İŞTAHLI (TDK)


1 . İştahı olan, boğazlı.
2 . mecaz İstekli, arzulu.
3 . zarf İsteyerek: "Arap atı olan iştahlı biner / Aşireti olan yaylağa konar."- Karacaoğlan.

İştahlı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı İ sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARZU Nedir?


1 . İstek, dilek: "Kendi arzumla Anadolu'ya gitmek kararını verdim."- R. H. Karay.
2 . Heves: "İçimde nice zamandan kalma bir arzu var."- A. İlhan.

ARZULU Nedir?

İstekli, hevesli.

AŞİRET Nedir?

Oymak.

BİNER Nedir?

Bin sayısının üleştirme biçimi, her birine bin, her defasında bini bir arada olan.

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

BOĞAZ Nedir?


1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."- .
3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu."- F. F. Tülbentçi.
4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: "İşçilerin boğazı bizden olacak."- .
5 . mecaz Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin."- A. Kulin.
6 . mecaz Yeme içme: "Boğazına düşkün."- .
7 . coğrafya İki kara arasındaki dar deniz.

BOĞAZLI Nedir?


1 . Boğazı olan: "Boğazlı testi."- .
2 . Çok yemek yiyen, yemek isteği çok olan, iştahlı: "... Mustafa da boğazlı adam. Can boğazdan gelir, diyor, yiyor."- M. Ş. Esendal.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İSTEKLİ Nedir?

Bir şeye karşı isteği olan.

İŞTAH Nedir?


1 . Yemek yeme isteği.
2 . mecaz Cinsel istek veya arzu.

İŞTAHLI Nedir?


1 . İştahı olan, boğazlı.
2 . mecaz İstekli, arzulu.
3 . zarf İsteyerek: "Arap atı olan iştahlı biner / Aşireti olan yaylağa konar."- Karacaoğlan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARACA Nedir?

Rengi karaya yakın olan, esmer.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAYLA Nedir?


1 . Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato: "Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür."- M. Ş. Esendal.
2 . Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A H I L T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İştahlı,

5 Harfli Kelimeler

Haşıl, Hatıl, Hilat, İlahı, İştah, İthal, Lahit, Şahit, Tahıl, Talih, Taşıl, Taşlı,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Alış, Altı, Aşıt, Atıl, Atış, Atlı, Hail, Halı, Hali, Halt, Hişt, İlah, Şali, Şilt, Şita, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Aşı, Ati, Hal, Hat, Hiş, Hit, İla, İta, Şah, Şal, Şat, Şia, Tal, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Aş, At, Ha, Ih, İl, İş, İt, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.