İŞLEYİMSEL (TDK)

İşleyimle ilgili, °endüstriyel.

İşleyimsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı İ sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İŞLEYİM Nedir?

Sanayi.

E E L L M S Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İşlemeli, İyileşme,

7 Harfli Kelimeler

Eylemli, Eylemsi, İşleyim, Meyilli, Şemsiye, Yemişli, Yeşilli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eliyle, Eşeyli, Eşilme, İlişme, İlmiye, İsleme, İşleme, Liseli, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

Eşlem, Eylem, İslim, İşeme, İşlem, Lemis, Leyli, Meles, Meleş, Mesel, Meyil, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel, Misil, Selim, Siliş, Sille, Silme, Siyme, Şemse, Şilem, Yelli, Yelme, Yemiş, Yeşil, Yeşim,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elli, Emel, Emiş, Esim, Esme, Eşey, Eşli, Eşme, İlim, İlle, İlme, İsim, İsli, İşli, Lime, Lise, Meşe, Sele, Seme, Sili, Şems, Şile, Yeis, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, İyi, Leş, Ley, Lim, Mey, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim, Şem, Şey, Şii, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Eş, Ey, İl, İm, İs, İş, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.