İŞSİZLİK (TDK)


1 - İşsiz kalma, iş bulamama durumu.
2 - Bir işyeri için durgunluk dönemi.
3 - Bir ülkede ya da bölgede iş bulunmaması durumu.

İşsizlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı İ sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

BULAMA Nedir?


1 . Bulamak işi.
2 . Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılan koyu pekmez: "Atlar, arabalar, dalkavuklar arasında geçen debdebelerle şimdiki kırk paralık bulama, altmış paralık peynir müşterilerine meram anlatmak arasında ne büyük tezat vardı."- Ö. Seyfettin.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

DURGUNLUK Nedir?


1 . Durgun olma durumu: "İki klakson sesi durgunluğu iki yerinden bıçakladı."- H. Taner.
2 . ekonomi Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İŞSİZ Nedir?

İşi olmayan.

İŞYERİ Nedir?


1 - Bir görevin yapıldığı yer.
2 - İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

K L S Z İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İşkilsiz, İşsizlik,

7 Harfli Kelimeler

İliksiz,

6 Harfli Kelimeler

İkizli, İliksi, İlişik, İlişki, İsilik, Şiilik,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İşkil, İşlik, İşsiz, Kilis, Kiliz, Kilsi, Silik, Siliş, Silki,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İlik, İsli, İşli, Kils, Kişi, Sili,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, Kil, Sik, Siz, Ski, Şii, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İş, İz, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.