İçinde ÜR olan 1282 kelime var. İçerisinde ÜR bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ÜR olan kelimeler listesine ya da Sonu ÜR ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÖBÜRLENEBİLMEK, BÖLÜŞTÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜVERMEK, BÜZÜŞTÜREBİLMEK, ÇÖZDÜRÜLEBİLMEK, ÇÖZÜNDÜREBİLMEK, KLORÜRLENDİRMEK, KLORÜRLEŞTİRMEK, KÖMÜRLEŞTİRİLME, KÜRDİLİHİCAZKAR, KÜRESELLEŞTİRME, SÖMÜRGELEŞTİRME, TÜRKÇELEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

BAŞMÜRETTİPLİK, BÖBÜRLENEBİLME, BÖLÜŞTÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜVERME, BÜZÜŞTÜREBİLME, ÇÖZDÜRÜLEBİLME, ÇÖZÜNDÜREBİLME, ÇÜRÜTÜLEBİLMEK, DÜRTELEYİCİLİK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, HÜRRİYETPERVER, HÜRRİYETSİZLİK, KARİKATÜRCÜLÜK, KLORÜRLENDİRME, KLORÜRLEŞTİRME, KÖMÜRLEŞTİRMEK, MİNYATÜRLEŞMEK, MÜREKKEPLENMEK, MÜRÜVVETSİZLİK, NÖROŞİRÜRJİYEN, ÖZGÜRLEŞTİRMEK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, SERMÜRETTİPLİK, SÜRATLENDİRMEK, SÜRDÜRÜMLENMEK, SÜRÜKLENDİRMEK, SÜRÜKLEYİCİLİK, TÜRKÇELEŞTİRME, TÜRKÜLEŞTİRMEK, YÜREKLENDİRİCİ, YÜREKLENDİRMEK, ZÜRRİYETSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

