İÇTENLİK (TDK)

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet: "Heyecana varan bir içtenliğin titrettiği sesiyle alınan kararın hayırlı olması için dua ediyordu."- T. Buğra.

İçtenlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı İ sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HAYIRLI Nedir?


1 . Yararı, hayrı olan: "Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi."- Ö. Seyfettin.
2 . Uğurlu, iyi, güzel: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

SAMİMİLİK Nedir?

İçtenlik: "Ya bu çocuklar benimle şimdi konuşurken samimiliklerini birdenbire kesiverirlerse..."- S. F. Abasıyanık.

SAMİMİYET Nedir?


1 - İçtenlik.
2 - Senlibenli olma durumu, samimilik.

VARAN Nedir?

Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilen bir söz: "Varan bir. Varan iki."- .

E K L N T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çentikli, Çetinlik, İçtenlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekinti, Çilenti, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çentik, Ekinti, Etkili, İletki, İlinek, İlkten, İnekçi, Kentçi, Kentli, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Çelik, Çetin, Çilek, Çinli, Çiten, Ekili, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, İçkin, İçlik, İçten, İlenç, İleti, İlkin, İtlik, Kilit, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekçi, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çiti, Ekin, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek, İnik, İnti, İtçe, İtki, Keçi, Kent, Kile, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İti, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.