İŞİTİLMEMİŞ (TDK)

O güne değin duyulmamış, şaşılacak, olağan dışı.

İşitilmemiş kelimesi baş harfi İ son harfi Ş olan bir kelime. Başında İ sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Ş . Başı İ sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİN Nedir?

Dek: "Kıyıdan bir alkış sesi geldi... Odanın güneşli duvarına değin."- M. C. Anday. değin (II) isim, halk ağzında Sincap.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYULMAMIŞ Nedir?

O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak.

OLAĞAN Nedir?


1 . Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı: "Dilimizi doğru yazmak, doğru konuşmak olağan değil, ulusal bir görevdir."- T. Buğra.
2 . Alışılmış olan, normal: "Mutluluğa, bolluğa alışmayacak, bunları olağan görmeyecek insan yoktur."- H. E. Adıvar.

ŞAŞI Nedir?


1 - Birbirine koşut görme ekseni olmayan (göz ya da kimse).
2 - Gözlerini çarpıtarak.

E L M M T İ İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İşitilmemiş,

8 Harfli Kelimeler

İletişim, İşitilme,

7 Harfli Kelimeler

İşletiş,

6 Harfli Kelimeler

İletim, İletiş, İlişim, İlişme, İşitim, İşitiş, İşitme, İtiliş, İtilme, İtişme, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

İleti, İşlem, İşteş, Limit, Metil, Milim, Mimli, Mitil, Şetim, Şilem, Şilte, Şişli, Şişme,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Elit, Elti, Emiş, Emmi, Eşit, Eşli, Etil, Etli, İlim, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Liet, Lime, Şile, Şilt, Şişe,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İti, Leş, Lim, Met, Mil, Mim, Mit, Şem, Şeş, Şet, Şii, Şiş, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.