İÇTENLİKSİZ (TDK)

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İçtenliksiz kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

SAMİMİYET Nedir?


1 - İçtenlik.
2 - Senlibenli olma durumu, samimilik.

SAMİMİYETSİZ Nedir?

Samimi davranmayan, içtensiz.

E K L N S T Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İçtenliksiz, İçtensizlik,

10 Harfli Kelimeler

Niteliksiz,

9 Harfli Kelimeler

Çentiksiz, Kesintili,

8 Harfli Kelimeler

Çeliksiz, Çentikli, Çetinlik, Ensizlik, Esintili, İçtenlik, İçtensiz, İlençsiz, İstençli, Kilitsiz, Nikelsiz, Silkinti, Sinekçil, Tekinsiz,

7 Harfli Kelimeler

Çekinti, Çeliksi, Çileksi, Çilenti, Çinisiz, Çisenti, Çizikli, Çizinti, Eksilti, Etkisiz, İçkisiz, İliksiz, İskitçe, İstekli, Kesinti, Nikelsi, Nitelik, Sekizli, Selinti, Silinti, Sizinki, Tenisçi, Tiksinç,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çentik, Çilsiz, Çinili, Çiskin, Çitili, Çizili, Ekinti, Esinti, Etkili, Ezinti, İçkili, İkizli, İletki, İlikçi, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnekçi, İnilti, İsilik, İstenç, İzinli, Kentçi, Kentli, Kilise, Kinsiz, Netlik, Seçkin, Sekili, Setliç, Sinlik, Telkin, Telsiz, Tenkil, Tenkis, Tensik, Tensil, Tenzil,

5 Harfli Kelimeler

Çelik, Çetin, Çilek, Çinli, Çiten, Çizik, Ekili, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskil, Eskiz, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, Etsiz, Ezinç, İçkin, İçlik, İçsel, İçsiz, İçten, İkili, İlenç, İleti, İlkin, İstek, İtlik, İzlek, İznik, Kesin, Kesit, Kilis, Kilit, Kiliz, Kilsi, Kinli, Kitin,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çise, Çiti, Çizi, Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çis, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İti, Kel, Kes, Ket, Kez, Kil, Kin, Kit, Net, Sek, Sel, Sen, Set, Sik, Sin, Sit, Siz, Ski, Tek, Tel, Ten, Tez, Tik, Tin, Tiz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Es, Et, İç, İl, İn, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.