İŞETMEK (TDK)

İşemesini sağlamak, işemesine yol açmak, çiş yaptırmak.

İşetmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi E , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı İ sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

İŞEME Nedir?

İşemek işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E K M T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, İşetmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Etkime, İşemek, İşetme,

5 Harfli Kelimeler

Eşmek, Etmek, İşeme, İtmek, Şetim, Tekme, Temek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekme, Ekşi, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşit, Eşme, Etek, Etik, Etki, Etme, İşte, İtme, Keme, Kete, Meke, Meşe, Meşk, Şike, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eti, Kem, Keş, Ket, Kim, Kit, Met, Mit, Şek, Şem, Şet, Tek, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Eş, Et, İm, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.