İçinde ü olan 4941 kelime var. İçerisinde Ü harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ü harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Akışmazlıkölçüm, Alçakgönüllülük, Brüksellahanası, Buharlaşmaölçüm, Ebegümecigiller, Enstrümantalist, Enstrümantalizm, Gerçeküstücülük, Görüngübilimsel, Gülünçleştirmek, Güncelleştirmek, Güvercinimsiler, Kırlangıçdönümü, Klorürlendirmek, Kömürleştirilme, Kürdilihicazkar, Muhayyersümbüle, Mükafatlandırma, Münasebetsizlik, Müstemlekecilik, Müzminleştirmek, Olağanüstüleşme, Ölümsüzleştirme, Örgütlendirilme, Psikolengüistik, Pürüzlülükölçer, Sosyolengüistik, Sömürgeleştirme, Süblimleştirmek, Sürmemantarları, Sürüngenbilimci, Türdeşleştirmek, Türkçeleştirmek, Ülküleştirilmek, Yükseköğrenimli, Yüreklendiriliş, Yüreklendirilme, Yüzgeçayaklılar, Yüzsüzleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Açıkyüreklilik, Aynalıgüvercin, Başmüfettişlik, Böbreküstübezi, Bölümlendirmek, Bölünebilirlik, Bütünleştirici, Cemaziyülevvel, Çözümsüzleşmek, Deneyüstücülük, Dökülebilirlik, Düşündürücülük, Düzeysizleşmek, Elektronükleer, Endüstrileşmek, Endüstriyalist, Endüstriyalizm, Entelektüalizm, Görüngübilimci, Güneşlendirmek, Günmerkezlilik, Güvercingiller, Güzelduyuculuk, Güzelleştirmek, Homoseksüellik, Hücreyutarlığı, Hüzünlendirmek, İntelektüalizm, Karikatürcülük, Klorürleştirme, Konstrüktivist, Konstrüktivizm, Kömürleştirici, Kömürleştirmek, Köprücükkemiği, Körükleyicilik, Kötümserleşmek, Kürekayaklılar, Kütüphanecilik, Lüzumsuzlaşmak, Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

Altmışdörtlük, Alüminyumtaşı, Atatürkçiçeği, Basübadelmevt, Buğdaysürmesi, Büyüleyicilik, Cadısüpürgesi, Cemaziyülahır, Değerdüşürümü, Denizörümceği, Derinlikölçüm, Doğaüstücülük, Dokümantasyon, Duyarlıkölçüm, Dünyasalcılık, Düşkünezenlik, Düşüncesizlik, Düzkanatlılar, Düzyazılaşmak, Düzyazısallık, Elhamdülillah, Endüstrileşme, Eşdüzeylenmek, Fabrikatörlük, Genleşmeölçüm, Geridönüşümlü, Görüntülenmek, Görüntüsellik, Gözlüklüyılan, Güçbeğenirlik, Gündelikçilik, Güvencesizlik, Güvenilmezlik, Güvenoylaması, Güvercinboynu, Güvercincilik, Güzelavratotu, Güzelleştirme, Hoşgörüsüzlük, Hücrelerarası, Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlülük, Açıksözlülük, Aglütinasyon, Aleykümselam, Alüvyonlaşma, Amerikaüzümü, Atatürkçülük, Bireyüstülük, Biyomühendis, Böğürtlenlik, Buğdaygüvesi, Bülbülyuvası, Büyükannelik, Büyükbabalık, Büyükelçilik, Büyütkendoku, Çayırdüğmesi, Çobanpüskülü, Çobansüzgeci, Dekoratörlük, Demodülasyon, Denizotobüsü, Dışadönüklük, Dönüşümcülük, Düğünçorbası, Dülgerbalığı, Dürtüştürmek, Düşkünlerevi, Düşkünleşmek, Düşlemsellik, Düşüncelilik, Düşüncesizce, Düzelticilik, Düzeltmenlik, Düzineçiçeği, Düzlemsellik, Düzleştirici, Düzleştirmek, Düzyazıcılık, Enstrümantal, Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

Açıkyürekli, Almangümüşü, Antrenörlük, Başmüdürlük, Başmüfettiş, Başmühendis, Başmürettip, Beşikörtüsü, Beyinüçgeni, Böbürlenmek, Bölümlenmek, Bölünebilir, Bölünebilme, Bölünmezlik, Bölüştürmek, Bölüştürücü, Bükülgenlik, Büngüldemek, Bütüncüllük, Bütünlemeli, Bütünlenmek, Bütünleşmek, Bütünletmek, Bütünleyici, Bütünsellik, Büyükamiral, Büyüklenmek, Cücüklenmek, Cüretkarlık, Çalıbülbülü, Çayırgüzeli, Çeşmibülbül, Çobandüdüğü, Çokdüzlemli, Çözümlemeli, Çözümlenmek, Çözümsüzlük, Çözündürmek, Demodülatör, Denizgüzeli, Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

