İĞNEOYASI (TDK)

İğneyle düğümlü iplikler oluşturularak yapılan oya.

İğneoyası kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi O , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜĞÜMLÜ Nedir?


1 . Düğümlenmiş olan.
2 . Budaklı: "Yüksek çınarların yamru yumru düğümlü dalları henüz yapraklarla örtülmemişti."- Ö. Seyfettin.
3 . mecaz Sorunlu, karışık.

İĞNE Nedir?


1 . Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç.
2 . İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç: "Çengelli iğne. Toplu iğne."- .
3 . Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü.
4 . Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası.
5 . Bazı araçların ucu sivri parçaları: "Pusula iğnesi."- .
6 . Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ: "Arının iğnesi. Akrebin iğnesi."- .
7 . Oltanın ucundaki küçük çengel.
8 . mecaz Dokunaklı söz.
9 . bitki bilimi Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık.
10 . tıp (***) Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek için kullanılan bir tür pompa, şırınga, enjektör. 1
1 . tıp (***) Zerk yolu ile vücuda verilen ilaç: "Hekim hastaya hap yerine iğne verdi."- . 1
2 . tıp (***) Vücuda bu yolla ilaç verme işi, enjeksiyon: "Eczacının yaptığı bir adrenalin iğnesinden sonra gözlerini açtı."- H. Taner.

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E I N O S Y Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Saniye,

5 Harfli Kelimeler

Enayi, İsyan, Sağın, Sayın, Sınai, Soğan, Yağsı, Yansı, Yasin, Yeğin, Yeğni,

4 Harfli Kelimeler

Ağın, Ağsı, Ayın, Ayin, Aynı, Ayni, Eğin, Eğsi, Esin, Esna, İane, İğne, İyon, Nesi, Nisa, Niye, Oğan, Onay, Oysa, Sağı, Sanı, Saye, Sayı, Sena, Sığa, Sine, Siya, Sone, Soya, Yağı, Yani, Yeis, Yeni, Yısa, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Anı, Ani, Ası, Asi, Ayı, Ayn, İsa, İye, Nas, Ney, Ona, Ons, Oya, Sağ, San, Say, Sen, Sığ, Sin, Son, Soy, Yağ, Yan, Yas, Yeğ, Yen, Yoğ,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, An, As, Ay, En, Es, Ey, İğ, İn, İs, Ne, On, Oy, Se, Si, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.