İBRİŞİM (TDK)


1 . Kalınca bükülmüş ipek iplik.
2 . sıfat Bu iplikten yapılmış.

İbrişim kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi B , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi M . Başı İ sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İPEK Nedir?


1 . İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel: "Hamam takımları hep sırma ve ipek işlemeli imiş."- S. Birsel.
2 . sıfat Bu telden yapılmış: "İpek gömlek. İpek çorap."- .

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

KALINCA Nedir?

Kalına yakın: "Ellerinin parmakları hem uzun hem kalınca idi."- S. F. Abasıyanık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

B M R İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İbrişim,

5 Harfli Kelimeler

Birim,

4 Harfli Kelimeler

Biri, Bişi, İbiş, Şiir,

3 Harfli Kelimeler

Bir, İri, Mir, Şii,

2 Harfli Kelimeler

İm, İş, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.