İÇSEL (TDK)

İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî: "Sızlatıcı bir içsel acıyı da dile getirir şair."- S. İleri.

İçsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi L . Başı İ sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

İÇSEL Nedir?

İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî: "Sızlatıcı bir içsel acıyı da dile getirir şair."- S. İleri.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

ŞAİR Nedir?


1 - Ozan.
2 - Geniş bir hayali olan, duyarlı, duygulu kimse.

E L S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İçsel,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çise, Elçi, İçel, İlçe, Lise, Seçi,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çis, İle, Sel,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Es, İç, İl, İs, Le, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.