İçinde ö olan 2869 kelime var. İçerisinde Ö harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ö harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ö harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Akışmazlıkölçer, Akışmazlıkölçüm, Alçakgönüllülük, Buharlaşmaölçer, Buharlaşmaölçüm, Dalgıçböcekleri, Gökkuzgungiller, Göreceleştirmek, Görselleştirmek, Görüngübilimsel, Göstermeparmağı, Gözlenebilirlik, İpekböcekçiliği, Kalkanböcekleri, Kırlangıçdönümü, Kökboyasıgiller, Köleleştirilmek, Kömürleştirilme, Ölümsüzleştirme, Önemsizleştirme, Örgütlendirilme, Özleştirmecilik, Pürüzlülükölçer, Sömürgeleştirme, Tespihböcekleri, Yönlendiricilik, Yöntemleştirmek, Yükseköğrenimli,

14 Harfli Kelimeler

Başöğretmenlik, Böbreküstübezi, Bölgeselleşmek, Bölümlendirmek, Bölünebilirlik, Çözümsüzleşmek, Dökülebilirlik, Gergedanböceği, Geyikböcekleri, Gödenbağırsağı, Gökadalararası, Gölgelendirmek, Gölgeolaycılık, Görevlendirmek, Görüngübilimci, Gösterişsizlik, Gözetleyicilik, Kaplanböcekler, Köklendirilmek, Köktendincilik, Köleleştirilme, Kömürleştirici, Kömürleştirmek, Köpekbalıkları, Köprücükkemiği, Körükleyicilik, Köryılangiller, Köstebekgiller, Kötümserleşmek, Kuduzböcekleri, Mayısböcekleri, Ölçülebilirlik, Ölmezleştirmek, Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örümceğimsiler, Özcezalandırım, Özdeşleştirmek, Özerkleştirmek, Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

Ağustosböceği, Altmışdörtlük, Ateşböcekleri, Aydınlıkölçer, Besineyönelim, Biyokatalizör, Böcekbilimsel, Çiftlemeönler, Denizörümceği, Derinlikölçer, Derinlikölçüm, Duyarlıkölçer, Duyarlıkölçüm, Etkinlikölçer, Fabrikatörlük, Genleşmeölçer, Genleşmeölçüm, Geridönüşümlü, Görenekleşmek, Göreneksizlik, Görevlendirme, Görevselcilik, Görevseverlik, Görselişitsel, Görüntülenmek, Görüntüsellik, Gösterişçilik, Gösterişlilik, Göstermecilik, Gözeyutarlığı, Gözlenemezlik, Gözlüklüyılan, Haziranböceği, Hoşgörüsüzlük, İçeyöneliklik, İlkelböcekler, Kelebekgözlük, Kepekönleyici, Kökbacaklılar, Kökenbilimsel, Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlülük, Açıklıkölçer, Açıksözlülük, Amplifikatör, Birgözeliler, Biyogösterge, Böcekbilimci, Böğürtlenlik, Cırcırböceği, Cömertleşmek, Çokgözeliler, Çölleştirmek, Dekoratörlük, Dışadönüklük, Dönüşümcülük, Fincanböreği, Frekansölçer, Frenkgömleği, Geçişimölçer, Geçişmeölçer, Geçişmeölçüm, Gerilimölçer, Gerilimölçüm, Girişimölçer, Girişimölçme, Göçebeleşmek, Gökkuzgunlar, Gölkestanesi, Görenekçilik, Görselleşmek, Görüngübilim, Görüngücülük, Görüntülemek, Görüntüleyiş, Görünürlerde, Gözaldatmaca, Gözelerarası, Gözeneklilik, Gözenekölçer, Gözenekölçüm, Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

Açıköğretim, Alkaliölçer, Antrenörlük, Basınçölçer, Başöğretmen, Beşikörtüsü, Bohçaböreği, Boşlukölçer, Böbürlenmek, Böcekçiller, Böcekçillik, Böcekkabuğu, Böceklenmek, Bölümlenmek, Bölünebilir, Bölünebilme, Bölünmezlik, Bölüştürmek, Bölüştürücü, Böylemesine, Çaprazölçer, Çevrimölçer, Çömlekçilik, Çöpçatanlık, Çöreklenmek, Çözümlemeli, Çözümlenmek, Çözümsüzlük, Çözündürmek, Demodülatör, Denizköpeği, Denizköpüğü, Denizördeği, Depremölçer, Depremölçüm, Diktatörlük, Direktörlük, Distribütör, Döllenmesiz, Döngelorucu, Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

Açgözlülük, Açıkgözlük, Agrandisör, Ağılıböcek, Akümülatör, Alkalölçer, Alkolölçer, Alternatör, Altınböcek, Amperölçer, Araziölçüm, Armatörlük, Ateşböceği, Bakırölçer, Başlıgöğüs, Başörtüsüz, Beyazkömür, Biçerdöver, Biçimölçüm, Böbreğimsi, Böbürleniş, Böcekbilim, Böcekkapan, Böcelenmek, Bölekçilik, Bölgecilik, Bölmelemek, Bölümlemek, Bölümleniş, Bölüntüler, Bölütlenme, Bölütlülük, Börekçilik, Börttürmek, Böylelikle, Büyükköpek, Çekimölçer, Çekimölçüm, Çizgiötesi, Çörekçilik, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Açıksözlü, Ağaçölçer, Akçöpleme, Akımölçer, Altınkökü, Amatörlük, Amortisör, Asitölçer, Aspiratör, Azotölçer, Balıkgözü, Balköpüğü, Balözülük, Basıölçer, Başörtülü, Birgözeli, Bokböceği, Boksörlük, Bonkörlük, Böcekbaşı, Böcekhane, Böğürtlen, Böğürtmek, Böldürmek, Bölücülük, Bölümleme, Bönleşmek, Börtülmek, Böylecene, Böylesine, Cömertlik, Çokgözeli, Çöğdürmek, Çökeltmek, Çökeltmez, Çökkünlük, Çöktürmek, Çöktürücü, Çölleşmek, Çömeltmek, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Açıölçer, Açıölçüm, Aktörlük, Altbölüm, Amatörce, Angström, Animatör, Antrenör, Ayçöreği, Bakarkör, Başaktör, Böbreksi, Böcekçil, Böcekler, Böceklik, Böceksiz, Böğürmek, Bölgesel, Bölümsel, Bölünmek, Bölünmez, Bölüşmek, Böreklik, Börkenek, Buzçözer, Cömertçe, Çapölçer, Çapölçme, Çiğbörek, Çiğköfte, Çöğüncek, Çöğünmek, Çökelmek, Çökermek, Çökertme, Çöktürme, Çöküklük, Çöküşmek, Çömelmek, Çömezlik, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Gözünde, Açgözlü, Açıkgöz, Adaptör, Aksöğüt, Anketör, Armatör, Asansör, Atasözü, Ayıkökü, Babaköş, Balözlü, Banliyö, Başköşe, Başörtü, Besiörü, Böbürtü, Böcekli, Böğürtü, Böğürüş, Bökelik, Bölekçi, Bölgeci, Bölmeli, Bölümce, Bölünen, Bölüngü, Bölünme, Bölüntü, Bölünüm, Bölüşüm, Bölütlü, Börekçi, Börtmek, Börülce, Böylece, Böylesi, Çöğürcü, Çökelek, Çökelge, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Aktöre, Amatör, Anakök, Anayön, Arasöz, Arayön, Arozöz, Atölye, Balözü, Blöfçü, Boksör, Bonkör, Böbrek, Bölücü, Bönlük, Börtük, Bösmek, Brülör, Camgöz, Cingöz, Cömert, Çerçöp, Çöğmek, Çökkün, Çölcül, Çöllük, Çömlek, Çömmek, Çöngül, Çöplük, Çöpsüz, Çörten, Çözgün, Çözücü, Dansör, Dansöz, Dışgöç, Dişözü, Döğmek, Dökmek, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Aktör, Batöz, Böbür, Böcek, Bödük, Böğür, Bölek, Bölen, Bölge, Bölme, Bölük, Bölüm, Bölüş, Bölüt, Bönce, Börek, Böyle, Bröve, Çöğür, Çökek, Çökel, Çökme, Çökük, Çöküm, Çöküş, Çömçe, Çömez, Çöpçü, Çöplü, Çörek, Çörkü, Çörtü, Çöven, Çözgü, Çözme, Çözük, Çözüm, Döğen, Döğme, Döğüş, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Blöf, Böce, Böcü, Böke, Böle, Bölü, Börk, Cönk, Dönü, Dört, Fötr, Göce, Göçü, Göde, Göğe, Gömü, Gönç, Göre, Görk, Görü, Göze, Höst, Jöle, Köle, Köre, Köse, Köşe, Köşk, Kötü, Mönü, Nötr, Onör, Öbek, Öbür, Ödem, Ödev, Ödül, Ödün, Öfke, Öğle, Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

Gök, Bön, Çöl, Çöp, Çöz, Döl, Döş, Fön, Gök, Göl, Gön, Göt, Göz, Höl, Höt, Jön, Kök, Kök, Köp, Kör, Kös, Köz, Lök, Lök, Löp, Lös, Öcü, Öğe, Öhö, Öke, Ölü, Örf, Örk, Örs, Örü, Öte, Öze, Pöç, Pöf, Sör, Devamını Görüntüle

2 Harfli Kelimeler

Bö, Öç, Öd, Öf, Öl, Öz,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖRÜMCEKLİ


1 . Örümcek ağlarıyla kaplanmış, örümcek bağlamış.
2 . mecaz Eskimiş, modası geçmiş, köhne, çağ dışı: "Bu genç öğretmen, annemin asri dediği birçok şeylerine köhne, örümcekli dedi."- H. E. Adıvar.

