İĞRETİLEME (TDK)

- eğretileme.

İğretileme kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı İ sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞRETİ Nedir?


1 . Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat: "O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu."- A. İlhan.
2 . Takma: "Eğreti diş. Eğreti bacak."- .
3 . Belli belirsiz.
4 . Uyumsuz, yakışmamış.
5 . zarf İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir biçimde: "Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde."- Z. Selimoğlu.
6 . zarf Üstünkörü, ciddiye almadan: "Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun."- S. Ayverdi.

EĞRETİLEME Nedir?


1 . Eğretilemek işi: "Kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır. Bu da ilginç bir eğretilemeyle romana yedirilir."- S. İleri.
2 . edebiyat İstiare.

E E E L M R T Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eğitilme, Eğriltme, Eritilme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Eğirtme, Eğrelti, Eğrilme, Eğritme, İteleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Eğilim, Eğilme, Eğimli, Eğirme, Eğitim, Eğitme, Eğleme, Eğreti, Eğrili, Eletme, Ereğli, Eritme, İletim, İletme, İtilme, Teleme,

5 Harfli Kelimeler

Eğrim, Eleme, Erime, İleri, İleti, İrite, İteği, Limit, Liret, Litre, Meğer, Meret, Metil, Metre, Mitil, Remel, Remil, Rimel, Ritim, Telem, Temel, Terim, Terli, Terme, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Eğer, Eğil, Eğim, Eğir, Eğme, Eğri, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Eril, Erim, Erme, Erte, Eter, Etil, Etli, Etme, İlim, İlme, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Reel, Remi, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eti, İle, İri, İti, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tel, Tem, Ter, Tiğ, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Et, İğ, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.