Abdülleziz, Açgözlülük, Açıkgözlük, Akümülatör, Ampütasyon, Anadüşünce, Araziölçüm, Armatörlük, Ayrıtürden, Başlıgöğüs, Başmüşavir, Başörtüsüz, Beyazkömür, Beygirgücü, Biçimölçüm, Bitümlemek, Bozukdüzen, Böbürleniş, Bölümlemek, Bölümleniş, Bölüntüler, Bölütlenme, Bölütlülük, Börttürmek, Bugünlerde, Bürokratik, Bütünlemek, Bütünleşme, Bütünleyen, Büyükhanım, Büyükköpek, Büyüklenme, Büyüksemek, Büyükşehir, Büyülenmek, Büyüleyici, Büyümsemek, Cihanşümul, Cücüklemek, Cüretlilik, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Acemkürdi, Açıksözlü, Aksülamel, Aksülümen, Akşamüstü, Aktüalite, Aktüalizm, Albüminli, Alemşümul, Altınkökü, Altıyüzlü, Altkültür, Alüminyum, Alüvyonlu, Amatörlük, Aşüftelik, Atatürkçü, Ayaküzeri, Balgümeci, Balıkgözü, Balköpüğü, Balözülük, Başörtülü, Beşyüzlük, Beytülmal, Beztüyler, Bireyüstü, Biseksüel, Bitkisütü, Boksörlük, Bonkörlük, Böğürtlen, Böğürtmek, Böldürmek, Bölücülük, Bölümleme, Börtülmek, Büfecilik, Büğrülmek, Büktürmek, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Açıölçüm, Ağırküre, Ahzükabz, Akgünlük, Aktörlük, Alaminüt, Altbölüm, Alüminli, Ambülans, Aratümce, Artıkgün, Ayaküstü, Ayıüzümü, Başmüdür, Bergüzar, Bidüziye, Bilcümle, Bozyürük, Böğürmek, Bölümsel, Bölünmek, Bölünmez, Bölüşmek, Bromürlü, Bugünlük, Bücürlük, Büklümlü, Bükülgen, Bükülmek, Bükümsüz, Bükünmek, Bürokrat, Bürümcek, Bürümcük, Bürünmek, Büsbütün, Büstiyer, Bütüncül, Bütünler, Bütünlük, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Düşkünü, Gözünde, Açgözlü, Ahzüita, Aksöğüt, Albümin, Alkollü, Alüvyon, Arısütü, Arkebüz, Arşidük, Atasözü, Avantür, Ayıgülü, Ayıkökü, Balözlü, Barbekü, Başörtü, Başülke, Başüstü, Besiörü, Bigünah, Bisküvi, Bitümlü, Böbürtü, Böğürtü, Böğürüş, Bölümce, Bölünen, Bölüngü, Bölünme, Bölüntü, Bölünüm, Bölüşüm, Bölütlü, Börülce, Bugünkü, Büğelek, Büğemek, Bükülüş, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Abaküs, Absürd, Aktüel, Alagün, Alttür, Altüst, Alüfte, Alümin, Ançüez, Aşüfte, Balözü, Baskül, Blöfçü, Bordür, Bölücü, Bönlük, Börtük, Bromür, Broşür, Brülör, Büfeci, Bühtan, Büklük, Büklüm, Bükülü, Bülbül, Bülten, Bürülü, Büyücü, Büyülü, Büyüme, Büzgen, Büzmek, Cühela, Cümbüş, Cüzdan, Cüzzam, Çökkün, Çölcül, Çöllük, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Albüm, Begüm, Bitüm, Böbür, Bödük, Böğür, Bölük, Bölüm, Bölüş, Bölüt, Bugün, Bücür, Büğet, Büğlü, Büken, Bükme, Bükük, Büküm, Bükün, Bünye, Bürüm, Bütan, Bütçe, Büten, Bütün, Büvet, Büvet, Büyük, Büzgü, Büzme, Büzük, Cücük, Cülus, Cümle, Cünha, Cünun, Cünüp, Cüppe, Cüruf, Cürüm, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Böcü, Bölü, Brüt, Büfe, Büro, Büst, Büve, Büyü, Cüce, Cüda, Cüzi, Dönü, Düet, Düğü, Dürü, Düse, Düve, Düze, Etüt, Etüv, Flüt, Füme, Fürs, Füru, Füze, Göçü, Gömü, Görü, Gücü, Güdü, Güme, Günü, Güre, Gürz, Güve, Güya, Hüda, Jüri, Klüz, Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

