İçinde ÜŞ olan 299 kelime var. İçerisinde ÜŞ bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında ÜŞ olan kelimeler listesine ya da Sonu ÜŞ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Düşündürücülük,

13 Harfli Kelimeler

Değerdüşürümü, Düşkünezenlik, Düşüncesizlik, Geridönüşümlü,

12 Harfli Kelimeler

Dönüşümcülük, Dürtüştürmek, Düşkünlerevi, Düşkünleşmek, Düşlemsellik, Düşüncelilik, Düşüncesizce, Gümüşileşmek, Gümüşlübalık, Müşarünileyh, Müşkülpesent, Sürtüştürmek, Toplugörüşme, Zerdüştçülük,

11 Harfli Kelimeler

Almangümüşü, Bölüştürmek, Bölüştürücü, Dönüştürmek, Dövüşkenlik, Dövüştürmek, Dünüştürücü, Dürtüşlemek, Düşüncellik, Düşündeşlik, Düşündürmek, Düşündürücü, Düşünsellik, Geridönüşüm, Görülmüştür, Görüştürmek, Gümüşbalığı, Gümüşileşme, Gümüşlenmek, Gümüşletmek, Küşümlenmek, Ölçüştürmek, Rüküşleşmek, Rüşvetçilik, Sövüştürmek, Sürtüştürme, Sürüştürmek, Zebunküşlük,

10 Harfli Kelimeler

Anadüşünce, Başmüşavir, Dönüştürme, Dönüştürüm, Dönüşümsel, Dövüşçülük, Düşeyazmak, Düşkünezen, Düşüncesiz, Düşüngüsel, Düşünülmek, Düşünürlük, Düşürülmek, Görüşölçer, Görüşülmek, Gülüşülmek, Gümüşçülük, Gümüşlemek, Gümüşlenme, Gümüşrengi, Gümüşservi, İzdüşümsel, Müşavirlik, Müştemilat, Müştereken, Ölçüştürme, Söğüşlemek, Sürüştürme, Üşengeçlik,

9 Harfli Kelimeler

Dışadönüş, Dönüşümcü, Dönüşümlü, Dürtüşmek, Düşgelmek, Düşkünlük, Düşlemsel, Düşmanlık, Düşsellik, Düşünceli, Düşüngücü, Düşürülüş, Geridönüş, Görmüşlük, Görünüşte, Görüşmeci, Götürülüş, Grandüşes, Gümüşleme, İzdüşüren, İzdüşürme, Kapüşonlu, Müşabehet, Müşareket, Öldürülüş, Sürtüşmek, Yenigümüş,

8 Harfli Kelimeler

Bölüşmek, Büzüşmek, Cümbüşçü, Cümbüşlü, Çöküşmek, Çözüşmek, Döğüşmek, Dönüşmek, Dönüşsüz, Dövüşken, Dövüşmek, Düşbilim, Düşçülük, Düşeslik, Düşeylik, Düşlemek, Düşmanca, Düşüklük, Düşüncel, Düşündeş, Düşünmek, Düşünsel, Düşürmek, Düşürücü, Görüşmek, Gülüşmek, Gümüşçün, Gümüşotu, İçedönüş, Küsüşmek, Müşahede, Müşahhas, Müşavere, Müşebbeh, Müşekkel, Müşerref, Müşevveş, Müşevvik, Müşirlik, Müşkülat, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Düşkünü, Böğürüş, Bölüşüm, Bükülüş, Büyütüş, Büyüyüş, Büzülüş, Büzüşük, Çözülüş, Dökülüş, Dönüşlü, Dönüşme, Dönüşüm, Dövülüş, Dövüşçü, Dürülüş, Düşünce, Düşüngü, Düşünme, Düşünür, Düşünüş, Göçüşme, Gömülüş, Görünüş, Görüşçü, Görüşme, Götürüş, Gülüşme, Gümüşçü, Gümüşlü, Gümüşsü, İzdüşüm, Kapüşon, Küçülüş, Müşabih, Müşahit, Müşavir, Müşküle, Müştehi, Müşteki, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Cümbüş, Dürtüş, Dürüşt, Düşkün, Düşlem, Düşman, Düşmek, Düşsel, Düşsüz, Düşünü, Gümüşi, Küşade, Müşfik, Müşkül, Müşrik, Müştak, Müştak, Öğürüş, Öğütüş, Öpüşme, Ötüşme, Övülüş, Rüşeym, Rüşvet, Sönmüş, Sürtüş, Ürüşme, Üşeniş, Üşenme, Üşniye, Üşümek, Üşüntü, Üşürme, Üşüşme, Üşütme, Üşütük, Ütülüş,

5 Harfli Kelimeler

Bölüş, Çöküş, Döğüş, Dönüş, Dövüş, Dünüş, Düşçü, Düşes, Düşeş, Düşey, Düşkü, Düşük, Düşün, Düşüş, Göçüş, Görüş, Gülüş, Gümüş, Kömüş, Küşat, Küşne, Küşüm, Müşir, Ölçüş, Ölmüş, Örtüş, Pelüş, Rüküş, Söğüş, Söküş, Sövüş, Ürküş, Üşenç, Üşmek, Üşüme, Yüzüş,

4 Harfli Kelimeler

Ölüş, Öpüş, Ötüş, Övüş, Rüşt,

3 Harfli Kelimeler

Çüş,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜŞÜKLÜK


1 . Düşük olma durumu: "Okuma yazma oranının düşüklüğü, bilinçlenmeyi engellediği ölçüde bir kargaşa ögesidir."- O. Rifat.
2 . Kurallara uymama durumu.
3 . mecaz Adilik, bayağılık, seviyesizlik.