ADEDİMÜRETTEP, BÖLDÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜLMEK, BÜKTÜREBİLMEK, BÜZÜŞTÜRÜLMEK, CADISÜPÜRGESİ, ÇÖZDÜREBİLMEK, ÇÖZÜNDÜRÜLMEK, ÇÜRÜTÜLEBİLME, DÖNÜŞTÜRÜLMEK, DÜŞÜNDÜRMELİK, ENFRASTRÜKTÜR, GÖRÜŞTÜRÜLMEK, GÜREŞTİRİLMEK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HÜRRİYETÇİLİK, KONFİGÜRASYON, KÖMÜRLEŞTİRİŞ, KÖMÜRLEŞTİRME, KÖTÜRÜMLEŞMEK, KÜKÜRTDİOKSİT, KÜRESELLEŞMEK, MİNYATÜRCÜLÜK, MİNYATÜRLEŞME, MUHAYYERKÜRDİ, MÜREKKEPLEMEK, MÜREKKEPLENME, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, ÖZGÜRLEŞTİRME, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, SOSYOKÜLTÜREL, SÖMÜRGELEŞMEK, STRÜKTÜRALİST, STRÜKTÜRALİZM, SÜRATLENDİRME, SÜRDÜRÜMLEMEK, SÜRDÜRÜMLENME, SÜREĞENLEŞMEK, SÜRNATÜRALİST, SÜRNATÜRALİZM Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ATATÜRKÇÜLÜK, BÖĞÜREBİLMEK, BÖĞÜRTLENLİK, BÖĞÜRÜVERMEK, BÖLDÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜLME, BÜKTÜREBİLME, BÜRÜNEBİLMEK, BÜRÜNÜVERMEK, BÜRÜYEBİLMEK, BÜZÜŞTÜRÜLME, CANIYÜREKTEN, ÇÖZDÜREBİLME, ÇÖZÜNDÜRÜLME, ÇÜRÜTEBİLMEK, ÇÜRÜTÜVERMEK, ÇÜRÜYÜVERMEK, DÖNÜŞTÜRÜLME, DÖVDÜRTÜLMEK, DÜRTÜŞTÜRMEK, DÜŞÜNDÜRTMEK, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜŞTÜRÜLME, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜMBÜRDETMEK, GÜRBÜZLEŞMEK, GÜREŞTİRİLME, GÜRGENGİLLER, GÜRLEŞTİRMEK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, GÜRÜLTÜSÜZCE, HOLOTÜRİTLER, HÜRMETKARANE, HÜRMETSİZLİK, KARİKATÜRİST, KARİKATÜRİZE, KARİKATÜRLÜK, KÖTÜRÜMLEŞME, KÜKÜRTLENMEK, KÜLTÜRLENMEK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ARABANKÜRDİ, AVANTÜRİYER, BAŞMÜDÜRLÜK, BAŞMÜRETTİP, BÖBÜRLENMEK, BÖĞÜREBİLME, BÖĞÜRÜVERME, BÖLDÜRÜLMEK, BÖLÜŞTÜRMEK, BÖLÜŞTÜRÜCÜ, BÜCÜRLEŞMEK, BÜKTÜRÜLMEK, BÜRÜNEBİLME, BÜRÜNÜVERME, BÜRÜYEBİLME, BÜZDÜRÜLMEK, BÜZÜŞTÜRMEK, CÜRETKARLIK, CÜRETLENMEK, CÜRMÜMEŞHUT, ÇÖKTÜRÜLMEK, ÇÖZDÜRÜLMEK, ÇÖZÜNDÜRMEK, ÇÜRÜTEBİLME, ÇÜRÜTÜVERME, ÇÜRÜYÜVERME, DÖNDÜRÜLMEK, DÖNÜŞTÜRMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÖVDÜRTÜLME, DÖVDÜRÜLMEK, DÖVÜŞTÜRMEK, DÜRTELEYİCİ, DÜRTÜKLEMEK, DÜRTÜŞLEMEK, DÜRTÜŞTÜRME, DÜŞÜNDÜRMEK, DÜŞÜNDÜRTME, DÜŞÜNDÜRÜCÜ, EPİKÜRCÜLÜK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AVANTÜRİYE, BÖBÜRLENİŞ, BÖBÜRLENME, BÖLDÜRTMEK, BÖLDÜRÜLME, BÖLÜŞTÜRME, BÖRTTÜRMEK, BÜCÜRLEŞME, BÜKTÜRÜLME, BÜROKRATİK, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZDÜRÜLME, BÜZÜŞTÜRME, CÜRETLENME, ÇÖKTÜRÜLME, ÇÖZDÜRÜLME, ÇÖZÜNDÜRME, ÇÖZÜNÜRLÜK, ÇÜRÜTÜLMEK, DÖNDÜRÜLME, DÖNÜŞTÜRME, DÖNÜŞTÜRÜM, DÖVDÜRTMEK, DÖVDÜRÜLME, DÖVÜŞTÜRME, DÜNÜRCÜLÜK, DÜRTELEMEK, DÜRTÜKLEME, DÜRTÜŞLEME, DÜRÜMLEMEK, DÜŞÜNDÜRME, DÜŞÜNÜRLÜK, DÜŞÜRÜLMEK, ENVAİTÜRLÜ, FİGÜRANLIK, FİGÜRASYON, FÜTÜROLOJİ, GARNİTÜRLÜ, GÖÇÜRÜLMEK, GÖMÜLDÜRÜK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ACEMKÜRDİ, ATATÜRKÇÜ, BÖĞÜRTLEN, BÖĞÜRTMEK, BÖLDÜRMEK, BÖLDÜRTME, BÖRTTÜRME, BÜKTÜRMEK, BÜROKRASİ, BÜZDÜRMEK, ÇALAKÜREK, ÇÖĞDÜRMEK, ÇÖKTÜRMEK, ÇÖZDÜRMEK, ÇÜRÜTÜLME, ÇÜRÜTÜLÜŞ, DÖKTÜRMEK, DÖNDÜRMEK, DÖVDÜRMEK, DÖVDÜRTME, DÜRTELEME, DÜRTÜLMEK, DÜRTÜŞMEK, DÜRÜMLEME, DÜRÜSTLÜK, DÜŞÜRTMEK, DÜŞÜRÜLME, FİGÜRATİF, FÜTÜROLOG, GLİKOZÜRİ, GÖÇÜRTMEK, GÖÇÜRÜLME, GÖKTÜRKÇE, GÖRDÜRMEK, GÖRDÜRTME, GÖRÜNÜRDE, GÖTÜRTMEK, GÖTÜRÜLME, GÖTÜRÜMLÜ, GÜLDÜRMEK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