Akü, Bük, Büz, Cüz, Çük, Çüş, Dük, Dün, Düo, Düt, Düz, Füg, Güç, Gül, Güm, Gün, Gür, Güz, Hür, Hüt, Jüt, Küf, Kül, Kül, Küp, Küp, Kür, Küs, Küt, Küt, Lüp, Öcü, Ölü, Örü, Püf, Pür, Süs, Süt, Tüf, Tüh, Devamını Görüntüle

2 Harfli Kelimeler

Nü, Üç, Üs, Üs,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖZLÜ


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

ÖRÜMCEKLİ


1 . Örümcek ağlarıyla kaplanmış, örümcek bağlamış.
2 . mecaz Eskimiş, modası geçmiş, köhne, çağ dışı: "Bu genç öğretmen, annemin asri dediği birçok şeylerine köhne, örümcekli dedi."- H. E. Adıvar.

YÜZGEÇ


1 . Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ.
2 . sıfat, halk ağzında Suda iyi yüzen (kimse veya hayvan).

DÖKTÜRMEK


1 . Dökme işini yaptırmak.
2 . (nsz), teklifsiz konuşmada Kolaylıkla ve güzel söylemek, yazmak veya oynamak: "Walter Scott da bir tek çizik olmadan dört yüz, beş yüz sayfa döktürürmüş."- S. Birsel.

SÜNGÜLEMEK


1 . Süngü batırmak: "Üç yerinden süngüleyip yere serdikleri delikanlının başını taşla ezmediler mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Süngü ile ateşi karıştırıp külün ızgaradan aşağı dökülmesini sağlamak.

BÜYÜME


1 . Büyümek işi: "Bizans'a karşı devamlı muharebeler, Bulgarlığın büyümesine ve esaslanmasına yardım etti."- F. R. Atay.
2 . Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.

GÜNDÜZLÜ

Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), yatısız, nehari: "Akşam etütte yoklama yapılınca o kargaşalıkta iki açıkgöz arkadaşımızın gündüzlülere karışıp mektepten kaçtıkları anlaşıldı."- H. Taner.

TEZAHÜR


1 . Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma: "Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Belirti: "Bu hasretin garip tezahürleri de vardı."- P. Safa.

KÜLLENMEK


1 . Genellikle ateşin üzerinde kül oluşmak.
2 . mecaz Bir acı, bir sıkıntı unutulur gibi olmak: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

DÜŞÜKLÜK


1 . Düşük olma durumu: "Okuma yazma oranının düşüklüğü, bilinçlenmeyi engellediği ölçüde bir kargaşa ögesidir."- O. Rifat.
2 . Kurallara uymama durumu.
3 . mecaz Adilik, bayağılık, seviyesizlik.

SÖKÜLMEK


1 . Sökme işine konu olmak: "Duvardaki bir pencerenin sökülüp alınamayacak kadar kuvvetle yerleştirilmiş demir parmaklıkları."- R. N. Güntekin.
2 . (-i), argo Parayı istemeyerek vermek, harcamak.

ÜZENGİ

Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka: "İyi süvarilik gururuyla ayaklarını üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış."- F. R. Atay.

MÜRETTİP


1 . Dizgici: "Eli yüzü karalı, elleri dirseklerine kadar sıvalı mürettipler harıl harıl çalışırlarken arada bana bakıyorlardı."- O. Kemal.
2 . sıfat, eskimiş Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan.

TÜRKÇELEŞTİRMEK


1 . Türkçeleşmesini sağlamak.
2 . Yabancı dilden Türkçeye çevirmek: "Bazı kere bana hani film Türkçeleştirirler ya, dublaj mıdır nedir, öyle bir şey yapıyormuşum gibime geliyor."- S. F. Abasıyanık.

DÜŞÜNÜŞ


1 . Düşünme işi, mütalaa: "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu."- P. Safa.
2 . felsefe İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

KÖRDÜĞÜM


1 . Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm.
2 . mecaz Çözülmesi hemen hemen imkânsız olan sorun: "Bu misalin neticesini iyi tahlil etmek fikrimce bizim çözemediğimiz kördüğümü çözmek demektir."- Y. K. Beyatlı.

BÜROKRAT


1 . Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.
2 . sıfat, mecaz Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde, kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştıran, kırtasiyeci, şekilci, formalist.

DÜZENLEYİCİ


1 . Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör.
2 . fizik Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör.

MÜSTEVLİ


1 . Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.): "Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."- Atatürk.
2 . Salgın.

DÜZLÜK


1 . Düz olma durumu.
2 . Geniş, düz yer: "Derenin önündeki düzlükten birdenbire bir ses duydum, durdum."- H. E. Adıvar.
3 . coğrafya Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yer.