İŞLEMSEL (TDK)

İşlem özelliği taşıyan.

İşlemsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı İ sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

E E L L M S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eşilme, İsleme, İşleme,

5 Harfli Kelimeler

Eşlem, İşeme, İşlem, Lemis, Meles, Meleş, Mesel, Milel, Misel, Selim, Sille, Silme, Şemse, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elli, Emel, Emiş, Esim, Esme, Eşli, Eşme, İlle, İlme, Lime, Lise, Meşe, Sele, Seme, Şems, Şile,

3 Harfli Kelimeler

İle, Leş, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim, Şem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.