İçinde ÜS olan 396 kelime var. İçerisinde ÜS bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ÜS olan kelimeler listesine ya da Sonu ÜS ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gerçeküstücülük, Müstemlekecilik, Olağanüstüleşme,

14 Harfli Kelimeler

Böbreküstübezi, Deneyüstücülük, Endüstrileşmek, Endüstriyalist, Endüstriyalizm, Müsamahakarlık, Müsamahasızlık, Müslümanlaşmak, Özyaşamöyküsel, Üsluplaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Doğaüstücülük, Endüstrileşme, Görüntüsellik, Hoşgörüsüzlük, Müsavatsızlık, Müslümanlaşma, Olağanüstülük, Özyaşamöyküsü, Papirüsgiller, Sağgörüsüzlük, Üsluplaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Bireyüstülük, Çobanpüskülü, Denizotobüsü, Gerçeküstücü, Halüsinasyon, Hüsnükuruntu, İllüstrasyon, İnsanüstülük, Kaktüsgiller, Küstahlaşmak, Minibüsçülük, Müsavatçılık, Müstaceliyet, Müstantiklik, Müstehcenlik, Müstemlekeci, Püskürtülmek, Süslemecilik, Süslendirmek, Teneffüshane, Üstünkörülük, Üzüntüsüzlük, Yaşamöyküsel,

11 Harfli Kelimeler

Beşikörtüsü, Endüstriyel, Görgüsüzlük, Hüsnüteakki, Küstahlaşma, Müsamahakar, Müsamahasız, Müslümanlık, Müstebitlik, Müsteşarlık, Müsveddelik, Otobüsçülük, Püskürtülme, Süsengiller, Süspansiyon, Üstçavuşluk, Üsteğmenlik, Üstüpülemek, Venüsçarığı, Yaşamöyküsü,

10 Harfli Kelimeler

Başlıgöğüs, Başörtüsüz, Düşüngüsel, Enüstünlük, Gerçeküstü, Göğüslemek, Görgüsüzce, Görüntüsel, Gürültüsüz, Hoşgörüsüz, Hüsnükabul, Hüsnüniyet, Hüsnüyusuf, İkindiüstü, Kaktüsümsü, Kalburüstü, Lisansüstü, Müsakkafat, Müsamahalı, Müsellesat, Müslümanca, Müstacelen, Müstemleke, Müsteniden, Olağanüstü, Ordinaryüs, Ölçüsüzlük, Öyküsellik, Prospektüs, Püskürtmek, Püskürtücü, Sağgörüsüz, Seyrüsefer, Tabiatüstü, Ülküsellik, Ürküsüzlük, Üslenilmek, Üslupçuluk, Üstelenmek, Üstencilik, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Akşamüstü, Bireyüstü, Deneyüstü, Dikenüstü, Dürüstlük, Eksenüstü, Enfarktüs, Hipotenüs, İçgüdüsel, İnsanüstü, Konsensüs, Kutupüstü, Küskünlük, Küstahlık, Küstümotu, Küstürmek, Minibüsçü, Müsriflik, Müstahdem, Müstahkem, Müstahsil, Müstahzar, Müstakbel, Müstantik, Müstehase, Müstehcen, Müstehlik, Müstekreh, Müstelzim, Müstenkif, Müstensih, Müsteşrik, Okaliptüs, Öngörüsüz, Püskürmek, Püskürteç, Püskürtme, Sıfatüstü, Süslemeci, Süslenmek, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Ayaküstü, Büsbütün, Büstiyer, Büzgüsüz, Daüssıla, Doğaüstü, Döngüsüz, Duyuüstü, Dürtüsel, Düzgüsel, Düzgüsüz, Eleküstü, Endüstri, Füsunkar, Göğüslük, Görgüsüz, Hüsnühal, Hüsnühat, Külüstür, Küskütük, Küstahça, Küstürme, Küsüşmek, Majüskül, Menisküs, Minüskül, Müsabaka, Müsademe, Müsadere, Müsamaha, Müsamere, Müsebbip, Müseccel, Müseddes, Müsekkin, Müsellem, Müselles, Müselsel, Müsemmen, Müskirat, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Başüstü, Büyüsel, Cüsseli, Dizüstü, Göğüslü, Güdüsel, Hüseyni, Kosinüs, Kümülüs, Küseğen, Küstere, Küsurat, Midibüs, Minibüs, Müsaade, Müsabık, Müsadif, Müsavat, Müsemma, Müstafi, Müstait, Müstear, Müstevi, Omnibüs, Ölçüsüz, Öngöğüs, Örtüsüz, Öyküsel, Papirüs, Pencüse, Püsürlü, Rüsumat, Sesüstü, Suçüstü, Süsleme, Tecanüs, Teessüs, Tevarüs, Tümülüs, Ülküsel, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Abaküs, Altüst, Dürüst, Düstur, Enfüsi, Hüsran, Kaktüs, Küsküt, Küslük, Küsmek, Küstah, Küsülü, Müsait, Müsavi, Müshil, Müslim, Müsmir, Müspet, Müsrif, Otobüs, Pürmüs, Püskül, Rüstik, Suüstü, Sündüs, Süsgen, Süsmek, Süssüz, Şeşüse, Uranüs, Üstdil, Üstlük, Üstsüz, Üstten, Üstüne, Üstüpü, Ütüsüz,