GÖZLÜ


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

GÖZENEKLEŞTİRİCİ

Bir reçine ya da kauçuğa katıldığında sıcaklığın yükselmesi sonucu gaz vererek bozunan ve böylece karışımın kütlesi içinde açık ya da kapalı gözeli bir köpük ya da süngerimsi doku oluşturan bileşik.

İÇLİKÖFTE

Yağsız kıymayla ince bulgur iyice yoğrulup içi oyularak yumurta biçiminde hazırlanan ve içerisine kavrulmuş soğanlı kıyma ceviz içi, baharat konduktan sonra haşlanan ya da kızartılan bir çeşit köfte.

DÖKTÜRMEK


1 . Dökme işini yaptırmak.
2 . (nsz), teklifsiz konuşmada Kolaylıkla ve güzel söylemek, yazmak veya oynamak: "Walter Scott da bir tek çizik olmadan dört yüz, beş yüz sayfa döktürürmüş."- S. Birsel.

BAŞKÖŞE

Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör: "Suya en başköşeyi ayırmalarının nedeni de iyi suyun, hemen hemen memleketimizin dört bucağından fışkırmasıdır."- S. Birsel.

SÖKÜLMEK


1 . Sökme işine konu olmak: "Duvardaki bir pencerenin sökülüp alınamayacak kadar kuvvetle yerleştirilmiş demir parmaklıkları."- R. N. Güntekin.
2 . (-i), argo Parayı istemeyerek vermek, harcamak.

KÖSTEKLENMEK


1 . Ayağına köstek vurulmak.
2 . Ayağına bir engel takılarak düşer gibi olmak veya düşmek.
3 . mecaz Bir iş yürümez duruma getirilmek, engellenmek: "Fikrim, zihnim kösteklendi."- H. R. Gürpınar.

KÖRDÜĞÜM


1 . Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm.
2 . mecaz Çözülmesi hemen hemen imkânsız olan sorun: "Bu misalin neticesini iyi tahlil etmek fikrimce bizim çözemediğimiz kördüğümü çözmek demektir."- Y. K. Beyatlı.

ÇÖMEZ


1 . Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci: "Bu çömez deminden beri nerede idi?"- H. F. Ozansoy.
2 . mecaz Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse.

KÖKLENMEK


1 . Bitkide kök oluşmak, bitki kök salmak, kök tutmak.
2 . mecaz Köklü, temelli bir biçimde yerleşmek: "Türklük ülküsünün biraz daha köklendiğini, büyüdüğünü, yeşerdiğini duyarız."- O. S. Orhon.

ÖZDEŞ


1 . Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı.
2 . felsefe Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen.
3 . matematik Kendinde özdeşlik bulunan, identik.

ÖNDER

Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.

SÖR


1 - Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın.
2 - Katolik mezhebinde dinle ilgili bir yükümlülük almayan, ama din uğruna hemşirelik, hastabakıcılık gibi işlerde çalışan kadın.

GÖÇMEN


1 . Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir: "Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız."- N. Araz.
2 . Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan).

KÖSELETAŞI


1 - Mermerleri parlatmakta kullanılan kefeki taşı.
2 - Kunduracıların üstünde kösele dövdükleri taş.
3 - Avadanlıkların ağızlarındaki pürüzleri düzeltmek ve inceltmek için kullanılan bir tür taş.

GÖKKUŞAĞI

Yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli, yay biçimindeki görüntü, alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, yağmurkuşağı, °alaimisema.

GÖBEKBAĞI


1 - Bebeğin göbeği kesildikten sonda geri kalan damar örgüsüne kan akmaması için bağlanan bağ.
2 - Bir bitkide yumurtacığı yumurtalığın etesine bağlayan kordon.
3 - Çıkar ilişkisinden doğan bağımlılık.

YÜKSEKÖĞRETİM


1 . Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş.
2 . Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim.

GÖÇEBELİK


1 . Göçebe olma durumu.
2 . toplum bilimi Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde veya alışkanlığında olması.