İÇSALGIBİLİM (TDK)

İçsalgı bezlerinin gelişmelerini, işlevlerini, hastalıklarını inceleyen dirim- bilim ve hekimlik dalı, °endokrinoloji.

İçsalgıbilim kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi G , yedinci harfi I , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M . Başı İ sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DİRİ Nedir?


1 . Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı: "Senin ölün değil, bana dirin lazım."- Ö. Seyfettin.
2 . Güçlü, zinde: "Diri bir adam."- .
3 . Solmamış, pörsümemiş: "Diri çiçek. Diri yaprak."- .
4 . Gereği kadar pişmemiş.

DİRİM Nedir?


1 . Hayat, yaşam: "Ölüm, burada, bir sanatçının büyüsüyle yeniden dirime dönüşüyor."- S. İleri.
2 . Yaşama gücü.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

İÇSALGI Nedir?

Vücuttaki salgıbezlerinin doğrudan doğruya kana karışan salgısı, °endokrin.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İŞLEV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon: "Muammer, işlevini yerine getirdi, haklı olarak birçok seyirci kazandı."- H. Taner.
2 . kimya Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.
3 . toplum bilimi Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.

A B G I L L M S Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Biçimli, Bilgili, Çilimli, Çimbali,

6 Harfli Kelimeler

Biilaç, Bilgiç, Bismil, Gibisi, İçimli, İlaçlı, İlgili, İsimli, İslami, Silgiç,

5 Harfli Kelimeler

Ballı, Basım, Basil, Biçim, Bilgi, Bilim, Çalgı, Çalım, Çilli, Gamlı, Gasil, İblis, İmalı, İslam, İslim, Libas, Milas, Milis, Milli, Milli, Misal, Misil, Saçlı, Salgı, Salim, Sallı, Sıçma, Silgi,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abli, Açım, Alçı, Algı, Alıç, Alım, Alil, Alim, Allı, Amil, Asıl, Asım, Asil, Asli, Bası, Biga, Bili, Çalı, Çıma, Gabi, Gali, Gibi, İbis, İçim, İçli, İlaç, İlam, İlga, İlgi, İliç, İlim, İlla, İllı, İlmı, İmal, İmla, İsal, İsim, İsli,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Açı, Alg, Ali, Ası, Asi, Baç, Bal, Bas, Çal, Çam, Çil, Çim, Çis, Gam, İla, İma, İsa, Lal, Lam, Lig, Lim, Maç, Mai, Mal, Mas, Mil, Mis, Saç, Sal, Sam, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Al, Am, As, İç, İl, İm, İs, La, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.