İŞLETMENLİK (TDK)

Operatörlük.

İşletmenlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OPERATÖR Nedir?


1 . Cerrah.
2 . bilişim İşletmen.
3 . Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse: "Mürettiphanede operatörler İhsan Babanın etrafını çevirmişler."- A. İlhan.

OPERATÖRLÜK Nedir?

Operatör olma durumu.

E E K L L M N T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İşletmenlik,

10 Harfli Kelimeler

İşkillenme, İşletilmek, Kilitlenme, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Etkileşim, İletilmek, İletişmek, İliklenme, İşletilme, Kilitleme, Şinikleme,

8 Harfli Kelimeler

İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletilme, İletişme, İlikleme, İnletmek, İşlemeli, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtlenmek, İtleşmek, Nemlilik, Şenlikli, Temkinli,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenti, Ekşitme, Elimine, Elitlik, Eltilik, Enlilik, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlenik, İkileme, İlenmek, İletken, İletmek, İlişken, İlişmek, İnilmek, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşlenme, İşlenti, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtlenme, İtleşme, Kenetli, Killeme, Kişneme, Melinit, Menşeli, Meşelik, Metelik, Metilen, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekinti, Ekşili, Ekşime, Elemli, Elenti, Emekli, Enişte, Eşilme, Eşinme, Etilen, Etkili, Etkime, İkilem, İleniş, İlenme, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlinek, İlişme, İlkten, İnilme, İnleme, İnmeli, İşemek, İşetme, İşitme, İşkine, İşleme, İtenek, İtilme, İtişme, Kelime, Kement, Kentli, Lekeli, Melike, Millet,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Enlem, Entel, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İklim, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İtlik, İtmek, Kelem, Keleş, Kelle, Kelli, Kenet,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlik, İlim, İlke, İlle,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leş, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.