BAŞMÜDÜR, BİSÜLFÜR, BOZYÜRÜK, BÖĞÜRMEK, BÖĞÜRTME, BÖLDÜRME, BROMÜRLÜ, BÜCÜRLÜK, BÜKTÜRME, BÜRGÜSÜZ, BÜROKRAT, BÜRÜMCEK, BÜRÜMCÜK, BÜRÜMÇEK, BÜRÜNMEK, BÜZDÜRME, CÜRETKAR, CÜRETSİZ, ÇÖĞDÜRME, ÇÖKTÜRME, ÇÖZDÜRME, ÇÜKÜNDÜR, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, ÇÜRÜTMEK, DÖKTÜRME, DÖNDÜRME, DÖNDÜRÜŞ, DÖVDÜRME, DÜĞÜRCÜK, DÜNÜRLÜK, DÜRBÜNLÜ, DÜRTÜLME, DÜRTÜŞME, DÜRÜLMEK, DÜŞÜRMEK, DÜŞÜRTME, EPİKÜRCÜ, ERGÜRMEK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARMATÜR, AVANTÜR, BÖBÜRTÜ, BÖĞÜRME, BÖĞÜRTÜ, BÖĞÜRÜŞ, BÜRGÜLÜ, BÜRUDET, BÜRÜMEK, BÜRÜNME, BÜRÜNÜŞ, BÜRÜYÜŞ, CÜRETLİ, ÇÖĞÜRCÜ, ÇÜRÜKLÜ, ÇÜRÜMEK, ÇÜRÜTME, ÇÜRÜTÜŞ, ÇÜRÜYÜŞ, DÜNÜRCÜ, DÜRMECE, DÜRTMEK, DÜRÜLME, DÜRÜLÜŞ, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜRME, DÜŞÜRÜM, DÜŞÜRÜŞ, DÜTTÜRÜ, ERGÜRME, FİGÜRAN, FİGÜRLÜ, FİKSTÜR, GÖÇÜRME, GÖKTÜRK, GÖRÜNÜR, GÖTÜRME, GÖTÜRÜM, GÖTÜRÜŞ, GÜBÜRCÜ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ABSÜRT, BORDÜR, BROMÜR, BROŞÜR, BÜRÜLÜ, BÜRÜME, ÇÜRÜME, DÜRBÜN, DÜRMEK, DÜRTME, DÜRTÜŞ, DÜRÜLÜ, DÜRÜST, DÜRÜŞT, FLORÜR, GÖTÜRÜ, GRAVÜR, GÜRBÜZ, GÜRGEN, GÜRLEK, GÜRLÜK, HIRGÜR, HİDRÜR, HÜRLÜK, HÜRMET, İYODÜR, KARBÜR, KLORÜR, KÜKÜRT, KÜLTÜR, KÜRASO, KÜRDAN, KÜREME, KÜREVİ, KÜRKAS, KÜRKÇÜ, KÜRKLÜ, KÜRTAJ, KÜRTÇE, KÜRTÜN Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

ANÜRİ, BÖBÜR, BÖĞÜR, BÜCÜR, BÜRGÜ, BÜRÜK, BÜRÜM, CÜRET, CÜRUF, CÜRÜM, ÇÖĞÜR, ÇÜKÜR, ÇÜRÜK, DÜNÜR, DÜRME, DÜRTÜ, DÜRÜM, DÜRZİ, DÜRZÜ, EĞMÜR, EKÜRİ, FİGÜR, GÜBÜR, GÜPÜR, GÜRCÜ, GÜREŞ, GÜRSU, GÜRUH, GÜRÜN, HÜRLE, HÜRYA, KÖMÜR, KUPÜR, KÜFÜR, KÜRAR, KÜRDİ, KÜREK, KÜRİT, KÜRSÜ, LÖPÜR Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BÜRO, DÜRÜ, FÜRS, FÜRU, GÜRE, GÜRZ, JÜRİ, KÜRE, KÜRK, KÜRT, MÜRT, ÖBÜR, ÖĞÜR, ÖMÜR, ÖŞÜR, ÖZÜR, PÜRE, SÜRÇ, SÜRE, SÜRÜ, TÜRE, TÜRK, ÜRAT, ÜREM, ÜRKÜ, ÜRÜN, YÜRÜ

3 Harfli Kelimeler

GÜR, HÜR, KÜR, PÜR, TÜR, ÜRE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARİKATÜRLEŞTİRMEK

 1. [-i] Karikatür durumuna getirmek
 2. Bir şeyin, bir olayın belirtilmesi gereken özelliklerini bozarak, yererek, gülünç duruma getirerek anlatmak

MİNYATÜRLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir şeyin küçük bir kopyasını, benzerini veya modelini oluşturmak

BÜZÜŞTÜRÜLEBİLMEK

 1. [nsz] Büzüştürülme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLMEK

 1. [nsz] Bölüştürülebilme imkânı veya olasılığı bulunmak

KARİKATÜRLEŞTİRME

 1. [isim] Karikatürleştirmek işi

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLME

 1. [isim] Bölüştürülebilmek işi

MİNYATÜRLEŞTİRME

 1. [isim] Minyatürleştirmek işi veya durumu

BÜZÜŞTÜRÜLEBİLME

 1. [isim] Büzüştürülebilmek işi

KÖMÜRLEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Kömür durumuna getirilmek

SÖMÜRGELEŞTİRMEK

 1. [-i] Sömürge durumuna getirmek, sömürge yapmak

ELEKTROMETALÜRJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması
 2. Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi

KÜRESELLEŞTİRMEK

 1. [-e] Küreselleşme işini yaptırmak

ÇÖZDÜRÜLEBİLMEK

 1. [nsz] Çözdürülme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇÖZÜNDÜREBİLMEK

 1. [-i] Çözündürme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÖLÜŞTÜREBİLMEK

 1. [-i] Bölüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

KÖMÜRLEŞTİRİLME

 1. [isim] Kömürleştirilmek işi

KLORÜRLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir organik moleküle, hidroksil OH grubu yerine klorür Cl getirmek

BÖLÜŞTÜRÜVERMEK

 1. [-i] Çabucak bölüştürmek

KLORÜRLENDİRMEK

 1. [-i] Klorla birleştirmek, klorüre dönüştürmek

KÜRESELLEŞTİRME

 1. [isim] Küreselleştirmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü