İŞLEMECİLİK (TDK)

İşlemecinin işi.

İşlemecilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

İŞLEME Nedir?


1 - İşlemek eylemi.
2 - İnce ve süslü el işi, °nakış.
3 - Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme.
4 - İnce ve süslü işlenmiş.
5 - Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi.

İŞLEMECİ Nedir?

Elle oyma, nakış vb. yapan kimse.

C E E K L L M İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İşlemecilik,

10 Harfli Kelimeler

İşlemcilik,

9 Harfli Kelimeler

İlişilmek,

8 Harfli Kelimeler

Emicilik, İkilemli, İkileşim, İkileşme, İlikleme, İlişilme, İşlemeci, İşlemeli,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İlkelce, İlmikli, İşkilli, İşlemci, İşlemek, Kelleci, Kilimci, Killeme, Klişeci, Meşecik, Meşelik, Şekilci, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emekli, Eşilme, İkilem, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İlkeci, İşemek, İşleme, Keleci, Kelime, Lekeci, Lekeli, Melike, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cemil, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İkici, İkili, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keleş, Kelle, Kelli, Kilim, Killi, Klişe, Melce, Melek, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İşli, Kele, Keme, Kile, Kimi, Kişi, Leke, Lice, Lime, Meke, Meşe, Meşk, Şeci, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.