İÇTENLEŞMEK (TDK)

İçten, candan, açıkyürekli davranmaya başlamak, samimileşmek.

İçtenleşmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKYÜREKLİ Nedir?

Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), içten, içtenlikli, °samimi.

BAŞLAMAK Nedir?


1 . Bir işe girişmek, harekete geçmek: "Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı."- H. Taner.
2 . (nsz) Çalışır, işler, yürür duruma girmek: "Bundan başka evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı."- H. E. Adıvar.
3 . Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak: "Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar."- Y. K. Beyatlı.
4 . Görünmek: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.
5 . Etkisini göstermek: "Kış başlarken yapraklar döküldü."- C. Uçuk.
6 . Hoş olmayan bir davranışa koyulmak: "Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar."- O. C. Kaygılı.

CANDAN Nedir?


1 . İçten, yürekten, gönülden, samimi.
2 . zarf İçtenlikle, istekle, ilgiyle: "Onlar da ilk defa candan alkışlamanın o güzel tadını tadıyorlardı."- T. Buğra.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

SAMİMİLEŞME Nedir?

Samimileşmek işi.

SAMİMİLEŞMEK Nedir?

İçten olmak, candan davranmak: "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.

E E E K L M N T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çeşitlenmek, Çetinleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Çentikleme, Çeşitlemek, Çeşitlenme, Çeşnilemek, Çetinleşme, Eşitlenmek, Etkinleşme,

9 Harfli Kelimeler

Çenilemek, Çentilmek, Çeşitleme, Çeşnileme, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşme, İtelenmek, Keçileşme, Kentleşme, Netleşmek, Nitelemek, Şeneltmek,

8 Harfli Kelimeler

Çelişken, Çelişmek, Çenileme, Çentilme, Çitlemek, Enikleme, Eşitleme, Eşlenmek, Etkileme, Etlenmek, İçlenmek, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Netleşme, Niteleme, Şenelmek, Şeneltme, Tekleşme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çelişme, Çemenli, Çenekli, Çenetli, Çentmek, Çilekeş, Çilemek, Çitleme, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Element, Elenmek, Eletmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eteneli, Etlenme, İçlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşlemek, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çeneli, Çentik, Çentme, Çetele, Çileme, Çitmek, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elekçi, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekçi, Emekli, Enemek, Enişte, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İşemek, İşetme, İşleme, İtenek, Keçeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çemiş, Çenek, Çenet, Çeşit, Çeşme, Çeşni, Çetin, Çilek, Çimek, Çimen, Çiten, Çitme, Eklem, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etçik, Etçil, Etene,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çete, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etçi, Etek, Eten, Etik, Etil,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çiş, Çit, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leş, Lim, Meç, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Eş, Et, İç, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.