemeye uğrayarak ses olarak çıkması, telaffuz, artikülasyon.

BOĞAZLAMAK


1 . Hayvan veya insanı boğazından keserek öldürmek: "Ötmezse o horozu boğazlarız."- B. Felek.
2 . mecaz Gaddarca, kan dökerek öldürmek: "İki Osmanlı neferi gizlenmişler imiş, biçareleri o dakika boğazlamışlar."- A. İlhan.

ÇOĞUNLUKLA


1 . Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle: "Karar çoğunlukla alındı."- .
2 . Genellikle: "Çoğunlukla akşamları ve bazen sabahleyin sisler içinde kalıyoruz."- R. H. Karay.

OLAĞANÜSTÜ


1 - Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan.
2 - Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, °fevkalade.
3 - Büyük bir hayranlığa yol açan, °harikulade.

SOĞUKKANLI

Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı, itidal sahibi: "Atatürk, gündelik politika işlerinde, işte böylesine soğukkanlı, telaşsız, hesaplı ve hatta hoş görür bir insandı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UĞURSUZLUK

Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet: "Uğura, uğursuzluğa; berekete ve bereketsizliğe inanırdı."- A. Ş. Hisar.

EĞRETİLEME


1 . Eğretilemek işi: "Kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır. Bu da ilginç bir eğretilemeyle romana yedirilir."- S. İleri.
2 . edebiyat İstiare.

SAPOTAĞACI

Sapotgillerin örnek bitkisi olan, lezzetli meyvesi ve çiklet yapımında kullanılan sütlü salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç (Achras sapota).

SAĞLAMLAMA

Sağlamlamak işi: "Asım fikrini birçok sözlerle sağlamlamaya uğraşırken araya: -Olmaz mı? Ne dersiniz?- gibi sualler soruyor, cevap istiyordu."- R. H. Karay.

YAĞMURKUŞU

Yağmurkuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis).