İŞLEVSEL (TDK)

İşlevle ilgili, fonksiyonel.

İşlevsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı İ sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FONKSİYON Nedir?


1 . İşlev: "Bunun aynı zamanda mimari bir fonksiyonu da var."- H. Taner.
2 . matematik Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.
3 . kimya Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.

FONKSİYONEL Nedir?


1 . İşlevsel.
2 . kimya Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İŞLEV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon: "Muammer, işlevini yerine getirdi, haklı olarak birçok seyirci kazandı."- H. Taner.
2 . kimya Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.
3 . toplum bilimi Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.

E E L L S V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İşlevsel,

6 Harfli Kelimeler

Vesile,

5 Harfli Kelimeler

Evsel, İşlev, Selvi, Seviş, Sille,

4 Harfli Kelimeler

Elli, Eşli, Evli, İlle, İşve, Lise, Sele, Sevi, Şile, Şive, Veli,

3 Harfli Kelimeler

İle, Leş, Sel, Şev,

2 Harfli Kelimeler

El, Es, Eş, Ev, İl, İs, İş, Le, Se, Si, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.