İBLİS (TDK)


1 . Şeytan.
2 . mecaz Kötü, düzenci kimse: "Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah..."- A. İlhan.

İblis kelimesi baş harfi İ son harfi S olan bir kelime. Başında İ sonunda S olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi B , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S . Başı İ sonu S olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALLAH Nedir?

Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır."- T. Buğra.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

DÜZENCİ Nedir?

Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas.

İBLİS Nedir?


1 . Şeytan.
2 . mecaz Kötü, düzenci kimse: "Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah..."- A. İlhan.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SEZA Nedir?

Uygun, yaraşır, bir şeye değer: "Hele, Topaç dedikleri o mollanın hâli görülmeye seza."- S. M. Alus.

ŞEYTAN Nedir?


1 . Hz. Âdem'e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah'ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis.
2 . mecaz Kötü düşünceli, kötü niyetli kimse.
3 . sıfat, mecaz Çok kurnaz, uyanık (kimse).

B L S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İblis,

4 Harfli Kelimeler

Bili, İbis, İsli, Sili,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.