İBRANİCE (TDK)


1 . Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

İbranice kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi B , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı İ sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUGÜN Nedir?


1 . İçinde bulunduğumuz gün: "Bugünün işini yarına bırakma."- .
2 . İçinde bulunduğumuz çağ, zaman: "Bugünün çoluğu çocuğu hep sakallı."- H. Taner.
3 . zarf İçinde bulunduğumuz günde: "Bugün hava güzel."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A B C E N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İbranice,

6 Harfli Kelimeler

Erbain, İbrani,

5 Harfli Kelimeler

Acibe, Benci, Biner, Birci, Cebin, Cebir, Cibin, Cibre, Cinai, Erbin, İbare, İcbar, İncir, İrice,

4 Harfli Kelimeler

Bani, Bari, Beri, Bina, Bini, Bira, Biri, Cani, Cari, Ecir, Enir, Erin, İane, İare, İbne, İbra, İbre, İcar, İcra, İnce, İnci, İrca, İrin, Nebi, Neci, Nice, Raci, Rica, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ace, Ani, Ari, Ban, Bar, Ben, Bin, Bir, Bre, Can, Car, Cer, Cin, İni, İri, Nar, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, Be, Ce, En, Er, İn, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.