DÜŞÜNÜŞ


1 . Düşünme işi, mütalaa: "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu."- P. Safa.
2 . felsefe İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

GÜMÜŞÇÜN

Püskül kuyruklulardan, eski kitap sayfalarında, döşeme aralıklarında, şekerli maddeler ve tahta kırıntıları yiyerek yaşayan, vücutları küçük pullarla örtülü, kanatsız böcek (Lepisma saccharina).

ÜŞÜTMEK


1 . Üşümesine sebep olmak: "Havanın üşütecek kadar serin olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
2 . (nsz) Üşüyüp hasta olmak, soğuk almak.
3 . (nsz), argo Delirmek, aklını yitirmek.

BÖLÜŞMEK

İki veya daha çok kimse aralarında herhangi bir şeyi paylaşmak, üleşmek, payını almak, taksim etmek: "Paraları elleri titreyerek, gözleri parlayarak nefeslerini burundan alarak bölüştüler."- H. R. Gürpınar.

DÜŞMANLIK


1 . Düşman olma durumu.
2 . Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm: "Bana karşı her tavrında bir düşmanlık seziyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DÜŞÜNCELİ


1 . Düşüncesi olan: "Özgür düşünceli. Kötü düşünceli."- .
2 . Düşünerek davranan, anlayışlı.
3 . mecaz Kaygılı, tasalı: "Kadın biraz düşünceli, biraz mahzun görünüyor."- M. Ş. Esendal.

ÇÖZÜLÜŞ


1 . Çözülme işi: "Düğümün çözülüşü."- .
2 . Eriyerek gevşeme: "Buzların çözülüşü."- .
3 . mecaz Yıkılış: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü."- .
4 . mecaz Dağılış: "Düşman ordusunun çözülüşü."- .

DÖVÜŞMEK


1 . Karşılıklı birbirini dövmek, vuruşmak: "Öyle yiğitçe, öyle gözünü daldan budaktan sakınmadan dövüşmüş, atına binip oradan uzaklaşmıştı."- O. Kemal.
2 . (-le) İki silahlı kuvvet çatışmak.
3 . spor Boks yapmak.

SÜRÜŞTÜRMEK


1 . Sürekli olarak yavaş yavaş ve ovarak sürmek.
2 . Özensizce, çabucak sürmek: "Ben ilk defa oyuna çıkıyorum, beyefendi de gelmiş burada allık pudra sürüştürüyor."- T. Buğra.

ÜŞÜMEK

Isı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun etkisini duymak: "Üşümüş, donmuş gibi, kaba, nasırlı, pis ellerini karnının üstünde sıkıyordu."- Ö. Seyfettin.

GÜMÜŞLEMEK


1 . Gümüşle kaplamak veya süslemek.
2 . Gümüşün rengini andıran bir renk vermek: "Ay ışığının, yüksek servileri ince ince gümüşlediği bir şato korusundaymışlar."- A. İlhan.

GÖRÜŞ


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

DÜŞÜNSEL

Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî: "Düşünsel düzeyini de bildiğine göre, öyle uzun boylu bir hazırlık yapması gerekmezdi."- T. Yücel.

RÜKÜŞ

Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın): "Sadece kasabanın adam çekiştirmesinden başka bir şey bilmeyen seviyesiz ve rüküş kadınlarını tenkit ediyordu."- R. N. Güntekin.

DÖNÜŞ


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

MÜŞTERİ


1 . Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse: "Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde."- N. Cumalı.
2 . sıfat Alıcı.

MÜŞKÜL


1 . Güç, zor, çetin: "Yutkunuyor, ara sıra parmaklarıyla alnındaki terleri siliyordu. Çok müşkül bir vaziyette kalmıştı."- R. N. Güntekin.
2 . isim Engel, güçlük, zorluk: "Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi."- Y. K. Beyatlı.

DÜNÜŞTÜRÜCÜ


1 - Dönüştüren.
2 - Aynı frekansta fakat yoğunluğu ya da gerilimi genellikle farklı olan bir ya da birçok değişik akım dizgesini, değişik bir akım dizgesine dönüştüren elektromanyetik indükleçli duruk aygıt, °muhavvile, °transformatör.

GÖÇÜŞME

Bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiştirmesi, ünsüz göçüşmesi, yer değiştirme, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb.