İŞENMEK (TDK)

Sidiktorbasında biriken sidik dışarı atılmak.

İşenmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı İ sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIL Nedir?


1 . Tembel.
2 . İşsiz, aylak.
3 . Etkisiz, işe yaramaz.
4 . fizik Süreduran.

ATILMAK Nedir?


1 . Atma işine konu olmak: "Tembel olanlar her yerden atılır."- .
2 . (-e) Saldırmak, hücum etmek: "Düşmanın üzerine atıldı."- .
3 . (nsz) Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak: "Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . (-e) Bir işe girişmek, başlamak: "Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya'da ne çetin sergüzeştlere atıldılar."- F. R. Atay.
5 . (nsz) Patlatılmak: "Silah atıldı. Top atıldı."- .
6 . Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

SİDİK Nedir?

İdrar: "Bodrum, şimdi keskin bir eski çamaşır, sidik kokusu içinde idi."- S. F. Abasıyanık.

SİDİKTORBASI Nedir?

Sidiğin biriktiği, yapısı zar ve kastan oluşmuş hazne, °mesane.

E E K M N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eşinmek, Kişneme,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Eşinme, İşemek,

5 Harfli Kelimeler

Eşkin, Eşmek, İnmek, İşeme, Keşen, Menşe, Meşin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekşi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Eşek, Eşik, Eşme, İken, İnek, İnme, Keme, Kene, Meke, Meni, Meşe, Meşk, Mine, Mink, Neşe, Şeni, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Keş, Kim, Kin, Men, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Eş, İm, İn, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.