İÇTÜMCE (TDK)

Bir tümce içinde tümleç gibi kullanılan bir başka tümce, içcümle.

İçtümce kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı İ sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İÇCÜMLE Nedir?

- içtümce.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

TÜMCE Nedir?

Cümle.

TÜMLEÇ Nedir?


1 . Tümleyen şey, mütemmim.
2 . dil bilgisi Genellikle fiilin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan, herhangi bir ad durumunda bulunan, edat alan ad veya tamlama, meful, mütemmim.

C E M T Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çitme, Tecim, Tümce,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Etçi, İçme, İtçe, İtme, Ümit, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Çim, Çit, Eti, Meç, Met, Mit, Tem, Tim, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Em, Et, İç, İm, İt, Me, Mi, Te, Ti, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.