İŞLEVSİZLEŞMEK (TDK)

İşlevini yerine getiremez duruma gelmek, işlevini yitirmek.

İşlevsizleşmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

İŞLEV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon: "Muammer, işlevini yerine getirdi, haklı olarak birçok seyirci kazandı."- H. Taner.
2 . kimya Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.
3 . toplum bilimi Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

E E E K L L M S V Z İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İlsizleşmek, Sivilleşmek,

10 Harfli Kelimeler

İlsizleşme, Klişeleşme, Silikleşme, Sivilleşme, Şekilleşme, Zevkiselim,

9 Harfli Kelimeler

Eskileşme, Eşlemesiz, İkizleşme, İlkeleşme, Kelimesiz, Keşişleme, Kişileşme, Silkeleme, Şimşeksiz, Şişelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eklemsiz, Elleşmek, Eşleksel, Eşlemeli, Eşleşmek, Eşsizlik, Evsizlik, İkileşme, İlikleme, İşlemeli, İşlevsel, İşlevsiz, Kelleşme, Kesimevi, Melezlik, Sekileme, Selimlik, Semizlik, Sevilmek, Sevişmek, Sezilmek, Şekilsiz, Şimşekli, Şişeleme, Şişlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklesil, Ekleşme, Eksiliş, Eksilme, Ekşimsi, Elemsiz, Ellemek, Elleşme, Emeksiz, Emzikli, Eslemek, Eşilmek, Eşlemek, Eşleşme, Evlilik, Evsemek, Ezilmek, Ezilmiş, Ezimevi, İkileme, İlişmek, İlkesel, İskemle, İslemek, İşlemek, İzlemek, Kesiliş, Kesilme, Kesişme, Keşleme, Killeme, Kişisel, Lekesiz, Mesleki, Meşelik, Mezelik, Sekizli, Seviliş, Sevilme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Elleme, Emekli, Eskime, Esleme, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Evseme, Eziliş, Ezilme, İkilem, İlişme, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, İşveli, İzleme, Keleme, Kelime, Keseli, Kilise, Kişmiş, Lekeli, Liseli, Meleke, Melike, Mesele, Meslek, Mevize, Mevzii, Milsiz, Sekili,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Eksiz, Eleme, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eseme, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eşsiz, Evlek, Evlik, Evsel, Evsiz, Ezmek, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İsevi, İslim, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşsiz, İvesi,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Evli, Ezel, Ezik, Ezme, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, İşli, İşve, İvme, Kele, Keme, Kese,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Keş, Kez, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Siz, Ski, Şek, Şem, Şeş, Şev, Şii, Şiş, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Eş, Ev, İl, İm, İs, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.