İŞLETMEN (TDK)

Bilgisayar vb. teknik aletleri işleten kimse, operatör.

İşletmen kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı İ sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BİLGİSAYAR Nedir?

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OPERATÖR Nedir?


1 . Cerrah.
2 . bilişim İşletmen.
3 . Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse: "Mürettiphanede operatörler İhsan Babanın etrafını çevirmişler."- A. İlhan.

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

E E L M N T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İşletmen,

7 Harfli Kelimeler

İnletme, İşlenme, İşletme, İtlenme, İtleşme, Menşeli, Metilen,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Enişte, Eşilme, Eşinme, Etilen, İlenme, İletme, İnleme, İşetme, İşleme, Neşeli, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Enlem, Entel, Eşlem, Etmen, İşeme, İşlem, Linet, Meleş, Menşe, Meşin, Metil, Metin, Nemli, Neşet, Nimet, Nitel, Şetim, Şilem, Şilte, Telem, Telin, Temel, Temin, Teşne,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emiş, Enli, Eşit, Eşli, Eşme, Eten, Etil, Etli, Etme, İlme, İnme, İşte, İtme, Liet, Lime, Meni, Meşe, Mine, Neşe, Nite, Şeni, Şile, Şilt, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, Leş, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Şem, Şen, Şet, Tel, Tem, Ten, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.