5 Harfli Kelimeler

Cüsse, Füsun, Hüsün, Kilüs, Kimüs, Küsme, Küspe, Küsuf, Küsur, Nüsha, Pesüs, Püsür, Rüsum, Rüsup, Rüsva, Sinüs, Sülüs, Süsen, Süslü, Süsme, Tifüs, Timüs, Üsküf, Üslup, Üslük, Üstat, Üstel, Üstün, Venüs, Virüs, Vüsat, Yüsrü,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Büst, Düse, Küsü, Obüs, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Küs, Süs,

2 Harfli Kelimeler

Üs, Üs,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜSTEVLİ


1 . Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.): "Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."- Atatürk.
2 . Salgın.

SÜSLENMEK


1 . Süsleme işine konu olmak: "Her türlü çiçekle kırlar süslenmiş / Yeşil yaprak giyer dumanlı dağlar."- Âşık Veysel.
2 . Kendini süslemek: "O gün yılbaşı olduğu için pek süslenmişti."- S. F. Abasıyanık.

MÜSTAKBEL

İleri bir tarihte beklenen, gelecek: "Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar."- Atatürk.

PÜSKÜRTMEK


1 . Püskürme işini yaptırmak.
2 . Hızla ve savurtarak çıkarmak.
3 . Fışkırtmak.
4 . mecaz Geri dönmek zorunda bırakmak: "Düşmanı hem de kanadı kırık hâlimizle, hangi güçle geri püskürttük?"- H. Taner.

MÜSLÜMANLIK


1 . Hz. Muhammed'in yaydığı İslam dini, İslam, İslamlık, İslamiyet, Hak dini: "Osmanlılık ne yalnız Türklük ne de yalnız Müslümanlık demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Müslüman olma durumu.
3 . Müslüman topluluğu.

ORDİNARYÜS

Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvan.

KÜSKÜT

Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytansaçı, bağboğan (Cuscuta).

GÖĞÜSLEMEK


1 . Göğsünü dayayarak zorlamak: "Vapurlara, trenlere ihtiyarları itip, çocukları ezip, kadınları göğüsleyip biniyoruz."- O. S. Orhon.
2 . mecaz Karşı durmak, engel olmak, direnmek.

ÜSTÜBEÇ

Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat: "Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu."- H. E. Adıvar.

SİNÜS


1 . Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar.
2 . matematik Trigonometrik bir çember üzerine taşınmış bir yayın ucunun ve bu yaya karşılık olan merkez açısının ordinatı.

MÜSAİT


1 . Uygun, elverişli: "Asla hissîliğe, ılık ve yumuşak duygulara müsait değiliz."- N. F. Kısakürek.
2 . teklifsiz konuşmada Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın).

ÜSTÜPÜ

Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir: "Usta ellerinin yağını üstüpüye silerken soruyor."- Z. Selimoğlu.

TENEFFÜSHANE

Genellikle okullarda, ders aralarında dinlenmek için öğrencilerin çıktığı salon veya bahçe: "Gezintilerini ve jimnastiğini üstü örtülü teneffüshanede yapıyordu."- S. F. Abasıyanık.

HÜSRAN


1 . Beklenilen şeyin elde edilememesi yüzünden duyulan acı, batkı: "Mahinur müteahhitle evlenip gitti, beni hüsranlarımla yalnız bıraktı."- H. Taner.
2 . eskimiş Zarar, ziyan.

DİZÜSTÜ

Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi: "Yarın yola çıkıyoruz. Dizüstümü yanıma alıyorum. Raporlarım aksamayacak."- R. Erduran.

HOŞGÖRÜSÜZ

Hoşgörüsü olmayan, hoşgörü ile davranmayan, müsamahasız, toleranssız: "Bakın, hikâye zordur, acımasız ve hoşgörüsüzdür. Oturursunuz ve başından kalkamazsınız."- T. Dursun K.

SÜLÜS


1 . Üçte bir.
2 . isim Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı: "Havadaki bu ince duman yığını tıpkı girift bir sülüs yazıya benziyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . isim, askerlik Erata yolculuklarda indirim sağlayan belge.

PÜSKÜRTEÇ


1 . Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, püskürme makinesi, pülverizatör.
2 . Sprey.

OLAĞANÜSTÜ


1 - Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan.
2 - Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, °fevkalade.
3 - Büyük bir hayranlığa yol açan, °harikulade.

PAPİRÜS


1 . Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki (Cyperus papirus).
2 . Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt.